zaterdag 31 oktober 2015

VENETIË EN HAAR BESCHERMING TEGEN HOOG WATER. (DEEL 2)

De stormvloedkering zou de openingen naar de lagune moeten afsluiten bij hoogwater in de Adriatische Zee. Maar er kwam meer bij kijken. Op de eerste plaats werd de natuurlijke dam versterkt aan de zee zijde en werden strekdammen aangelegd aan weerszijden van de openingen. Een ander probleem hoe en wat met de kleine scheepvaart een doorgang te verlenen als de openingen zouden worden afgesloten. Hiervoor werden weer schutsluizen aangelegd. Al met al liep het gehele project de nodige vertraging op.

Men begon met de ontwikkeling van de afsluit caissons en het testen van de werking van een test caisson, eer men tot de bouw van in totaal 78 van deze scharnierende stalen caissons zou overgaan. Het mocht dan op kleine schaal te zijn getest in een waterbouwkundig laboratorium, maar men wilde er van overtuigd zijn dat het gehele gevaarte ook zou werken.

Deze caissons liggen in en een betonnen bak welke in een uitgebaggerde geul in de ingang naar de lagune komen te liggen. Het gehele systeem moet als het waterpeil in de Adriatische Zee stijgt automatisch in werken treden. het scheepvaartverkeer wordt gewaarschuwd en stilgelegd en in een tijdsbestek van een  half uur worden de caissons leeg geperst met behulp van gecomprimeerde lucht en  zullen dan vanzelf omhoog scharnieren en onder een hoek van 60 graden blijven staan. De caissons kunnen door de golfslag heen en weer bewegen.  de toevoer van water vanuit de zee wordt zo geblokkeerd. Zodra er geen gevaar meer is voor overstroming kunnen de caissons in een kwartier tijd weer worden neergelaten door ze vol te pompen met water.

Het is zonder meer duidelijk, dat dit systeem hoe mooi het ook mag werken veel onderhoud zal vergen al is het allen al het schoon houden van de betonnen bakken waarin de caissons zijn gelegen. Verder alle draaiende en bewegende delen aan deze stormvloedkering.

Het water mag dan beteugeld worden, maar ook in de stad zelf zal het nodige nog gedaan moeten worden, zoals het slaan van damwand verstevigingen langs de kade's en het verstevigen van de fundering van de gebouwen.

(Onderstaande video geeft een goede werking weer van de stormvloedkering ter bescherming van Venetië.)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten