vrijdag 7 december 2018

MANGROVEBOS.


                       BOMEN OP STELTEN 

                   OP TROPISCHE KUSTEN.


MANGROVEBOS.

Een mangrovebos  is een vloedbos langs tropische slikkusten en estuaria.
Deze bossen komen voor aan de kust van de Stille Oceaan in Midden- en Zuid Amerika. 
De oostkust van Zuid-Amerika aan de Atlantische Oceaan; de westkust van Midden-Afrika aan de Atlantische Oceaan; diverse kusten van Afrika aan de Indische Oceaan; kustgebieden van India en Indonesië en de noord-oost kust van Australië. Hoofdzakelijk dus in sub- en tropische wateren. In de best ontwikkelde, soortrijkste mangroven in Zuidoost-Azië, komen 30 tot 50 soorten voor.Het strandbos ligt in de zone tussen hoogwater springtij en iets boven het gemiddelde zeeniveau, bestaande uit een beperkt aantal soorten bomen, die tegen ongunstige omstandigheden, zoals; getijde verschil, stromen, golfslag en zout water, opgewassen zijn. Zij zijn hieraan aangepast onder andere door het bezit van steltwortels. Het slip waarin zij wortelen is zuurstofloos en de wijd uitstaande steltwortels nemen zuurstof op en geven houvast tegen de stromen. De wortels zijn uitgerust met schorsporiën voor de gaswisseling. Door de wortels is er in de mangroven meestal slikafzetting, wat een bodem ophoging tot gevolg heeft, waardoor zonatie optreedt. De hoogstgelegen delen van de mangroven gaan geleidelijk over in andere vegetatietypen, bijvoorbeeld palmrijk regenwoud met moeraszoutvaren (Acrostichum aureum). 


DRIE HOOFDSOORTEN.

De drie meest voorkomende soorten zijn: Rhizophora, Bruguiera en Avicennia.
Deze drie soorten verschillen in het uitgroeien van de wortels van de plant.


BRUGUIERA.

De Bruguiera gymnorhiza mangrove, wordt ook wel de 'grootblauwe sinaasappelmangrove' genoemd.
Deze mangrove leeft voornamelijk in de modder, zand en zwarte aarde en kan een hoogte bereiken tot 36 meter. De leef temperatuur voor deze mangrove ligt tussen de 22 tot 30 graden C. Het wordt gezien tot de 'ware mangrove' in heel het Verre Oosten.
De naam gymnorhiza komt van twee Griekse woorden "gymo"naakt en "rhiza"wortel, naakte wortel die verwijst naar de blootgestelde knie wortels van deze mangrove komend uit de grond. Deze kniewortel van een volwassen boom strekken zich uit in een straal van ongeveer 10 meter rond de stam en kunnen een hoogte van 60 cm bereiken.


Deze soort wordt ook wel in het Engels de 'Large-Leafed Orange Mangrove' genoemd. 
Het grote verschil met overige mangrove soorten is dat  de Bruguiera grote bladeren heeft, kleurrijke bloemen, variërend van licht-oranje tot donker roze en donkerrood, en op een  sigaar lijkende zaden met een lengte van 20 tot 25 cm, en een diameter van 1 tot 2,5 cm. Deze zaden rijpen aan de boom waarna ze naar beneden vallen en verticaal in de ondergrond terecht komen, waar ze zich ontkiemen. Pas als de ankerwortels zich stevig in de bodem hebben verankert, begint de scheut zich verder te ontwikkelen.
In het geval dat het zaad in de bodem vast blijft zitten wordt het door de getijden weggedragen, blijft dan nog ruim een jaar goed om te ontkiemen en kan zo andere gebieden bereiken.

RHIZOPHORA.

Het verst in zee dringt door de Rhizophora.
De naam van dit geslacht is afgeleid uit de Griekse woorden rhiza "wortel" en phoros "dragend", verwijzend naar de ademwortels.
De plant overleeft in zoutwater door een inwendig pompmechanisme dat er voor zorgt dat overtollige zouten buiten de plant worden gehouden.

Deze en ook andere soorten hebben zaden die aan de boom kiemen en zich hier enkele dm lange slanke stammetjes ontwikkelen, die van onderen puntig zijn. Wanneer zij rijp zijn vallen zij in het slib en boren zich hierin zodat zij rechtop komen te staan. De wortels beginnen zich dan snel te ontwikkelen.AVICENNIA.De Avicennia is een geslacht uit de familie Acanthaceae. Deze soorten komen voor in getijdengebieden langs tropische en subtropische kusten over de gehele wereld.
De bladeren hebben een grijs-groene kleur en de plant kan een hoogte bereiken in tropische gebieden van 14 meter.
In tegenstelling tot de eerder vermelde soorten staat de bladkruin hoog op de stam en hebben de luchtwortels een dikte van 20 cm.
 De bloemen variëren van wit tot een goudgele kleur, zijn minder dan een centimeter breed en komen voor in clusters van drie tot vijf.


Deze mangrove heeft een bijna ronde vrucht die grote zaadlobben heeft die een nieuwe stengel van een zaailing omgeven. Dit produceert een groot vlezig zaad, dat vaak aan de boom ontkiemt en als een zaailing valt.

Het voortbestaan van mangrove bossen is jaren lang bedreigd door de houtkap. Dit had ook tot gevolg dat de slibgebieden aan de kusten door de getijdenstroming afkalfden en er land verloren ging.
Ook een groot leefgebied voor diverse vogelsoorten ging hiermee verloren.
Tegenwoordig worden de mangroven weer aangeplant voor de kustbescherming.
maandag 3 december 2018

LUCHTKUSSENVAARTUIG. (LKV)
  ZWEVEND VOORTBEWEGEND 

      OVER WATER EN LAND.


LUCHTKUSSENVAARTUIG.

(Principe luchtkussenvaartuig; boven de drukkamer, onder de rand-straalprincipe.)

Luchtkussenvaartuig (LKV), ook luchtkussenvoertuig is een transportmiddel dat drijft op een door zichzelf geproduceerd luchtkussen, waardoor het zich met zeer geringe wrijving kan voortbewegen over land, water, ijs, moeras- en waddengebieden en dergelijke.


1. Voortstuwing propellers.
2. Aangezogen lucht.
3. Motor.
4. Rok.


Het luchtkussen wordt gevormd door een grote hoeveelheid lucht met vrij geringe overdruk verticaal naar beneden te blazen uit de bodem van het voertuig.
Een rubber of nylon schort of rok of een combinatie van schorten zorgt er voor dat de lucht niet direct weer ontsnapt van onder het voertuig.
Aangezien het gewicht van het voertuig verdeeld wordt over het gehele kussen-oppervlak, is de benodigde druk op de ondergrond laag. De voortstuwing geschiedt meestal door luchtschroeven, aangedreven door motoren of (gas)turbines, die ook voor het luchtkussen zorgen.
Er worden verschillende principes gebruikt om het kussen te vormen; de meest toegepaste zijn het randstraalprincipe, de drukkamer en de vaste zijwanden.


Pionier was de Britse Sir Christofer Cockwell (links) die, in 1950 begonnen, zijn uitvinding voor het eerst demonstreerde op 25 juli 1956.
Hij paste het randstraalprincipe toe, waarbij lucht naar beneden wordt geblazen uit een spleet langs de rand van het voertuig, zodat er een gordijn van lucht ontstaat dat het luchtkussen onder het voertuig vasthoudt.

De Fransman J. Bertin had succes het het drukkamerprincipe, waarbij de in een kamer onder het voertuig gepompte lucht naar buiten lekt door een vrij nauwe spleet tussen de rand van het voertuig en de ondergrond.

Op het eiland White bouwde de Britisch Hovercraft Corporation de eerste LKV's waarin zij de naam SRN 1, 2, 3 enz. gaf. Zij kreeg hierbij voor verbeteringen belangrijke steun van het Ministery of Technology. In 1959 stak de eerste hovercraft het Kanaal over.
De eerste geregelde dienst tussen Dover en Boulogne werd ingesteld door 'Seaspeed', een onderneming van de Britisch Railways. Samen met de in april 1969 ingestelde Hoverlloyddienst tussen Ramsgate en Calais vervoerden deze twee diensten in 1970 meer dan 500.000 passagiers en ruim 100.000 auto's. Beide maakten gebruik van de SRN 4; deze woog 100 ton, afmetingen 40 x 24 x 13 meter, snelheid 90 km/uur. capaciteit 250 passagiers en 30 auto's. De overtocht duurde korter dan 40 minutenLuchtkussenvaartuig de SRN 2. Kan maximaal 70 passagiers vervoeren met een snelheid van 135 km/uur. Gewicht 27 ton; 4 gasturbines met een totaal vermogen van 3260 pk drijven 2 lift-stuwdrukventilatoren en twee luchtschroeven aan.Een spectaculaire tocht van 8000 km maakte een expeditie in 1865 met een SRN 6 door West- en Centraal Afrika.
Hierbij werd onder meer de beruchte Kinsoeka stroomversnelling in de Kongo (Zaïre) met 12 man overgestoken en het drijvende gras van het Tjaadmeer geëxplodeerd.
Een zelfde voertuig overwon de stroomversnellingen van de Orinoco in 1969.
Ook werd een SRN 6 gebruikt door een oliemaatschappij bij exploratiewerkzaamheden in de Waddenzee.In de poolgebieden maakt men met groot succes gebruik van LKV's voor het vervoer van personeel en materiaal over ontoegankelijk  terrein.
De LKV's worden tegenwoordig in verscheidene landen gefabriceerd, o.a. in Nederland, en voor velerlei doeleinden toegepast, waaronder militaire.
Het LKV kan op zee varen op golven tot 1 à 1,5 meter hoogte. Voor passagiers zijn ze wat oncomfortabel door het lawaai en het zich schokkend over de golven voortbewegen.

DE NAAM.

De benaming hovercraft, die veel wordt gebruikt voor een LKV, is afkomstig van het Engelse werkwoord 'to hover', dit is in de lucht stilhangen.
In de Verenigde Staten gebruikt men de naam 'ground effect' machine (GEM).

DE STATUS.

(s'Werelds grootste passagiers hovercraft de BHC SR-N4.)

In het begin stadium heerste er nogal verwarring over de status van het LKV: was het een vaartuig, voertuig of een vliegtuig?
Afwisselend werden de woorden voertuig en vaartuig gebruikt. Over het algemeen spreekt men over een vaartuig als het een eigen drijfvermogen heeft en dus met gestopte machines in het water blijft drijven.
Een voertuig zal met gestopte machines op het land moeten rusten en heeft geen drijfvermogen.
In 1967 besloot de ICACO (Intern. Org. van Civiele Luchtvaart) dat het luchtkussenvaartuig geen vliegtuig is omdat het niet instaat is in de atmosfeer gebruik te maken van luchtreacties.
Lloyd's Register of Shipping geeft het LKV een aparte categorie en classificeert het 'air cushion vessel' (ACV) als zichzelf voortstuwend voertuig (vehicle) dat amfibisch of alleen boven water opereert en in staat is 75% van zijn beladen gewicht zowel stationair als onderweg op één of meer luchtkussens te dragen. Deze kussen moeten zonder ophouden van binnen uit het voertuig worden opgewekt en voor hun doeltreffendheid afhankelijk zijn van het oppervlak waarover zij zich voortbewegen.
Op zee is een LKV gebonden aan de Bepalingen ter Voorkoming van Aanvaringen op Zee. Als kenmerkend teken voert het een bruingeel zwaailicht dat 5 mijl zichtbaar moet zijn.
Over de LKV te land bestaat nog geen jurisprudentie.