zondag 24 april 2016

EUROPA. LANDEN, VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 3)"DE OUDE WERELD". (3)

EUROPA.
CROATIË.

Officieel de Republiek Croatië. Het land grenst in het oosten aan de Adriatische Zee en (met de klok mee) aan Slovenië, Hongarije, Bosnië en Herzegovina, Montenegro en Servië.
Het is een van de oude Balkanstaten van het voormalige Joegoslavië en riep op 25 juni 1991 haar onafhankelijkheid uit.
Het land heeft een oppervlakte van 56.594 km². De hoofdstad is Zagreb en de voertaal is Kroatisch en Italiaans in de provincie Istrië.
Het land is lid van de VN, de Raad van Europa, de NAVO, de Wereldhandelsorganisatie, stichtend lid van de Mediterrane Unie en sinds 2013 van de Europese Unie.
De vroegste bewoners van het gebied waren de Neanderthalers, waarvan prehistorische vondsten zijn gedaan in het noorden van het land.


Het land kende de Romeinse overheersing waarvan in Pula nog een groot amfitheater staat.
In de 7e eeuw kreeg het land te maken met invasies van de Turkse nomadenstam de Avaren.
Het land was aan de kust lange tijd in handen van de Byzantijnen.
Het land werd een koninkrijk en bleef dat tot 1918.
De Ottomanen deden steeds pogingen het gebied in bezit te krijgen en in in de 18e eeuw kwam daar een einde aan door de Oostenrijk-Hongaarse bezetting en later de bezetting door de Fransen onder Napoleon.
In 1918 werd de staat verenigd met Slavonië, waarna later de annexatie van Bosnië-Herzegovina plaatsvond en werd het geheel omgedoopt tot koninkrijk Joegoslavië.
In 1941 werd het land aangevallen door nazi-Duitsland en werd Joegoslavië een vazalstaat.
Na de overwinningen van de communistische partizanen op de Duitsers werd het land weer herenigd en kwam het onder regime van de communistische leider Tito. Na het overlijden van Tito in 1980 leefde het nationalisme weer op en begonnen de Kroaten meer autonomie en onafhankelijkheid na te streven. Op 25 juni 1991 verklaarde Kroatië zich, tegelijk met Slovenië, onafhankelijk.


VLAG VAN KROATIË.

De vlag van Kroatië is een driekleur met horizontale banen; rood-wit-blauw. In het midden van het veld staat het wapen van Kroatië afgebeeld.
Het zijn de zogeheten pan-Slavische kleuren waarvan het land sinds 1848 gebruik maakte.
Het land kent buiten de nationale vlag ook een handels- en dienstvlag die groter is van model en een oorlogsvlag voor de marine, waarvan het wapen ligt op twee gekruiste gele ankers.

WAPEN VAN KROATIË.

Het wapen van Kroatië is het onderscheidingskenmerk van de Kroatische vlag. Het wapen bestaat uit een groot schild met een rood-wit schaakbord patroon wat bestaat bestaat uit 12 zilveren (wit) en 13 rode velden.
Het schild word gedekt door vijf wapen schilden die een kroon vormen.
deze vijf schilden symboliseren de vijf regio's die samen Kroatië vormen.
Het schaakbord patroon kwam reeds in de 10 eeuw voor in het wapen van de Kroatische koningen: van links naar rechts;
1. Het oudst bekende schild; een goden morgen ster boven een zilveren maan op een blauwe achtergrond. het staat voor de hoofdstad Zagreb.
2.  Het oude wapen van de Republiek Ragusa: twee rode banen op een donkerblauw schild. het staat voor Dubrovik en omgeving.
3. Het wapen van Dalmatië: drie gouden gekroonde kopen van luipaarden. het staat voor de regio Dalmatië.
4. Het wapen van Istrië: een gouden geit met rode horens en hoeven op een donkerblauw veld.
5. Het wapenschild van Slavonië: twee zilveren strepen op een blauw veld die de rivieren Drava en Sava symboliseren, met daar tussen een rode baan met een zwarte rennende marter, daarboven een zespuntige gouden ster.
Het huidige wapen werd op 21 december 1990 aangenomen.


DENEMARKEN.

Officieel het Koninkrijk Denemarken. Het land behoort tot Scandinavië met de landen Noorwegen en Zweden.
Tot het koninkrijk behoren ook Groenland en de Faeröer.
Denemarken zelf heeft een oppervlakte van 43.094 km², waarvan 1,6% water.
Het land bestaat uit het schiereiland Jutland en drie grote eilanden Funen, Seeland en Lolland.
De hoofdstad van het land is Kopenhagen en de voertaal is Deens.Denemarken was van de 9e tot de 11e eeuw een grootmacht, met Jutland, Seeland en het zuidelijke deel van het huidige Zweden. Het was de periode van de Vikingen.
In 1397 kwam door de Unie van Kalmar Noorwegen, Zweden, Finland, de Faeröer, IJsland en Groenland onder het Deense koningshuis. Onder leiding van de Zweedse edelman Gustaf Vasa verlieten na een felle opstand tegen het tirannieke bewind van de Deense koning Christiaan II, Zweden en Finland in 1520 de Unie. Noorwegen verliet in 1814 de Unie, als gevolg van het bondgenootschap dat de Denen met Napoleon hadden.

In de 17e eeuw hadden Denemarken en Zweden regelmatig oorlog met elkaar over de vrije doorgangen over zee.
In 1849 werd het land een constitutionele monarchie. In 1864 verloor het land de oorlog tegen Oostenrijk en Pruisen die namens de Duitse Bond het land aanvielen om het gebied Sleeswijk-Holstein te ontzetten.
De eerste helft van de 19e eeuw wordt beschouwd als de "Deense Gouden Eeuw".
Gedurende de WO-I bleef het land neutraal.
Ook in de WO-II trachte het land neutraal te blijven, maar werd op 9 april 1940 door de Duitse troepen onder de voet gelopen. Het land bleef tot 5 mei 1945 bezet.
Tijdens deze oorlog wisten de Denen het merendeel van haar Joodse bevolking veilig te stellen door ze naar Zweden te verhuizen toen de Duitse bezetters in 1943 deze bevolkingsgroep trachtte te deporteren naar concentratie kampen. Op 17 juni 1944 verklaarde IJsland zich onafhankelijk van Denemarken.
Denemarken maakt sinds 1973 deel uit van de Europese Unie.

VLAG VAN DENEMARKEN.


De vlag van Denemarken heet een rood veld met daarop het Scandinavisch kruis in het wit. De vlag wordt ook wel "Danneborg" genoemd, het Deens voor banier of doek.
Het is de oudste nationale vlag van de wereld en stamt uit de 14e eeuw.

WAPEN VAN DENEMARKEN.

Het wapen van Denemarken is sinds 1819 in gebruik nadat koning Frederik VI het had laten vastleggen. In feite werd het wapen reeds in de middeleeuwen gebruikt. De oudste afbeelding komt voor op een lakzegel van Knoet VI uit 1194.

Het wapen heeft een goden schild met daarop drie gaande leeuwen in het lauw met een rode tong en een kroon op de kop van goud. Hieromheen staan negen rode harten, wat oorspronkelijk wellicht bloemen waren.
Het schild wordt gedekt met de kroon van Christiaan V. Deze kroon is herkenbaar aan de vierkant en rechthoekig geslepen edelstenen. 
DUITSLAND.

Officieel de Bondsrepubliek Duitsland.
Het land lig in centraal Europa en heeft een oppervlakte van 357.121 km², waarvan 2,3% water.
De hoofdstad is Berlijn en de voertaal is Duits.
Het land grenst in het noorden aan de Oostzee, De Noordzee en Denemarken, in het oosten aan Polen en Tsjechië, in het zuiden aan Oostenrijk en Zwitserland en in het westen aan Frankrijk, België en Nederland.
Duitsland werd in de 1e eeuw v.Chr al vermeld als Germania en was bevolkt door verschillende Germaanse stammen. De Romeinen hadden hun handen vol aan deze stammen tijden hun overheersing.
Later behoorde het land tot het heilige Roomse Rijk.
De Duitse natiestaat is ontstaan in 1867 met de oprichting van de Noord-Duitse Bond. In 1870/1871 traden enkele Zuid-Duitse staten toe tot de bond en werd het geheel uitgeroepen tot het Duitse keizerrijk. 
In 1918 werd de monarchie afgeschaft na de novemberrevolutie en werd het land de Weimarrepubliek. Duitsland verloor de WO-I en kwam in een isolement terecht.
In de dertiger jaren stak de nazi-partij de kop op welke de macht greep en onder leiding van Adolf Hitler aan de WO-II begon. Een oorlog die vijf jaar zou duren en miljoenen mensen het leven zou kosten, niet alleen op de slagvelden maar ook in de concentratie- en vernietigingskampen.


Na het einde van de WO-II werd het land in tweeën gedeeld en ontstond er een Oost-Duitsland, de DDR, onder gezag van de Sovjet-Unie en een West-Duitsland. BRD, onder toezicht van de geallieerden. Berlijn werd een vier mogendheden stad.
De regering van Werst-Duitsland zetelde in Bonn.
Op 1 januari 1957 maakte het door Frankrijk en Duitsland betwiste gebied Saarland weer deel uit van West-Duitsland.
Na de val van het communisme in de Sovjet-Unie en de val van de 'Berlijnse Muur' werden Oost- en West-Duitsland in 1990 weer herenigd en verplaatste de regering zich weer naar Berlijn.


De Bondsrepubliek Duitsland is een federatie van zestien deelstaten.
Het land is lid van de Europese Unie, de Euro zone, de VN, de NAVO en de G8.
Het is de grootste handels partner van Nederland en België.
Het land kan onderverdeeld worden in de Duitse laagvlakten in het noorden, het centrale deel de middengebergten en in het zuiden de Alpen.
De belangrijkste rivieren in het land zijn de Rijn, Elbe, Donau, Eems en de Wezer.
De grote industrie gebieden liggen in het midden van het westelijke deel van het land bekend onder de naam "Rhurgebied".


VLAG VAN DUITSLAND.

De huidige vlag van Duitsland is een horizontale driekleur; zwart-rood-goud. De vlag werd in 1919 aangenomen, in 1933 afgeschaft en in 1949 weer in ere herteld.
Duitsland kent ook nog een dienst- en oorlogsvlag, deze heeft in het midden het wapen van het land afgebeeld. De marinevlag heet aan het einde een zwaluwstaart en voert tevens het wapen.
De kleuren vinden hun oorsprong in de oude Duitse geschiedenis, maar tegenwoordig vertegenwoordigen ze de Duitse eenheid en vrijheid.

WAPEN VAN DUITSLAND.

Het wapen van Duitsland bestaat uit een geel veld met daarop de een adelaar in het zwart met rode snavel en poten.
Het huidige wapen is ontstaan in 1949 bij het uitroepen van de Bondsrepubliek en bleef dit na de hereniging van Oost- en West-Duitsland in 1990.
De heraldische adelaar werd als nationaal symbool geïntroduceerd door Karel de Grote, die door de Paus tot keizer van het West-Romeinse Rijk werd gekroond en regeerde over het latere Frankrijk, België, Duitsland en een groot deel van Italië. In die tijd was het een twee koppige adelaar.VLAG VAN HET VOORMALIGE OOST-DUITSLAND DE DDR.

Deze vlag werd aangenomen in 1949 en was een horizontale driekleur: zwart-rood-goud. In 1959 werd er het wapen van de DDR in het midden geplaatst en bleef dat tot de eenwording in 1990.
In het wapen staat centraal een hamer en een passer omringd door bundels rogge. De hamer staat symbool voor de arbeiders en is een deel van het communistische symbool van de hamer en de sikkel.
De passer verwees naar de intelligentsia en de ring van rogge naar de boeren.


ESTLAND.

Officieel de republiek Estland. Het land wordt begrenst in het westen door de Golf van Riga en de Baltische Zee, in het noorden door de Finse Golf, in het oosten door Rusland en het zuiden door Letland. Het is noordelijkste en kleinste land van de Baltische staten
Het land heeft een oppervlakte van 45.339 km², waarvan 4.6% water. De hoofdstad is Talinn en de voertaal is Estisch.  Estland heeft een geheel eigen taal vergeleken met Letland en Litouwen.

In de 7e eeuw vestigden de Vikingen zich in het gebied.
In 1202 werd Estland bezit van de Zwaardbroeders, een aan de Duitse Orde verwante geestelijke ridderschap die de heidense bevolking met geweld bekeerde tot het christendom.
Het noordelijke deel van het land kwam in 1224 onder de Deense koning, maar ging in 1346 over aan de Orde. In die periode waren diverse steden, waaronder de huidige hoofdstad, versterkt met burchten en behoorden tot het verbond van de Hanze en werden hoofdzakelijk bevolkt door burgers uit het noorden van Duitsland.


In 1561 kwam het noordelijke deel onder Zweeds beheer en het zuidelijke onder Pools beheer.
Na de Grote Noorse Oorlog in 1721 veroverde Rusland het gebied. De Duitstalige elite bleef echter haar machtspositie behouden tot aan het einde van de 19e eeuw.
Estland werd pas in 1918 na het einde van WO-I een zelfstandige staat. Na de verdrijving van de Duitse troepen die in de WO-II het land weer handen bezet werd het door de Sovjet-Unie ingelijfd. In 1991 na de val van de Sovjet-Unie werd het land weer zelfstandig als een democratische republiek. Estland trad op 1 mei 2004 toe tot de Europese Unie en werd op 9 december 2010 lid van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.)


VLAG VAN ESTLAND.


De vlag van Estland bestaat uit drie horizontale banen: blauw-zwart-wit.
In 2001 zijn er plannen geweest deze vlag te veranderen met behoudt van de zelfde kleuren maar dan met een Scandinavisch Kruis op een blauw veld met een wit kruis en zwarte omlijning.
Het land kent ook een dienstvlag ter zee en oorlogsvlag. het einde van het veld is dan gevormd door drie punten door de letter W en staat in het midden het wapen van Estland.
Het blauw staat voor de lucht, de meren en de zee van Estland. het zwart is de kleur van de aarde van het thuisland en het wit staat voor het streven van de bevolking naar geluk en licht.

WAPEN VAN ESTLAND.

Het huidige wapen van Estland is aangenomen op 7 augustus 1990 en werd op 6 april 1993 goedgekeurd bij de wet.
Het wapen bestaat uit een gouden schild met daarin drie aankijkende leeuwen in het blauw. Aan de onderzijde van het schild zijn twee gekruiste eikentakken aangebracht.
De drie leeuwen zijn afgeleid van het wapen van Denemarken, waaronder het noordelijke deel van Estland in de 13e eeuw onder viel.FINLAND.

Officieel de Republiek Finland. Het land ligt in Noord-Europa en grenst in het noorden aan Noorwegen, het oosten aan Rusland, in het zuiden aan de Finse Golf in het westen aan de Botnische Golf en Zweden en zuidwesten aan de Oostzee.
Het land heeft een oppervlakte van 336.855 km², waarvan 9,4% water. De hoofdstad is Helsinki en de voertaal is Fins en Zweeds.
Het land is zeer rijk merengebieden, vooral in het zuid-oosten. het grootste meer is het Saimameer met een oppervlakte van 1300 km².

Finland kende reeds haar eerste bewoning rond 8500 v.Chr.
Het land was een deel van het Zweedse Rijk van 1200 tot 1809.
In 1809 werd Finland veroverd door de Russen met een unie tussen de beide landen als gevolg.
Na de WO-I verklaarde in 1918 het land zich onafhankelijk en werd dit na een burgeroorlog erkend. Tijdens de WO-II werd het land wederom aangevallen door het buurland Rusland.Finland wist zijn onafhankelijkheid te bewaren maar werd verplicht om enkele grensstreken aan de Sovjet-Unie over te dragen. Deze gebieden vormen nu de Russische deelstaat Karelië.
Tijdens de Koude Oorlog werd de Finse sterk beïnvloed door de Sovjet-Unie, maar het weigerde een deelstaat te worden.
Na het instorten van de Sovjet-Unie in 1991 ging het land meer samenwerken met het West-Europa.
Het land werd geen lid van de NAVO uit angst voor buurland Rusland, maar trad in 1995 toe tot de Europese Unie.


VLAG VAN FINLAND.

De vlag van Finland heeft een wit veld met een blauw kruis waarvan de langste balk horizontaal is gelegen.
De Finnen noemen hun vlag ook wel de "blauwekruisvlag".
Aangezien Finland een lange tijd deel uitmaakte van Zweden is de vlag gebaseerd op de vlag van Zweden, maar de kleuren gaan terug naar de tijd van het Russische tsarenrijk waartoe het land ook heeft behoord. het blauw en wit zijn van de Russische keizerlijke vlag.
Finland kent buiten de civiele vlag ook een staatsvlag met in het midden van het blauwe kruis het staatswapen en een oorlogsvlag die gelijk is aan de staatsvlag, maar waarvan de horizontale blauwe baan in een punt eindigt.

WAPEN VAN FINLAND.

Het wapen van Finland werd verleend na het 
overlijden van de Zweedse koning Gustaaf I in 1560, toen Finland nog een deel van het Zweedse koninkrijk was. Sindsdien is het in gebruik gebleven, (zie rechts) ook onder de Russische tsaar toen het Grootvorstendom Finland vormde (1809-1917). 

Het wapenschild met een rood veld toont in het geel een gekroonde leeuw te midden van negen witte rozen.
De leeuw draagt in zijn rechter poot het zwaard van Karelië  met aan zijn onder poten een krom sabel wat de positie van Rusland symboliseert. In die periode waren Zweden en Rusland met elkaar in oorlog.
Beide wapens komen ook voor in het wapen van Karelië.


           Zie vervolg: EUROPA. LANDEN, VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 4)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten