woensdag 13 april 2016

EUROPA. LANDEN, VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 1)DE "OUDE WERELD". (1)

EUROPA.
EUROPA.

In de afgelopen 20e eeuw heeft Europa veel veranderingen ondergaan. Door oorlogen versnipperden grote mogendheden en ontstonden er onafhankelijke staten, maar ook weer door later oorlogen werden er weer nieuwe grenzen getrokken en vervielen veel staten aan een grotere machtsstaat.
De beide Wereldoorlogen 1914-1918 en 1940-1945 hebben een groot deel daaraan gehad.
Ook de politiek speelde hierin een grote rol en door het verdwijnen van het communisme en het uiteen vallen van de Sovjet-Unie, deed weer oude landen terugkeren die na de WO-II waren samengevoegd tot één staat. 
Soms verliep dit proces op een vreedzame wijze, maar vaak ook met geweld door onderlinge meningsverschillen over grenzen, machtsstrijd waarbij het geloof een rol speelde, zoals in het voormalige Joegoslavië met de Balkanstaten.
Reeds gedurende de WO-II werd er door verscheidene landen gedacht aan een economische samenwerking. Zo werd in 1944 in Londen de Benelux opgericht en in 1951 (de EGKS) de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal.
Ook op militair gebied werd de  (NAVO) de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie opgericht als tegenpool voor het Oost-blok. Uiteindelijk zou men gaan werken aan een eenwording van Europa, de Europese Unie.
Zo kregen veel landen na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie hun eigen vlaggen en wapenemblemen weer terug. Europa bestaat uit 51 landen en kent koninkrijken, prinsdommen, hertogdommen en republieken.
In alfabetische volgorde zullen deze worden behandeld met verdere informatie.
Andorra, Liechtenstein, Monaco en San Marino werden reeds eerder behandeld onder de titel 'MINI STATEN VAN EUROPA' (09-12-2015).


BENELUX.

De Benelux is een samenwerkingsverband tussen België, Nederland en Luxemburg. De drie landen beslaan een gebied van 74.657 km² en het bestuurscentrum is gevestigd in Brussel.
De Benelux werd in september 1944 te Londen opgericht door de regeringen van de drie landen in ballingschap gedurende de Duitse bezetting. Het is een samenwerkingsverband om onderling vrij goederen te kunnen transporteren en een uniform tarief te hanteren voor goederen van buiten de Benelux.
Sinds het verdrag van 1958 is de Benelux een economische unie.
De twee landen Nederland en België waren sinds de scheiding van de Noordelijke- en de Zuidelijke Nederlanden, waarbij België in 1830 onafhankelijk werd concurrenten geworden.
In 1890 kwam het Grootghertogdom, bij het overlijden van koning Willem III definitief los van Nederland. België had het economisch zwaar daar het met geen enkel buurland een handelsverdrag had. Ook leed de economie onder de taalstrijd tussen de Vlamingen en de Walen. In 1863 werd er tussen de beide landen op aandringen van Luxemburg een Scheepvaartverdrag gesloten, wat de eerste vorm van samenwerking was. Het uitbreken van de WO-I, waarin Nederland neutraal bleef maakte het samenwerken weer onmogelijk, daar België een Duitse bezetting had. Het was uiteindelijk de WO-II die de drie landen bij elkaar dreef, daar 'Eendracht maakt macht'. Er kwam vrij handelsverkeer en de grenzen vielen weg.


VLAG VAN DE BENELUX.

De Benelux kent geen officiële vlag, daar de landen ieder hun eigen vlag zijn blijven voeren. 
De officieuze vlag bestaat uit drie horizontale banen rood-wit-blauw, waarbij de witte baan is onderbroken door een zwart vlak met daaroverheen een gouden leeuw die zich ook over de rode en blauwe baan uitstrekt.
De leeuw is niet de Belgische leeuw, daar deze rode nagels heeft en de Benelux leeuw heeft zilveren (witte) nagels.

De Benelux kent wel een officieel logo.EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL.

De EGKS was een zes lidstaten tellende Europese organisatie die bedoeld was om na de WO-II de vrede in Europa te verzekeren door oorlog tussen West/Europese landen onmogelijk te maken.
Tot deze landen behoorden Nederland, België, Luxemburg. ( de Benelux)
Duitsland, Frankrijk en Italië.
De productie van kolen en staal, toen een van de belangrijkste grondstoffen voor de productie van oorlogswapens, werd onder het gezag geplaatst van een gemeenschappelijke Hoge Autoriteit.
De EGKS kwam tot stand door het Verdrag van Parijs, dat werd ondertekend in 1951 en van kracht werd in 1952.
het initiatief tot de oprichting ervan kwam van de Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman.
De EGKS geldt als eerste aanzet tot de Europese Unie, waarin deze instantie later in opging, al hield zij juridisch pas op te bestaan in 2002 na vijftig jaar.  

VLAG VAN DE EGKS.

De EGKS had een officiële vlag welke bestond uit twee horizontale banen donkerblauw en zwart en op ieder van de banen drie gele sterren.
Het blauw staat symbool voor staal en het zwart voor de kolen.
De zes sterren voor de zes stichtende lidstaten.

 

Deze zes landen waren ook de eerste landen die in 1958 toetraden tot de Europese Unie.


VLAG VAN DE EUROPESE UNIE.

Het is de officiële val van de Europese Unie. Het aantal sterren in de vlag staat niet voor het aantal lidstaten van de Raad van Europa of de Europese Unie, van welke laatste nu 28 landen lid zijn.
De vlag heeft een geheel eigen symbool wat heeft te maken met tradities, de tijd en de sterrenbeelden.
In verschillende tradities is het cijfer twaalf een symbool van perfectie, volledigheid en eenheid. Het cijfer twaalf is terug te vinden in het aantal maanden van het jaar en het aantal uren op een klok. Tevens telt de dierenriem twaalf tekens.
hercules, de held uit de Griekse mythologie, moest twaalf moeilijke opdrachten vervullen om onsterfelijk te worden. Reeds in het Oude Testament wordt vermeld dat Israël twaalf stammen kende.
Zo waren er ook twaalf apostelen. 

De cirkel gevormd door de twaalf sterren is het symbool van de eenheid, solidariteit en harmonie tussen de volkeren van Europa. De sterren hebben de vorm van een pentagram, een mathematisch volmaakte sterveelhoek.           Zie vervolg: EUROPA. LANDEN, VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 2)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten