zaterdag 10 oktober 2015

AFRIKA. LANDEN, VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN ETC. (DEEL 9).

AFRIKA HET ZWARTE

WERELDDEEL. (9) 
SWAZILAND.

Officieel het Koninkrijk Swaziland. Het land ligt ingesloten tussen Zuid-Afrika en Mozambique.
Het heeft een oppervlakte van 17.363 km² waarvan 0,9% aan water. De hoofdstad is Mbabane en de voertaal is Engels en siSwati.
De regeringsvorm is een absolute monarchie.
Van de bevolking is 82,7% christen en 14,7% natuurgodsdiensten.
Volgens archeologische vondsten was het land 100.000 jaar geleden al bewoond. De huidige Swazibevolking kwam er pas einde 18e eeuw. In 1866 werd de grens met Transvaal vastgelegd, maar twee jaar laten kwam het gebied in handen van de Britten.
Na de Tweede Boerenoorlog werd het land een Brits protectoraat en op 6 september 1968 werd het weer onafhankelijk. Het land is niet groter dan Wallonië in België.

VLAG VAN SWAZILAND.

Precies een maand nadat het land onafhankelijk werd, is de huidige vlag aangenomen.
De vlag heeft vijf horizontale banden: van boven naar beneden blauw, geel, rood, geel. blauw. In het middelste en breedste deel staat op de rode baan een schild met twee speren afgebeeld.
De afbeeldingen symboliseren de zelfstandigheid van het land en de potentie het te verdedigen tegen invallers. Het schild is zwart en wit, wat symboliseert de vreedzame wijze waarop zwart en blank in de bevolking samenleven.
Het rood staat voor de strijde die de bevolking vroeger heeft gestreden, het geel voor de natuurlijke hulpbronnen van het land en het blauw voor vrede en stabiliteit.
De vlag is gebaseerd op een vlag die opperhoofdman en later koning Sobhuza II in 1941 aan zijn legerkorps toekende.

WAPEN VAN SWAZILAND.

Het wapen van Swaziland heeft een traditioneel blauw Ngunischild, waarop de traditionele wapens zijn afgebeeld.
Boven op het schild ligt een geel-blauwe wrong met daarop twee verentooien van het Emasotsaregiment.
Het schild wordt gedragen door links een leeuw en rechts een olifant. De leeuw symboliseert de koning en de olifant de moeder van de koning.
Onder het schild een lint met de tekst: Siynqaba ('Wij zijn de vesting").

TANZANIA.

Officieel de Verenigde Republiek Tanzania.
Het is een land in Oost-Afrika grenzend aan Congo-Kinshasa, Rwanda, Burundi, Oeganda, Mozambique, Malawi en Zambia.
In het oosten grenst het land aan de Indische Oceaan.
Het land heeft een oppervlakte van 947.303 km² waarvan 6,2% aan water. De hoofdstad is Dodoma maar de grootste stad in het land is Dar es Salaam. De voertaal is Engels en Swahili.
Van de bevolking is 35% islam, 35% animist en 30% christen.
De naam is ontstaan door het samenvoegen van twee landen Tanganyika en Zanzibar: Tan - Zan - ia.
Het land werd reeds twee miljoen jaar geleden bewoond door mensachtige wezens. In de 4e eeuw kwamen de Arabier er als eerste en rond 1488 waren het de Portugezen die zich er vestigden en het monopolie op het land verkregen voor de handel, doch deze werd te niet gedaan door de Arabieren in 1828 die zich vestigden op het eiland Zanzibar, wat van 1840 een residentie werd van de Sultan van Omar. 
Vanaf 1884 behoorde het gebied tot Duits-Oost-Afrika die het Taganyika noemden en het in 1890 tot een kolonie verklaarden. Na het einde van de Wo-I in 1918 viel het land in Britse handen en in 1919 werd het een Brits mandaat.
In mei 1961 kreeg het land zelfbestuur en op 9 december 1961 werd het land onafhankelijk.


VLAG VAN TANZANIA.

De vlag van het land werd aangenomen in 1964, in het jaar dat het land ontstond in het samengaan van Tanganyika met de volksrepubliek Zanzibar en Pemba.
De vlag wordt schuin verdeeld door een zwarte baan met gele randen. De bovenste driehoek is groen en de onderste blauw.
De vlag is net als het land een samenstelling van de vlaggen van de voormalige staten.


WAPEN VAN TANZANIA.

In het midden van het wapen van het land staat het schild van de bantoe-volken. het schilde is horizontaal in vieren gedeeld. Van boven naar beneden: op een geel vlaf een goden fakkel; daaronder de vlag van het land; daaronder op een rood vlak en bijl en een schoffel en op het onderste vlak met zilveren achtergrond drie blauwe golven. Over de onderste drie vlakken verticaal een gouden speer.
Het schild staat op een berg voorstellende de berg Kilimanjaro en naast het schild aan iedere zijde een slagtand van de olifant.
Het schild wordt gedragen door links een man en rechts een vrouw in traditionele klederdracht. Aan de voeten van de man een twijg van de kruidnagel en aan de voeten van de vrouw een takje van de katoenplant
Onderaan de berg op een wit lint de tekst in het Swahili: Uhuru na Umoja ("Vtijheid en Eenheid).
Het geel in het wapen staat voor de bodemschatten van het land en de fakkel voor de vrijheid. De fakkel, een Uhurufakkel werd in 1961 voor het eerst naar de top,van de Kilimanjaro gedragen en is sindsdien een populair nationaal symbool. Het roos symboliseert de vruchtbare rode grond en de golven staan voor zee, land, meren en de kustlijn. De bijl en de schoffel zijn werktuigen waarmee het land werd opgebouwd. De gouden speer staat voor de verdediging van het land en de vrijheid.
De beide schildhouders staan voor de gelijke rechten van man en vrouw. De twijgen en de olifantstanden voor de natuur van Tanzania.

TOGO.

Officieel de Republiek Togo. Het land grenst aan de landen, Ghana, Burkina Faso, Benin en verder aan de Baai van Benin in de Atlantische Oceaan.
Togo stond voor de WO-I bekend onder de naam Duits Togoland en werd in 1914 door de Fransen en Britten ingenomen.
Na de WO-I werd het land opgedeeld en verviel het aan de Britten als kolonie onder de naam Goudkust (thans Ghana) terwijl het oostelijke deel onder de naam Togo door de Fransen werd bestuurd.
Na de WO-II koos het Britse deel voor aansluiting bij Ghana en het Franse deel bleef Togo, dat op 27 april 1960 onafhankelijk werd van Frankrijk.
Het land heeft een oppervlakte van 56.785 km² waarvan 4% water. De hoofdstad is Lomé en de voertaal Frans. Van de bevolking is 48% christen, 33% animisme en 14%   islam.
Het land heeft als delfstoffen: fosfaat, leisteen en marmer.

VLAG VAN TOGO.

De vlag werd in 1960 aangenomen en bestaat uit drie groene en twee gele horizontale banden met linksboven in de hoek een rood vierkant met witte ster.
De kleuren rood, groen en geel behoren tot de Pan-Afrikaanse kleuren.
Het roos staat voor de Togolese onafhankelijkheid; het groen symboliseert de hoop op een goede toekomst en het tijdperk dat met de onafhankelijkheid is aangebroken en de landbouw; het geel voor de nationale eenheid. De witte ster symboliseert vrede en wijsheid.

WAPEN VAN TOGO.

Het wapen van Togo werd op 14 maart 1962 aangenomen. In een ovaal met groene rand staan onderin twee leeuwen, in het rood, afgebeeld elk met een boog en pijl in hun voorpoten. Het symboliseert de moed van het volk en een oproep aan de inwoners om actief te zijn in de verdediging van het land.
Tussen de leeuwen iets uit het midden staat een geel schild met de hoofdletter RT, wat staat voor République Togolaise, met daarboven twee vlagen van het land. Bovenin op een wit lint de spreuk: Travail, Liberté, Patrie ("Werk, Vrijheid,Vaderland").


TSJAAD.


  Officieel de Republiek Tsjaad. Het land ligt midden in het noordelijke deel van Afrika en heeft als buurlanden, Libië, Soedan, Centraal-Afrikaanse Republiek, Kameroen, Nigeria en Niger.
Het land heeft een oppervlakte van 1.284.000 km². De hoofdstad is Ndjamena en de voertaal Arabische en Frans.
Het meren deel van de bevolking (50%) is islam, 30% voornamelijk katholiek en overige inheems.
Grote delen van het land liggen in de gordel van de Sahel.
Het land was voor de komst van buitenlanders bewoond door inheemse stammen. het waren de Arabieren die zich er als eerste vestigden rond de middeleeuwen. Aan het einde van de 19e eeuw kwamen de Fransen er om handel te drijven wat tot gevolg had dat het land in 1902 een kolonie werd van Frankrijk. het land stond gedurende de WO-II aan de zijde van de geallieerden.
Op 11 augustus 1960 werd het land op vreedzame wijze onafhankelijk van Frankrijk.
het land kent meer dan 200 etnische groepen en ligt op de grens van twee werelden, de door de Arabieren gedomineerde gebieden en de gebieden van de zwarte Afrikanen. Het is een van de armste landen van de wereld.


VLAG VAN TSJAAD.

De vlag is gebaseerd op de Franse driekleur en heeft de kleuren donker-blauw, geel en rood.
De vlag heeft veel gelijkenis met de vlag van Roemenië.
De vlag werd aangenomen op 6 november 1959.
het blauw symboliseert de lucht en het water in het zuidelijke deel van het land; het geel de Sahara in het noorden en de zon; en het rood de nationale opofferingsgezindheid van de bevolking. 

WAPEN VAN TSJAAD.

Het wapen werd een jaar na de onafhankelijkheid in 1970 ingevoerd.
Het schild heeft op een gouden achtergrond horizontale gegolfde blauwe banen. Boven het schild is een halve zon afgebeeld in het rood.
Het schild wordt gedragen door links een geit en rechts een leeuw staande op hun achterpoten. Op de beide schildhouders staat een rode pijl die naar boven is gericht.
Onder het schild de medaille van de nationale orde van Tsjaad.
Onderin het wapen een geel lint met de spreuk: Unite Travail Progres ("Eenheid, Arbeid, Vooruitgang").
De blauwe golvende banen in het wapen symboliseren het Tsjaadmeer, het grootste meer van het land en belangrijk voor de landbouw. De geit en de leeuw representeren de natuur van het land. De geit het noordelijk deel met de woestijn en de leeuw het zuidelijke deel met het tropisch regenwoud.
De veertien zonnestralen staan voor de veertien regio's in het land. De zonnestralen en de pijlen staan voor voor een nieuwe toekomst voor politiek en arbeid.

Zie vervolg: AFRIKA. LANDEN, VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN ETC. (DEEL 10)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten