woensdag 27 april 2016

EUROPA. LANDEN, VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 4)"DE OUDE WERELD". (4)

EUROPA.
FRANKRIJK.

Officieel de Franse Republiek. het land is gelegen in het westen van Europa en wordt in het westen begrenst door de Golf van Biskaje, de Atlantische Oceaan en Het Kanaal en het Nauw van Calais. In de noorden door België en noord-oosten door Luxemburg, in het oosten door Duitsland, Zwitserland en Italië,
in het zuid-oosten door de Middellandse Zee en het zuiden door Spanje,
Frankrijk is het  grootste land van Europse Unie met een oppervlakte van 551.500 km². De hoofdstad is Parijs en de voertaal is Frans. Het land is opgedeeld in 95 departementen.

Bewijzen van de eerste bewoning van Frankrijk gevonden in groten zijn reeds 17.000 jaar oud.
Rond 1000 v.Chr. drongen Keltische stammen het gebied binnen vanuit het huidige Zwitserland en Zuid/Duitsland. Zij zouden later bekend staan onder de naam Galliërs. De eerste geschiedschrijving dateert uit 600 v,Chr. met de Griekse kolonisatie van de Middellandse Zee kust. Een machtige stad uit die tijd was Massillia, het huidige Marseille.
De Romeinen werden in 181 v.Chr. en 132 v.Chr. door de Griekse kolonisten te hulp geroepen tegen invallen van de Liguriërs en andere Keltische stammen.
In 52 v.Chr. brachten de Romeinen onder Julius Caesar, na een bloedige veldslag, de Galliërs onder Romeins bestuur en stichten de nieuwe provincie Gallia Narbonensis. De Romeinen zouden zeker vijf eeuwen in het gebied blijven.


In de eerste eeuwen van onze jaartelling werd de basis gelegd voor de Franse taal, die van het Latijn afstamt en toevoegingen kreeg van Keltische en Germaanse woorden.
De Romeinen kregen constant te maken met schermutselingen met de lokale stammen vanaf 287 n.Chr.
In het jaar 486 kwam er een einde aan de Romeinse bezetting.
In de middeleeuwen sprak men over het Frankische Rijk wat duurde van 481 tot 887. In die periode kende men de koninkrijken van de Merovingen (481-751) en de Karolingen (751-987) en het West-Francië van 843 tot 987.
Van het jaar 987 tot 1791 sprak men van het koninkrijk Frankrijk, waarin de Capetingen van 987 tot 1328 en de Valois van 1328 tot 1589 regeerden.
Van 1589 tot 1792 waren de Bourbon's aan de macht en aan deze regering kwam een eide door de Franse Revolutie in 1789.


Achtereenvolgens was Frankrijk een koninkrijk van 1791 tot 1792. Van 1792 tot 1804 was het de tijd van de Eerste Franse Republiek en van 1804 tot 1815 de periode van het Franse Keizerrijk onder Napoleon Bonaparte.
De periode van 1815 tot 1830 noemde men de Restauratie. Na 1830 kende men de Julimonarchie tot 1848 welke werd opgevolgd door de Tweede Republiek die duurde van 1848 tot 1852.
Na de terugkeer van Napoleon van Elba was er het Tweede keizerrijk van 1952 tot 1870. Napoleon werd door de geallieerden bij Waterloo verslagen en verbannen naar Sint Helena waar hij overleed. Zo ontstond in 1870 de Derde Republiek die duurde van  1870 tot 1940/46. Van 1914 tot 1918 was Frankrijk in oorlog met de Keizerrijk Duitsland.
In de WO-II kende het land van 1940 tot 1944 het Vichy-regime, wat samenwerkte met de nazi-bezetter. Na de WO-II werd de Vierde Republiek uitgeroepen die bleef tot 1958, waarna tot op heden het land de Vijfde Republiek kent. Gedurende de tijd van de Vierde Republiek vond de Franse dekolonisatie plaats. 
Frankrijk was een van de voortrekkers van de oprichting van EGKS en de Europese Unie. Het land is lid van de VN, de Veiligheidsraad (met vetorecht) de NAVO, de G8, de OESO en de WTO.
Het land kent enige grote rivieren, zoals de Seine die door Parijs stroomt. De langste rivier is de Loire met 1012 km. die door het gehele land stroomt. Eeen deel van de Rijn vormt de natuurlijke grens met Duitsland en verder ontspringen er de rivieren de Maas, die door België en Nederland stroomt en de Schelde die bij Antwerpen in de Noordzee uitmond. Verder de Rhône welke in Zwitserland ontspringt en in de Middellandse Zee uitmond en nog vele kleinere rivieren.
Frankrijk is het wijnland bij uitstek van Europa.


VLAG VAN FRANKRIJK.

De huidige vlag van Frankrijk ook wel de "le Tricolore" genaamd het drie verticale velden met vanaf de stok de kleuren blauw-wit-rood. het is de oudste verticale driekleur van de wereld.
De Tricolore is ontstaan gedurende de Franse Revolutie. De oorspronkelijke vlag was het spiegelbeeld van de huidige vlag met de kleur rood aan de stokzijde.
Na de val van Napoleon werd de vlag vervangen door de vroegere witte vlag bezet met gouden lelies. Pas in 1830  onder burgerkoning Lodewijk Filips werd het blauw-wit rood weer in ere hersteld.

Tijdens De WO-II onder het Vichy-regime, wat gecontroleerd werd door nazi-Duitsland, voerden men een ander vlag met op het witte vlak een bijl met twee bladen in de kleuren rood-wit-blauw met daaronder zeven gele sterren. (de Ph. Petain vlag van 1940-1944)
Dit embleem was ook het wapen van Vichy-Frankrijk en had om de steel een wit lint met de woorden; "Travail, Patrie, Famille".
Men noemde het de "farncisgue" en teken werd in 1945 verboden door president Charles de Gaulle.

Ook de het Vrije Frankrijk in ballingschap kende gedurende de WO-II haar eigen vlag. Het was de nationale driekleur met in het witte vak het Kruis van Lotharingen (1940-1944)


WAPEN VAN FRANKRIJK.

Frankrijk kent in feite geen wapen, daar het niet voldoet aan de heraldische voorschriften, maar een embleem wat sinds 1953 het symbool van Frankrijk is. 
Als het een heraldisch wapen zou moeten zijn, zou dit verwijzen naar de aristocratie, wat in strijd is met de beginselen van de Franse Republiek.
Het staat voor op de paspoorten en is in feite het symbool van Buitenlandse Zaken die het reeds in 1912 gebruikte.
Het embleem is een breed schild met aan een kant een leeuwenkop met daarop het monogram "RF" wat staat voor République Française.
Een olijftak staat symbool voor vrede, een eikentak symboliseert bestendigheid en de fasces (Romeinse bijlen van lictoren) is een symbool geassocieerd met justitie.

Het oude symbool is met jaren vervangen door een modernere uitstraling.
Hier wordt het schild bedekt door de Franse driekleur met in het midden het monogram tussen de olijftak (links) en de eikentak (rechts).
Het schild is vaak geplaatst onderaan de vlaggenstok van een consulaat van Frankrijk en is meer herkenbaar.GRIEKENLAND.

Officieel de Helleense Republiek. Het land is gelegen in Zuidoost-Europa.
De formele naam van Griekenland is Ellás, waarvan 'Hellas' een internationale vertaling is geworden.
Griekenland grenst in het noorden aan Albanië, Macedonië en Bulgarije. In het oosten aan Europees Turkije en de Egeïsche Zee. Het zuiden aan de Middellandse Zee en het westen aan de Ionische Zee.
Griekenland heeft een oppervlakte van 131.957 km², waarvan 0,86% water.
De hoofdstad is Athene en de voertaal is Grieks.
Het land is vooral bekend door zijn klassieke oudheid en is de bakermat van de democratie.
Democratie is in het Oudgrieks; demokratia, dêmos = volk en kratos = macht.

De geschiedenis van het land gaat terug tot eeuwen voor onze jaartelling. Het land heeft in de opvolgende eeuwen een Myceense- en een Cycldische beschaving gekend. Op Kreta een van de grootste eilanden kende men reeds tussen 1600 en 1400 v.Chr. de Minoïsche beschaving.
Omstreeks 1208 v.Chr voerde het land oorlog tegen Troje, wat bekend staat als de Trojaanse Oorlog.
Het land was onderverdeeld in stadstaten die elkaar constant betwisten. Deze twisten werden gestaakt gedurende panhelleense feesten, nu bekend als de Olympische Spelen.


Griekenland voerde vele oorlogen te land en te zee. Haar grondgebieden liepen tot in Perzië en de zuidelijke kust van de Middellandse Zee.
Het land kende een hoge beschaving en veel kennis van haar wijsgeren worden heden ten dagen nog steeds gebruikt.
Rond 338 v.Chr kwam er een einde aan de Griekse politieke vrijheid door een oorlog met Macedonië, wat de macht overnam. Een van de bekendste Macedoniërs is Alexander de Grote die het rijk uitbreidde naar Egypte, Voor-Azië en Perzië. Door zijn vroege dood viel het enorme rijk weer uiteen.


Griekenland kwam van 146 v.Chr. tot 395 n.Chr onder bestuur van de Romeinen en was een deel van de Romeinse provincie Macedonia.
Van 395 tot 1456 was het een deel van het Byzantijnse Rijk en in die tijd had het land veel invallen te verduren; in de 5e eeuw van Vandalen en Oostgoten, in de 6e eeuw van Slaven, Avaren en Hunnen, in de 8e eeuw weer van de Slaven, in de 9e eeuw van de Saracenen, in de 10e eeuw van de Bulgaren en in de 11e eeuw van Noormannen vanuit Sicilië. 


Van 1456 tot 1830 viel het land in handen van de Ottomanen. De sultan verdeelde het land in zeven militaire districten en stuurde er Turkse boeren heen om zo een reserve leger te hebben.
De Turkse overheersing was een rem op de economische ontwikkeling, de bevolking arm en onderontwikkeld werd afgeperst en moest dwangarbeid verrichten. Jonge mannelijke kinderen werden ontvoerd om als soldaat in het leger van de sultan dienst te doen.
Veel bewoners trokken de bergen in en voerden een guerrilla strijd tegen de Turken.


In 1821 brak te opstand tegen de Turken uit.
De Turkse Pasja Ibrahim kwam de sultan te hulp en onderwierp op bloedige wijze de eilanden. Op het eiland Chios werden 23.000 mensen vermoord.
In 1827 kwam er hulp van Rusland, Frankrijk en Engeland en werden de Turken uit Griekenland verdreven.
Na moeizame onderhandelingen werd in 1831 in Londen het land onafhankelijk verklaard en in 1832 werd het land een koninkrijk.
Het land kende tot in de WO-I drie koningen.
De voorlaatste welke pro-Duits was werd door de geallieerden tot troon afstand gedwongen in 1917. Hij werd opgevolgd door zijn zoon. Het land bleef een koninkrijk tot 1923 toen koning Constantijn I in ballingschap stierf te Palermo. Dat zelfde jaar schafte het parlement de monarchie af en riep de republiek uit. In 1935 keerde het koningschap terug onder koning George II maar deze werd door een staatsgreep door generaal Metáxes afgezet. Het land werd een dictatoriale natie.
Op 28 oktober 1940 vielen de Italianen het land binnen, die vanwege de zware weerstand van de Grieken op 6 april 1941 hulp kregen van de Duitsers.
In 1944 gaven de Duitsers zin in Athene over aan de Engelsen en in 1946 keerde ook koning George II terug op de troon die in 1947 overleed.
Van 1945 tot 1949 verviel het land in een burgeroorlog, daar de communisten de macht trachten te grijpen. Door hulp van de Engelsen in 1948 kwam hier een einde aan. De broer van de overleden koning, Paul I, werd koning van het land tot zijn dood in 19964. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Konstantijn II. Onder zijn bewind verviel het land in een machtsstrijd tussen de kolonels van het leger. In 1967 vluchtte de koninklijke familie naar Rome. Het land verviel in een politieke oorlog en opstanden. Na een militaire staatsgreep in 1973 en het gehouden referendum koos de bevolking voor het uitroepen van een republiek.
Het land werd weer lid van de NAVO en werd op 1 januari 1981 lid van de Europese Unie. 


VLAG VAN GRIEKENLAND.

De vlag is opgebouwd uit vijf horizontale blauwe banen tegen een witte achtergrond. In de linkerbovenhoek het kanton bevindt zich een blauw vierkant met een wit kruis.
De kleuren van de vlag symboliseren de lucht en de zee. De huidige vlag is in gebruik sinds 1978 als nationale vlag. De vorige vlag had een donkerder kleur blauw.
Over het symbool van de blauwe balken bestaan verschillende verklaringen: één verwijst naar de Griekse Orthodoxie, de grootste godsdienst in het land, de andere naar het feit dat de blaken staan voor de Griekse godinnen van de kunsten en wetenschap uit de Griekse mythologie.

WAPEN VAN GRIEKENLAND.

Het huidige wapen werd aangenomen in 1967, toen Griekenland een republiek werd.
Het bestaat uit een blauw schil met een wit kruis. het schild is omringd door laurierbladeren.


Het blauwe schild met het witte kruis kwam in enigszins ander vorm reeds voor in het wapen van koning Otto (1831-1861) en in het wapen van het koningshuis van Griekenland (1863-1967).


HONGARIJE.

Officieel de Republiek Hongarije.
Hongarije is gelegen in Centraal-Europa. het land wordt van noord tot zuid doorsneden door de rivier de Donau. Het land grenst (met de klok mee) aan Oostenrijk Slowakije, Oekraïne, Roemenië, Kroatië en Slovenië.
Het land heeft een oppervlakte van 93.024 km². De hoofdstad is Boedapest en de voertaal is Hongaars. 
De Hongaren ook wel de Magyaren genoemd deden hun intrede in Europa aan het einde van de 9e eeuw. Het was een nomadenvolk uit de Zuid-Russische Karpaten. Ze trokken plunderend door de omliggende buurlanden. Na de slag bij Lechveld, waar ze een grote nederlaag leden, besloten ze zich aan te passen aan hun christelijke buren. In het jaar 100 riepen ze hun eerste koning uit, Stefan de Heilige, die zich oriënteerde op Rome en niet op Byzantium.
Gedurende de Middeleeuwen kreeg het land te maken met invallen van de Mongolen die zich pas terugtrokken toen hun leider Grote Khan overleed. Het Hongaarse koninkrijk beleefde zijn grootste bloei in de 15e eeuw, maar alleen de hoge adel profiteerde hiervan.


In 1526 stortte het Hongaarse koninkrijk ineen na enkele grote nederlagen tegen de invallende Turken. In 1541 viel het land uiteen in drie delen: een Turks middendeel met de hoofdstad Boeda, een romp-koninkrijk onder Oostenrijk van de Habsburg en een onafhankelijk Zevenbergen in het oosten, dat een vazal van de Turken werd.
In 1699 verjoegen de Oostenrijkers na de aanval op Wenen in 1683 de Turken en kwam het land in Habsburgse handen.
In de 18e eeuw werd het land overspoeld met immigranten uit Duitsland, Roemenië en Servië.
Tussen de 18e en de 19e eeuw braken er regelmatig opstanden uit tegen het regiem van de Habsburgers. Na een nederlaag tegen de Pruisen in 1866, werd de keizer in Wenen gedwongen een compromis aan te gaan, waarbij Oostenrijk en Hongarije gelijkwaardige partners werden in een Dubbelmonarchie.


Gedurende de WO-I streed Hongarije aan de zijde van Oostenrijk. In de naoorlogse chaos riep de Hongaar Mihály Károly in november 1918 Hongarije uit tot een republiek.
Ook in de WO-II koos Hongarije de verkeerde partner, nazi-Duitsland en verklaarde in 1941 Rusland de oorlog. Toen in 1944 de Hongaren na deze fout toenadering zochten tot de geallieerden liet Hitler het land bezetten op 18 maart 1944.
In die periode kende het land een zware joden vervolging.
In 1945 versloegen de Sovjet troepen de Duitsers en kwam het land in het Oostblok te liggen.
In 1956 brak er een opstand uit tegen de Russen  die neer werd geslagen en veel Hongaren vluchten naar het buitenland. Het land was van 1955 tot 1991 lid van het Warschaupact.
Pas in 1989 werd Hongarije weer een vrij democratische republiek en in dat jaar verlieten de Russische troepen het land. De eerste vrije verkiezingen werden pas in 1990 gehouden. In 1999 werd het land lid van de NAVO. In 2004 werd het land lid van de Europese Unie en in 2007 van de Schengen zone.


VLAG VAN HONGARIJE.

De nationale vlag van Hongarije is een horizontale driekleur; rood-wit-groen.  De vlag werd sinds 1957 officieel gebruikt.
De kleuren van de vlag zijn afgeleid van de vlag van de vrijheidsbeweging van 1848-1849, welke pleitte voor de afschaffing van de Habsburgse monarchie.
Het rood staat voor kracht, wit voor geloof en groen voor hoop.
Het land kent ook nog een handelsvlag, oorlogsvlag en marinevlag.

WAPEN VAN HONGARIJE.

Het huidige wapen werd aangenomen in 1990 na de val van het communistische bewind.
Ondanks het feit dat het land nu een republiek is draagt het wapen boven het schild de Hongaarse koninklijke kroon, de Stefankroon.
Het schild bestaat uit twee helften verticaal gedeeld. Links staan vier rode en vier zilveren horizontale banen en rechts op de middelste van drie groene heuvels een wit patriarchaal kruis met een kroon aan de voet.
De vier zilveren strepen zouden symbool staan voor de vier rivieren; de Donau, Tisza, Drau en Sava. De drie groene bergen voor de Tartra, Kleine Fatra en Grote Fatra. Het geheel steunt niet op historische bewijs.


Het oudste element uit het wapen is het patriarchenkruis, dat van Byzantijnse invloed getuigd. Het verscheen voor het eerst rond 1190 tijdens de koningschap van Béla III die was opgegroeid aan het Byzantijnse hof. Later verschenen de drie heuvels aan de voet van het kruis.

De rode en zilveren strepen waren het symbool van het Huis Árpád en zij werden voor het eerst gebruikt in het zegel van Koning Emmerik. In het zegel ontbrak het kruis, maar er stonden negen leeuwen op de rode strepen. Op de Gouden Bul van koning Andreas II werden slechts zeven leeuwen geplaatst. Bij de terugkeer van Béla IV werd het kruis weer gebruikt.

Bij het uitsterven van het huis Árpád kwam het Huis Angevin aan de macht, wat geen legitimiteit van zijn macht toonde met de vorige heerser en gingen het wapen anders indelen. De rood-zilveren strepen kwamen links op het schild en en zij combineerden dit met hun eigen wapen, waarbij de fleurs-de-lys van de Angevins de plaats innemen van het kruis.

Het wapenschild met de strepen en het kruis verscheen tijdens het bewind van Lodewijk I (1342-1382). De kroon boven het schild verscheen tijdens de regeerperiode van Wladislaus I (1440-1444). Het was in de eerste instantie niet de gedetailleerde beugelkroon, maar de uit 1464 stammende Stefanskroon.
De uiteindelijke versie van het wapen kwam tijdens het koningschap van Matthias II aan het begin van de 17e eeuw. Het gebruik werd algemeen tijdens het bewind van koningin Maria Theresia.              Zie vervolg: EUROPA. LANDEN, VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 5)

zondag 24 april 2016

EUROPA. LANDEN, VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 3)"DE OUDE WERELD". (3)

EUROPA.
CROATIË.

Officieel de Republiek Croatië. Het land grenst in het oosten aan de Adriatische Zee en (met de klok mee) aan Slovenië, Hongarije, Bosnië en Herzegovina, Montenegro en Servië.
Het is een van de oude Balkanstaten van het voormalige Joegoslavië en riep op 25 juni 1991 haar onafhankelijkheid uit.
Het land heeft een oppervlakte van 56.594 km². De hoofdstad is Zagreb en de voertaal is Kroatisch en Italiaans in de provincie Istrië.
Het land is lid van de VN, de Raad van Europa, de NAVO, de Wereldhandelsorganisatie, stichtend lid van de Mediterrane Unie en sinds 2013 van de Europese Unie.
De vroegste bewoners van het gebied waren de Neanderthalers, waarvan prehistorische vondsten zijn gedaan in het noorden van het land.


Het land kende de Romeinse overheersing waarvan in Pula nog een groot amfitheater staat.
In de 7e eeuw kreeg het land te maken met invasies van de Turkse nomadenstam de Avaren.
Het land was aan de kust lange tijd in handen van de Byzantijnen.
Het land werd een koninkrijk en bleef dat tot 1918.
De Ottomanen deden steeds pogingen het gebied in bezit te krijgen en in in de 18e eeuw kwam daar een einde aan door de Oostenrijk-Hongaarse bezetting en later de bezetting door de Fransen onder Napoleon.
In 1918 werd de staat verenigd met Slavonië, waarna later de annexatie van Bosnië-Herzegovina plaatsvond en werd het geheel omgedoopt tot koninkrijk Joegoslavië.
In 1941 werd het land aangevallen door nazi-Duitsland en werd Joegoslavië een vazalstaat.
Na de overwinningen van de communistische partizanen op de Duitsers werd het land weer herenigd en kwam het onder regime van de communistische leider Tito. Na het overlijden van Tito in 1980 leefde het nationalisme weer op en begonnen de Kroaten meer autonomie en onafhankelijkheid na te streven. Op 25 juni 1991 verklaarde Kroatië zich, tegelijk met Slovenië, onafhankelijk.


VLAG VAN KROATIË.

De vlag van Kroatië is een driekleur met horizontale banen; rood-wit-blauw. In het midden van het veld staat het wapen van Kroatië afgebeeld.
Het zijn de zogeheten pan-Slavische kleuren waarvan het land sinds 1848 gebruik maakte.
Het land kent buiten de nationale vlag ook een handels- en dienstvlag die groter is van model en een oorlogsvlag voor de marine, waarvan het wapen ligt op twee gekruiste gele ankers.

WAPEN VAN KROATIË.

Het wapen van Kroatië is het onderscheidingskenmerk van de Kroatische vlag. Het wapen bestaat uit een groot schild met een rood-wit schaakbord patroon wat bestaat bestaat uit 12 zilveren (wit) en 13 rode velden.
Het schild word gedekt door vijf wapen schilden die een kroon vormen.
deze vijf schilden symboliseren de vijf regio's die samen Kroatië vormen.
Het schaakbord patroon kwam reeds in de 10 eeuw voor in het wapen van de Kroatische koningen: van links naar rechts;
1. Het oudst bekende schild; een goden morgen ster boven een zilveren maan op een blauwe achtergrond. het staat voor de hoofdstad Zagreb.
2.  Het oude wapen van de Republiek Ragusa: twee rode banen op een donkerblauw schild. het staat voor Dubrovik en omgeving.
3. Het wapen van Dalmatië: drie gouden gekroonde kopen van luipaarden. het staat voor de regio Dalmatië.
4. Het wapen van Istrië: een gouden geit met rode horens en hoeven op een donkerblauw veld.
5. Het wapenschild van Slavonië: twee zilveren strepen op een blauw veld die de rivieren Drava en Sava symboliseren, met daar tussen een rode baan met een zwarte rennende marter, daarboven een zespuntige gouden ster.
Het huidige wapen werd op 21 december 1990 aangenomen.


DENEMARKEN.

Officieel het Koninkrijk Denemarken. Het land behoort tot Scandinavië met de landen Noorwegen en Zweden.
Tot het koninkrijk behoren ook Groenland en de Faeröer.
Denemarken zelf heeft een oppervlakte van 43.094 km², waarvan 1,6% water.
Het land bestaat uit het schiereiland Jutland en drie grote eilanden Funen, Seeland en Lolland.
De hoofdstad van het land is Kopenhagen en de voertaal is Deens.Denemarken was van de 9e tot de 11e eeuw een grootmacht, met Jutland, Seeland en het zuidelijke deel van het huidige Zweden. Het was de periode van de Vikingen.
In 1397 kwam door de Unie van Kalmar Noorwegen, Zweden, Finland, de Faeröer, IJsland en Groenland onder het Deense koningshuis. Onder leiding van de Zweedse edelman Gustaf Vasa verlieten na een felle opstand tegen het tirannieke bewind van de Deense koning Christiaan II, Zweden en Finland in 1520 de Unie. Noorwegen verliet in 1814 de Unie, als gevolg van het bondgenootschap dat de Denen met Napoleon hadden.

In de 17e eeuw hadden Denemarken en Zweden regelmatig oorlog met elkaar over de vrije doorgangen over zee.
In 1849 werd het land een constitutionele monarchie. In 1864 verloor het land de oorlog tegen Oostenrijk en Pruisen die namens de Duitse Bond het land aanvielen om het gebied Sleeswijk-Holstein te ontzetten.
De eerste helft van de 19e eeuw wordt beschouwd als de "Deense Gouden Eeuw".
Gedurende de WO-I bleef het land neutraal.
Ook in de WO-II trachte het land neutraal te blijven, maar werd op 9 april 1940 door de Duitse troepen onder de voet gelopen. Het land bleef tot 5 mei 1945 bezet.
Tijdens deze oorlog wisten de Denen het merendeel van haar Joodse bevolking veilig te stellen door ze naar Zweden te verhuizen toen de Duitse bezetters in 1943 deze bevolkingsgroep trachtte te deporteren naar concentratie kampen. Op 17 juni 1944 verklaarde IJsland zich onafhankelijk van Denemarken.
Denemarken maakt sinds 1973 deel uit van de Europese Unie.

VLAG VAN DENEMARKEN.


De vlag van Denemarken heet een rood veld met daarop het Scandinavisch kruis in het wit. De vlag wordt ook wel "Danneborg" genoemd, het Deens voor banier of doek.
Het is de oudste nationale vlag van de wereld en stamt uit de 14e eeuw.

WAPEN VAN DENEMARKEN.

Het wapen van Denemarken is sinds 1819 in gebruik nadat koning Frederik VI het had laten vastleggen. In feite werd het wapen reeds in de middeleeuwen gebruikt. De oudste afbeelding komt voor op een lakzegel van Knoet VI uit 1194.

Het wapen heeft een goden schild met daarop drie gaande leeuwen in het lauw met een rode tong en een kroon op de kop van goud. Hieromheen staan negen rode harten, wat oorspronkelijk wellicht bloemen waren.
Het schild wordt gedekt met de kroon van Christiaan V. Deze kroon is herkenbaar aan de vierkant en rechthoekig geslepen edelstenen. 
DUITSLAND.

Officieel de Bondsrepubliek Duitsland.
Het land lig in centraal Europa en heeft een oppervlakte van 357.121 km², waarvan 2,3% water.
De hoofdstad is Berlijn en de voertaal is Duits.
Het land grenst in het noorden aan de Oostzee, De Noordzee en Denemarken, in het oosten aan Polen en Tsjechië, in het zuiden aan Oostenrijk en Zwitserland en in het westen aan Frankrijk, België en Nederland.
Duitsland werd in de 1e eeuw v.Chr al vermeld als Germania en was bevolkt door verschillende Germaanse stammen. De Romeinen hadden hun handen vol aan deze stammen tijden hun overheersing.
Later behoorde het land tot het heilige Roomse Rijk.
De Duitse natiestaat is ontstaan in 1867 met de oprichting van de Noord-Duitse Bond. In 1870/1871 traden enkele Zuid-Duitse staten toe tot de bond en werd het geheel uitgeroepen tot het Duitse keizerrijk. 
In 1918 werd de monarchie afgeschaft na de novemberrevolutie en werd het land de Weimarrepubliek. Duitsland verloor de WO-I en kwam in een isolement terecht.
In de dertiger jaren stak de nazi-partij de kop op welke de macht greep en onder leiding van Adolf Hitler aan de WO-II begon. Een oorlog die vijf jaar zou duren en miljoenen mensen het leven zou kosten, niet alleen op de slagvelden maar ook in de concentratie- en vernietigingskampen.


Na het einde van de WO-II werd het land in tweeën gedeeld en ontstond er een Oost-Duitsland, de DDR, onder gezag van de Sovjet-Unie en een West-Duitsland. BRD, onder toezicht van de geallieerden. Berlijn werd een vier mogendheden stad.
De regering van Werst-Duitsland zetelde in Bonn.
Op 1 januari 1957 maakte het door Frankrijk en Duitsland betwiste gebied Saarland weer deel uit van West-Duitsland.
Na de val van het communisme in de Sovjet-Unie en de val van de 'Berlijnse Muur' werden Oost- en West-Duitsland in 1990 weer herenigd en verplaatste de regering zich weer naar Berlijn.


De Bondsrepubliek Duitsland is een federatie van zestien deelstaten.
Het land is lid van de Europese Unie, de Euro zone, de VN, de NAVO en de G8.
Het is de grootste handels partner van Nederland en België.
Het land kan onderverdeeld worden in de Duitse laagvlakten in het noorden, het centrale deel de middengebergten en in het zuiden de Alpen.
De belangrijkste rivieren in het land zijn de Rijn, Elbe, Donau, Eems en de Wezer.
De grote industrie gebieden liggen in het midden van het westelijke deel van het land bekend onder de naam "Rhurgebied".


VLAG VAN DUITSLAND.

De huidige vlag van Duitsland is een horizontale driekleur; zwart-rood-goud. De vlag werd in 1919 aangenomen, in 1933 afgeschaft en in 1949 weer in ere herteld.
Duitsland kent ook nog een dienst- en oorlogsvlag, deze heeft in het midden het wapen van het land afgebeeld. De marinevlag heet aan het einde een zwaluwstaart en voert tevens het wapen.
De kleuren vinden hun oorsprong in de oude Duitse geschiedenis, maar tegenwoordig vertegenwoordigen ze de Duitse eenheid en vrijheid.

WAPEN VAN DUITSLAND.

Het wapen van Duitsland bestaat uit een geel veld met daarop de een adelaar in het zwart met rode snavel en poten.
Het huidige wapen is ontstaan in 1949 bij het uitroepen van de Bondsrepubliek en bleef dit na de hereniging van Oost- en West-Duitsland in 1990.
De heraldische adelaar werd als nationaal symbool geïntroduceerd door Karel de Grote, die door de Paus tot keizer van het West-Romeinse Rijk werd gekroond en regeerde over het latere Frankrijk, België, Duitsland en een groot deel van Italië. In die tijd was het een twee koppige adelaar.VLAG VAN HET VOORMALIGE OOST-DUITSLAND DE DDR.

Deze vlag werd aangenomen in 1949 en was een horizontale driekleur: zwart-rood-goud. In 1959 werd er het wapen van de DDR in het midden geplaatst en bleef dat tot de eenwording in 1990.
In het wapen staat centraal een hamer en een passer omringd door bundels rogge. De hamer staat symbool voor de arbeiders en is een deel van het communistische symbool van de hamer en de sikkel.
De passer verwees naar de intelligentsia en de ring van rogge naar de boeren.


ESTLAND.

Officieel de republiek Estland. Het land wordt begrenst in het westen door de Golf van Riga en de Baltische Zee, in het noorden door de Finse Golf, in het oosten door Rusland en het zuiden door Letland. Het is noordelijkste en kleinste land van de Baltische staten
Het land heeft een oppervlakte van 45.339 km², waarvan 4.6% water. De hoofdstad is Talinn en de voertaal is Estisch.  Estland heeft een geheel eigen taal vergeleken met Letland en Litouwen.

In de 7e eeuw vestigden de Vikingen zich in het gebied.
In 1202 werd Estland bezit van de Zwaardbroeders, een aan de Duitse Orde verwante geestelijke ridderschap die de heidense bevolking met geweld bekeerde tot het christendom.
Het noordelijke deel van het land kwam in 1224 onder de Deense koning, maar ging in 1346 over aan de Orde. In die periode waren diverse steden, waaronder de huidige hoofdstad, versterkt met burchten en behoorden tot het verbond van de Hanze en werden hoofdzakelijk bevolkt door burgers uit het noorden van Duitsland.


In 1561 kwam het noordelijke deel onder Zweeds beheer en het zuidelijke onder Pools beheer.
Na de Grote Noorse Oorlog in 1721 veroverde Rusland het gebied. De Duitstalige elite bleef echter haar machtspositie behouden tot aan het einde van de 19e eeuw.
Estland werd pas in 1918 na het einde van WO-I een zelfstandige staat. Na de verdrijving van de Duitse troepen die in de WO-II het land weer handen bezet werd het door de Sovjet-Unie ingelijfd. In 1991 na de val van de Sovjet-Unie werd het land weer zelfstandig als een democratische republiek. Estland trad op 1 mei 2004 toe tot de Europese Unie en werd op 9 december 2010 lid van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.)


VLAG VAN ESTLAND.


De vlag van Estland bestaat uit drie horizontale banen: blauw-zwart-wit.
In 2001 zijn er plannen geweest deze vlag te veranderen met behoudt van de zelfde kleuren maar dan met een Scandinavisch Kruis op een blauw veld met een wit kruis en zwarte omlijning.
Het land kent ook een dienstvlag ter zee en oorlogsvlag. het einde van het veld is dan gevormd door drie punten door de letter W en staat in het midden het wapen van Estland.
Het blauw staat voor de lucht, de meren en de zee van Estland. het zwart is de kleur van de aarde van het thuisland en het wit staat voor het streven van de bevolking naar geluk en licht.

WAPEN VAN ESTLAND.

Het huidige wapen van Estland is aangenomen op 7 augustus 1990 en werd op 6 april 1993 goedgekeurd bij de wet.
Het wapen bestaat uit een gouden schild met daarin drie aankijkende leeuwen in het blauw. Aan de onderzijde van het schild zijn twee gekruiste eikentakken aangebracht.
De drie leeuwen zijn afgeleid van het wapen van Denemarken, waaronder het noordelijke deel van Estland in de 13e eeuw onder viel.FINLAND.

Officieel de Republiek Finland. Het land ligt in Noord-Europa en grenst in het noorden aan Noorwegen, het oosten aan Rusland, in het zuiden aan de Finse Golf in het westen aan de Botnische Golf en Zweden en zuidwesten aan de Oostzee.
Het land heeft een oppervlakte van 336.855 km², waarvan 9,4% water. De hoofdstad is Helsinki en de voertaal is Fins en Zweeds.
Het land is zeer rijk merengebieden, vooral in het zuid-oosten. het grootste meer is het Saimameer met een oppervlakte van 1300 km².

Finland kende reeds haar eerste bewoning rond 8500 v.Chr.
Het land was een deel van het Zweedse Rijk van 1200 tot 1809.
In 1809 werd Finland veroverd door de Russen met een unie tussen de beide landen als gevolg.
Na de WO-I verklaarde in 1918 het land zich onafhankelijk en werd dit na een burgeroorlog erkend. Tijdens de WO-II werd het land wederom aangevallen door het buurland Rusland.Finland wist zijn onafhankelijkheid te bewaren maar werd verplicht om enkele grensstreken aan de Sovjet-Unie over te dragen. Deze gebieden vormen nu de Russische deelstaat Karelië.
Tijdens de Koude Oorlog werd de Finse sterk beïnvloed door de Sovjet-Unie, maar het weigerde een deelstaat te worden.
Na het instorten van de Sovjet-Unie in 1991 ging het land meer samenwerken met het West-Europa.
Het land werd geen lid van de NAVO uit angst voor buurland Rusland, maar trad in 1995 toe tot de Europese Unie.


VLAG VAN FINLAND.

De vlag van Finland heeft een wit veld met een blauw kruis waarvan de langste balk horizontaal is gelegen.
De Finnen noemen hun vlag ook wel de "blauwekruisvlag".
Aangezien Finland een lange tijd deel uitmaakte van Zweden is de vlag gebaseerd op de vlag van Zweden, maar de kleuren gaan terug naar de tijd van het Russische tsarenrijk waartoe het land ook heeft behoord. het blauw en wit zijn van de Russische keizerlijke vlag.
Finland kent buiten de civiele vlag ook een staatsvlag met in het midden van het blauwe kruis het staatswapen en een oorlogsvlag die gelijk is aan de staatsvlag, maar waarvan de horizontale blauwe baan in een punt eindigt.

WAPEN VAN FINLAND.

Het wapen van Finland werd verleend na het 
overlijden van de Zweedse koning Gustaaf I in 1560, toen Finland nog een deel van het Zweedse koninkrijk was. Sindsdien is het in gebruik gebleven, (zie rechts) ook onder de Russische tsaar toen het Grootvorstendom Finland vormde (1809-1917). 

Het wapenschild met een rood veld toont in het geel een gekroonde leeuw te midden van negen witte rozen.
De leeuw draagt in zijn rechter poot het zwaard van Karelië  met aan zijn onder poten een krom sabel wat de positie van Rusland symboliseert. In die periode waren Zweden en Rusland met elkaar in oorlog.
Beide wapens komen ook voor in het wapen van Karelië.


           Zie vervolg: EUROPA. LANDEN, VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 4)