vrijdag 24 februari 2017

RUSSISCHE FEDERATIE. VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 5)

RUSLAND EEN LAND 

DAT BESTAAT UIT 

VIJFENTACHTIG 

DEELGEBIEDEN. (5)KRAJS.


Kraj ofwel regio, district, territorium, provincie. Bij de vlaggen en de wapenemblemen van de Kraj is geen beschrijving gegeven door de Russische autoriteiten.

ALTAJ. (ALT)

Altaj is een krai van de Russische Federatie en is gelegen in het zuidwesten van Siberië.
het gebied heeft een oppervlakte van 169.100 km² en een inwoners aantal van 2.607.426 mensen, in 110 verschillende bevolkingsgroepen. 
De hoofdstad is Barnaoel.
Altaj behoort tot het federale district Siberië en tot de economische regio West-Siberië.
In het land bevinden zich steppe, bossteppe, taiga en berggebieden. het heeft een netwerk aan ravijnen en gordels met dennenbossen.
Het land is rijk aan onder- en bovengrondse rivieren met een totaal van 17.000, waarvan de Ob, Beija en de Katoen de grootste zijn. Verder heeft het nog 13.000 meren, waarvan het grootste het Koeloenmeer een oppervlakte heeft van 728 km².
Altaj heeft veel mineralen als; zout, soda, bruinkool, nikkel, kobalt, ijzererts en edelmetalen.

VLAG VAN ALTAJ.


De vlag van Altaj heeft een rood veld dat aan de linker hijszijde een brede blauwe band heeft. In de blauwe band staat een afbeelding van een korenaar.
In het midden staat omringt door een krans van korenaren met een blauw lint een wapenschild. In het bovenste deel van het schild op een blauwe achtergrond staan de bergen en de rivieren afgebeeld met daartussen (vermoedelijk) een rokende fabriek. 
In het onderste daal van het schild op een rode achtergrond staat een groene bokaal, waavan de betekenis niet bekend is.

WAPEN VAN ALTAJ.

Het wapen van Altaj staat ook in het rode deel van de vlag afgebeeld.

KRASNODAR. (KDA)


Krasnodar is een kraj in de Russische Federatie en is gelegen aan de Zwarte zee. het heeft een oppervlakte van 76.000 km², waarvan 1,4% aan water, en een inwoners aantal van 5.125.221. Dit komt overeen met de grootte van de Benelux die echter vijf keer zoveel inwoners heeft.
De hoofdstad is Krasnodar. het gebied behoort tot het federaal district Zuid en de economische regio Noord-Kaukasus.
Krasnodar is het thuisland van de Koeban-Kozakken die tegenwoordig als etnische Russen worden beschouwd. Aanzienlijk in de minderheid is de Armeense bevolking, die er sinds de 18e eeuw wonen.
In Krasnador ligt Sotsji wat bekend is van de  Olymoische Winterspelen in 2014.

VLAG VAN KRASNADOR.

De vlag van Krasnador heeft drie horizontale banen in de kleuren; blauw-roze-groen. De middelste baan heeft de zelfde breedte als de twee buitenste banen. In het midden van de vlag staat het wapen van Krasnador afgebeeld.WAPEN VAN KRASNADOR.

Links het huidige wapen van Krasnador en rechts het wapen dat gebruikt is van 1995 tot 2004.
Veel verschil is er niet in beide emblemen.
het wapenschild word vanboven gekroond en daarboven staat een vaandel afgebeeld.
Rond het wapen staan aan ieder zijde twee vlaggen met de verschillende afbeelding als op het vaandel. Stokken van het vaandel en vlaggen steken onder het wapenschild uit en zijn samen gebonden met een rood lint. In het bovenste deel van het schild op een gele achtergrond staat een deel van een tweekoppige adelaar met drie kronen. Op een groene achtergrond onder in het schild staat een burcht afgebeeld met twee torens. Tussen de torens staan links en rechts van een stok met een versiering (?) een speer met onder de punt een maansikkel, naar boven gekeerd, en een pluim.


PRIMORSKI. (PRI)

Primorski is een kraj in de Russische Federatie en ligt aan de Japanse Zee/Oost Zee en grenst aan China.het land een inwoners aantal van 2.071.210 mensen en de hoofdstad is Vladivostok. Het heeft een oppervlakte van 165.900 km²
Het behoort tot het federaal district Verre Oosten en de economische regio Verre-Oosten.
Het grootste deel van het land bergachtig, hoogste punt de berg Anik met 1933 meter, en bijna
80% van die oppervlakte bestaat uit bos. De gemiddelde hoogte is 500 meter boven zeeniveau. het Sichote-Alin gebergte loopt dwars door het land heen. De bergen worden doorsneden door smalle en diepe valleien met rivieren en beken. In het westen sterkt zich de enorme Prichankajskaje-vlakte zich uit met het grootste meer van het Verre Oosten, het Chankameer.
De economie draait op  voedsel productie, houtkap, visserij, machinebouw voor de scheepsbouw voor o.a de marine. het gebied was reeds 50- tot 60 duizend jaar geleden reeds bewoond.


VLAG VAN PRIMORSKI.

De vlag van Primorski heeft een rode driehoek links boven en een blauwe rechts onder, gescheiden door een witten baan.
Boven in het rode deel staat een tijger afgebeeld.
Het rood-wit-blauw is vermoedelijk afkomstig van de vlag van Rusland. De tijger is er veel voorkomend dier.WAPEN VAN PRIMORSKI.

 De kleuren in het wapen van Primorski komen in het geheel niet overeen met de kleuren in de vlag.
Het is een groen wapenschild met diagonaal een paars-blauw kruis.
Onder op het schild staat de tijger afgebeeld.
Verder gegevens niet bekend.
STAVROPOL (STA) 


StavRopol is een kraj in de Russische Federatie en ligt nabij de Kaukasus. De kraj heeft een oppervlakte van 66.500 km², waarvan 0,6% aan water. De hoofdstad is Stavropol. Het heeft een inwoners aantal van 2.735.139 mensen.
Stavropol behoort tot het federaal district Noordelijke Kaukasus en de economische regio Noor-Kaukasus.
In de Middeleeuwen voerden door dit gebied talrijke handels routes. De economie van de regio bestaat hoofdzakelijk uit de landbouw en de machinebouw- en levensmiddelenindustrie en verder toerisme.
De bevolking bestaat overwegend uit Russen en in het noordoosten wonen hoofdzakelijk Turkmenen.

VLAG VAN STAVROPOL.

 De vlag van Stavropol heeft een geel veld met een wit kruis (zoals bij de vlag van Finland). In het midden van het witte kruis staat het wapen van Stavropol afgebeeld.WAPEN VAN STAVROPOL.

Boven in het wapen is de driekoppige adelaar afgebeeld met drie kronen. 
Op de borst van de adelaar het wapen van de stad Moskou, voorstellende Sint Joris en de draak. de adelaar draagt in zijn poten de scepter en de rijksappel. ook dit is een deel van het wapen van Rusland en een overblijfsel van het Russische keizer rijk.
Het schild wordt omringt aan de linkerzijde mat eikenbladeren en rechts korenhalmen omwikkeld met een lint in de kleuren van de Russische vlag.
Op het schild inde bovenhelft op een lichtblauwe achtergrond een fort wat licht uitstraalt over het onderste deel van het schild met daar een silhouet van het land in het geel, op een donkerblauwe achtergrond, met een wit kruis als in de vlag.

CHABAROVSK. (KHA)

Chabarovsk is een kraj in de Russische Federatie en ligt grotendeels in het lagere stroomgebied van de Amoer, maar omvat een groot bergachtig gebied langs de kust van de Zee  van Ochotsk.
het land heeft een oppervlakte van 788.600 km², waarvan 1,1% water. het heeft een inwoners aantal van 1.436.570 mensen en de hoofdstad is Chabarovsk.
Het behoort tot het federaal district Verre Oosten en de economische regio Verre Oosten.
het land bestaat hoofdzakelijk uit een vegetatie van taiga en toendra in het noorden, moerassige wouden in het centrale leger gelegen deel en weelderige bossen in het zuiden.
De belangrijkste economische sectoren zijn; houtbewerking en visserij.
De stad Komsomolsk aan de Amoer is het ijzer- en staalcentrum van het verre Oosten. Een oliepijpleiding vanuit Sachalin bevoorraadt de raffinaderijen in de stad Chabarovsk.


VLAG VAN CHABAROVSK.


De vlag van Chabarovsk bestaat uit twee gelijke horizontale banen wit-blauw welke aan de hijszijde worden ingekort door een groene driehoek. een verklaring voor de kleuren is niet gegeven, maar het blauw staat vermoedelijk voor de zee, het wit voor de reinheid en het groen voor de natuur.
WAPEN VAN CHABAROVSK.

Centraal in het wapen (links) is een wapenschild geplaatst met op een witte achtergrond een zwarte beer, welke op zijn borst een wapenschild vasthoud met zijn voorpoten.
Het wapen geeft weer op een rood verticaal vlak de zwarte beer en op een blauw vlak de tijger. beide houden ze hun poten een wapenschild vast met een kasteelkroon. De omgekeerde Y in het blauw op het gele veld stelt de samenloop voor van de rivieren Amoer en de Ussuri. Een rood visje staat symbool voor de visvangst. Links boven in twee gasvlammen. De kleuren zijn afkomstig van de vlag van Rusland Onder in het wapen op het witte deel het jaartal 1858. Het grote wapen is omringt door graanhalmen en een blauw lint. Onder het wapen op een blauw lint de naam van het gebied.

KRASNOJARSK. (KYA)

Krasnojarsk is een kraj in de Russische Federatie en is het een na grootste deelgebied van Rusland.
Het heeft een oppervlakte van 2.339.700km², waarvan 0,8% aan water. het heeft een inwoners aantal van 2.966.042 mensen en de hoofdstad is Krasnojarsk.
Krasnojarsk  valt onder het federaal district Siberië en de economische regio Oost-Siberië. Het land grenst in het noorden aan de Noordelijke IJszee.
Meer dan 95% van de steden hebben grote industriële ondernemingen. Va de totale Russische productie komt 80% van het nikkel, 75% van het kobalt, 70% van het koper, 16% van de steenkool, en 10% van het goud hiervandaan. Het land levert daarbij 20% van de Russische houtvoorraad.
De landbouwgebieden zijn allemaal in het zuiden geconcentreerd. het land kent zeer veel etnische groepen.

VLAG VAN KRASNOJARSK.

De vlag van Krasnojarsk heeft een rood veld met in het midden het wapen van het land.


WAPEN VAN KRASNOJARSK.

Het centraal geplaatste wapenschild is met een aparte kroon gekroond.
Het schild wordt omgeven door twee soorten loof met een lichtblauw lint.
Het wapenschild heeft een rode achtergrond net als de vlag. Over de linker helft een blauwe band. Centraal staat een leeuw met in zijn poten een sikkel en een schop welke symbool staan voor de landbouw.KAMTSATKA. (KAM)


Kamtsatka is sinds 1 juli 2007 een kraj van de Russische Federatie en is genoemd naar het gelijknamige schiereiland gelegen tussen de Zee van Okhotsk en de Bering Zee.
 Het gebied heeft een oppervlakte van 472.300 km² en heeft een inwoners aantal van 358.801 mensen. De hoofdstad is Petropavlovsk-Kamtsjatski.
Het valt onder het federaal district Verre Oosten en de economische regio Verre Oosten. De grootste groep minderheidsinwoners zijn de Korjakken.
Het gebied is rijk aan steenkool, goud, mica, pyriet en aardgas.
Werkgelegenheid wordt vooral verschaft door visserij, houtkap, toerisme en een opkomende industrie. 
Rusland claimde het schiereiland in de 17e eeuw. De grootste rivier is de Khrukinka en meer het Chloridenoe. Het eilanden gebied is tegenwoordig omstreden door diverse omliggende landen daar het gebied rijk is aan aardolie en -gas.

VLAG VAN KAMTSJATKA.

De vlag van Kamtsjatka bestaat uit twee horizontale banen; wit en blauw. De witte baan heeft de dubbele breedte van de blauwe baan.
Links in de witte baan aan de hijszijde staan drie vulkanen afgebeeld in de zee.

WAPEN VAN KAMTSJATKA.

Het wapen van Kamtsjatka ie een blauw schild met daarop drie vulkanen afgebeeld omringt door de zee.
Veel van de omringende eilanden van het schiereiland zijn vulkanisch.

Kamtsjatka kent nog een tweede wapen
links afgebeeld met achter de vulkanen een opkomende zon.

PREM. (PER)

Prem is een kraj van de Russische Federatie en is ontsaat op 1 december 2005 door het samenvoegen van de oblast Perm en het autonome district Permjakïe.
Het gebied heeft een oppervlakte van 160.600 km², waarvan 2% aan water, en telt 2.819.421 inwoners. De hoofdstad is Perm.
Perm behoort tot het federaal district Wolga en tot de economische regio Oeral.

VLAG VAN PERM.

De vlag van Perm wordt door een breed wit kruis in vieren gedeeld.
De overgebleven rechthoeken zijn met de klok mee van de hijszijde boven; rood-blauw-rood-blauw. Deze kleuren zijn afgeleid van de Russische vlag.
In het midden van het witte kruis staat het wapen van Perm afgebeeld.


WAPEN VAN PERM.

Het wapen van Perm is een gekroond rood schild. Boven in het schild staat een wit kruis. Onder in het schild een wandelende ijsbeer met een boek op zijn rug. Op de omslag van het boek staat een kruis met twee dwarsbalken en op de verticale balk een schuine balk, een Orthodox kruis.. De betekenis hiervan is niet bekend.
TRANSBAIKAL. (ZAB)

Transbaikal is sinds 1 maart 2008 een kraj in de Russische Federatie. De naam is ontstaan door "achter de Baikal".
De kraj is een samenvoeging van de oblast Tsjita en het autonome district Aga-Boerjatië.
Het gebied heeft een oppervlakte van 431.500 km², waarvan 0,26% aan water. Het telt 1.155.346 inwoners en de hoofdstad is Tsjita.
Transbaikal behoort tot het federaal district Siberië en de economische regio Oost-Siberië.
De grootste bevolkingsgroepen zijn in volhgorde; Russen, Boerjaten en Oekraïners.

VLAG VAN TRANSBAIKAL.

De vlag van Transbaikal heeft drie kleuren; groen-geel en rood.
De groene baan boven en de rode onder worden aan de hijszijde afgebroken door een gele gelijkbenige driehoek.
Verklaring van de vlag is niet bekend.

WAPEN VAN TRANSBAIKAL.

Het wapen van Transbaikal heeft een geel veld met in het bovenste deel afgebeeld een adelaar met in zijn klauwen een pijl en een boog, beide naar rechts gericht.
Onder de adelaar een wapen schild in het geel met bovenin een kop van een rund en daaronder een afrastering met rode en groene palen. het is de kleuren die in de vlag voorkomen.
Achter en naast het kleine wapen een  rood sierlint.
 
    Zie vervolg; RUSSISCHE FEDERATIE. VLAGEN EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 6                                                                                      de OBLASTEN)

woensdag 22 februari 2017

RUSSISCHE FEDERATIE. VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 4)

RUSLAND EEN LAND 

DAT BESTAAT UIT 

VIJFENTACHTIG 

DEELGEBIEDEN. (4)DE REPUBLIEKEN.(3)


NOORD-OSSETIË (ALANIË) (SE)

Noord-Ossetië officieel de republiek Noord-Ossetië-Alanië is een autonome republiek in de Russische Federatie.
Het land heeft een oppervlakte van 7.953,6 km², waarvan 0% water.
Het heeft een inwoners aantal van 710.275 mensen en de hoofdstad is Vladikavkaz. 
Noord-Ossetië behoort tot het federaal district Noordelijke Kaukasus en de economische regio Noord-Kaukasus. De officiële taal is Russisch en Ossetisch, welke laatste tot de Iraanse talen behoort.
Aan het begin van de 21e eeuw leefden er ongeveer 415.00 Osseten en 200.000 Russen.
Het land is verdeeld in 8 bestuurlijke districten. De grootste rivier is de Terek.

VLAG VAN NOORD-OSSETIË.

 De vlag van Ossetië is een horizontale driekleur; wit-rood-geel.
De vlag is aangenomen op 2 oktober 1991.
De kleuren staan symbool voor; het wit intelligentie en morele reinheid, rood staat voor de moed van de martelaren en het geel staat voor rijkdom en welvaart. De kleuren zouden ook de band tussen de drie historische bevolkingslagen moeten uitbeelden: de militaire aristocratie, de geestelijkheid en het gewone volk.
De vlag is identiek aan de vlag van Zuid-Ossetië gelegen in Georgië, waarmee de band tussen beide landen wordt uitgedrukt.


WAPEN VAN NOORD-OSSETIË.

Het wapenembleem van Noord-Ossetië is rond. Binnen de cirkel staat op de achtergrond de kleuren van de vlag; de hemel rood, de bergen wit en de aarde geel.
Midden in het wapen staat een luipaard achtig dier, waarvan de betekenis niet bekend is.TATARIJE. (TA)

Tatarije of Tatarstan is een autonome republiek in de Russische Federatie. het is gelegen in het centrum van het Europese deel van Rusland. Het gebied behoort tot het federaal district Wolga en de   economische regio Povolzje.
Het land heeft een oppervlakte van 68.00 km², waarvan 6,4% aan water.
Het inwoners aantal bedraagt 3.779.265 mensen, waarvan 53% Wolga-Tataren en 39% Russen, de hoofdstad is Kazan.
In het land stromen de rivieren de Wolga en Kama samen. het gehele gebied ligt 200 meter boven zeeniveau
Slechts 23% van de Wolga-Tataren leeft overigens in Tatarstan, als gevolg van de verdeel- en heers politiek van Stalin. De oorspronkelijke Tataren migreerden van nomadische stammen die westwaarts trokken vanaf Zuid-Siberië tussen de 10e en 13e eeuw.
Het land is van economisch belang voor Rusland vanwege veel hoogwaardige industrieën, zoals zware trucks en bommenwerpers. verder is het rijk aan aardolie en -gas.

VLAG VAN TATARIJE.

De vlag van Tatarije is een horizontale driekleur, waarbij de brede groene en rode banen van elkaar gescheiden worden door een smalle witte baan in de verhouding 7:1:7.
De vlag is in gebruik genomen op 29 november 1991.
Het groen in de vlag staat symbool voor het Wolga-Tartaren volk en de islam, rood voor de Russische minderheid en wit voor de vrede tussen beide volken. 

WAPEN VAN TATARIJE.

Het wapen van Tatarije is rond en heeft aan de buitenzijde een groene band met versieringen en onderin de naam van het land.
In het midden een rond rood veld wat van de groene rand wordt gescheiden door een witte rand zoals in de vlag.
In het rode gedeelte staat een sneeuwtijger afgebeeld met vleugels welke op de flanken zijn bevestigd door een soort wiel met in het midden een bloem afbeelding.
De juiste betekenis is niet bekend.
TOEVA. (TY)

Toeva of Tuva is een autonome republiek in de Russische Federatie en is gelegen in het zuidwesten van Siberië ten noorden van Mongolië.
Het land heeft een oppervlakte van 170.500 km², waarvan 0.5% aan water.
Met een inwoners aantal van 170.500 mensen is het in feite een dunbevolkt land. De hoofdstad is Kyzyl.
Toeva behoort tot het federaal district Siberië en tot de economische regio West-Siberië.
De officiële voertaal is Russisch en Toevaans.
Toeva staat bekend om zowel de rendieren als de kamelen die er gefokt worden.
Het gebied was reeds 120.00 jaar geleden bewoont door verschillende stammen. Van de 13e tot de 18e eeuw lag het onder bestuur van de Mongolen, waarna het werd veroverd door de Mantsjoe-dynastie uit China. Vanaf de 19e eeuw begonnen de Russen zich in  het gebied te vestigen en stuurde in 1911 tsaar Nicolaas II troepen om het gebied onder Rusland te plaatsen.
In 1917 vonden hier onlusten plaats tussen de Mongolen, Toevanen, het Rode Leger en het Witte Leger, naar aanleiding van het machtsvacuüm dat was ontstaan na de Russische Revolutie.
In het gebied ontspringen de grote- en de kleine rivier de Jenisej. Het land is rijk aan de grondstoffen als goud, haliet (steenzout), steenkool en asbest. Op het land is de economie gericht op de landbouw en de veeteelt.

VLAG VAN TOEVA.

De vlag van Toeva heeft een lichtblauw veld met aan de linkerzijde een gele driehoek. De vlag wordt in tweeën gedeeld door twee smalle witte banen die ook rechts langs de driehoek doorlopen.
De blauwe kleur van de vlag kan variëren van licht naar donker.
De vlag werd op 22 oktober 1993 aangenomen.
De blauwe kleur staat symbool als de traditionele kleur van de Turken waartoe het volk van Toeva behoort. Voor het geel is geen verklaring gegeven.


WAPEN VAN TOEVA.

Het wapen van Toeva heeft de vorm van een bloem en heeft een brede gele rand met een blauw veld, de kleuren die ook in de vlag voorkomen. 
Rechtsboven tegen de gele rand staat in de zelfde kleur de zon afgebeeld en in het midden een Mongoolse ruiter te paard.
Onder in het blauwe veld een wit lint met de naam van het land.

OEDMOERTIË. (UD)

Oedmoertië is een autonome republiek in de Russische federatie.
Het land heeft een oppervlakte van 41.100 km², waarvan 0,6% aan water.
Een inwoners aantal van 1,570.316 mensen, waarvan 69,7% in de steden woont en 30,3% op het platteland. het land kent meer vrouwen dan mannen en heeft een zeer lage gemiddelde leeftijd van 35,8 jaar.
Oedmoertië behoort tot het federaal district Wolga en tot de economische regio Oeral.
De hoofdstad is Izjevsk.

VLAG VAN OEDMOERTIË.

 De vlag van Oedmoertië is een verticale driekleur met gelijke banen in de kleuren; zwart-wit-zwart.
In het midden van de witte baan staat een achtpuntig rood kruis.
De vlag werd aangenomen op 30 april 2002.
Het zwart in de vlag staat symbool voor de aarde en stabiliteit, de witte baan voor de morele zuiverheid en de rode baan voor de zon en het leven. Het kruis is een gestileerde weergave van de zon als een wegwijzer die de mens van fouten heeft behoed. 


WAPEN VAN OEDMOERTIË.

het wapen van Oedmoertië is rond van vorm en wordt omringt door drie banen in de kleuren van de vlag.
In het midden op een roos en zwarte achtergrond staat in het wit een duif afgebeeld met op zijn borst het achtpuntige kruis.
Links en rechts in de rode deel de zelfde kruisen in het wit.
Aan de onderzijde staat op het lint de naam van het land.
De duit staat symbool voor de vrede en vormt met de achtergrond weer de kleuren van de vlag. De sterren hebben de zelfde betekenis als in de vlag.CHAKASSIË.

Chakassië is een autonome republiek van de Russische Federatie en is gelegen in het zuiden van Siberië.
Het land heeft een oppervlakte van 61.900 km², waarvan 0,8% aan water.
Een bewoners aantal van 546.072 mensen en de hoofdstad is Abakan.
Chakassië behoort tot het federaal district Siberië en tot de economische regio Oost-Siberië.
Het land was reeds in zeer vroegere tijden bewoont door pastorale jagers en vissers welke de brons- en ijzertijd hebben meegemaakt.
De voertaal is het Russische en het Boerjatisch. Het Chakassisch is een Turkse taal met een co-officiële status in de republiek.
De vroegste bewoners hadden Oeraalse, Iraanse en Turkse culturen die vaak met elkaar in botsing kwamen.

In het landschap staan bij de afgelegen dorpen nog oude megalieten met opschriften, die uit de perioden van de eerste bewoning dateren. Het gebied heeft Chinese en Mongoolse heersers gekend voor de Russen het innamen onder tsaar Ivan in 1552.
In 1708 werd het door de Russen geannexeerd in het Russische Rijk.
Door de val van de Sovjet-Unie en de economische crisis die er op volgde kwam de republiek in een neergaande spiraal terecht. In mei 1995 werd de grondwet aangenomen.

VLAG VAN CHAKASSIË.

De vlag van Chakassië bestaat uit drie horizontale banen met aan de linkerzijde afgesloten door een verticale baan.
De kleuren van de horizontale banen zijn; blauw-wit-rood en die van de verticale baan groen. In het midden van de verticale baan staat een geel symbool.
De vlag is op 25 september 2003 in gebruik genomen
Het blauw-wit-rood is afgeleid van de vlag van Rusland. het groen staat symbool voor de Chakassen naar wie het land is genoemd. Het symbool in de groene band staat voor de zon en is afkomstig uit de prehistorische samenleving. Deze zon is pas sinds 1992 een symbool van Chakassië.


WAPEN VAN CHAKASSIË.

Het wapenembleem van Chakassië heeft een ronde vorm met een gouden rand. In het midden staan bovenin de zon afgebeeld en op een groen omrande rode achtergrond een gevleugelde sneeuwtijger.
Om het midden gedeelte aan beide zijden een versiering van takken met bladeren en onder in op een goudomrande groene achtergrond de naam van de republiek.


TSJETSJENIË. (CE).

Tsjetsjenië is een autonome republiek in de Russische Federatie en heeft een oppervlakte van 15.900 km², waarvan 0,8% aan water.
De republiek heeft 1.103.686 inwoners en de hoofdstad is Grozny.
Het land behoort tot het federaal district van de Noordelijke Kaukasus en de economische regio Noord-Kaukasus.
In Tsjetsjenië wordt strijd geleverd voor een onafhankelijkheid en het verzet gebruikt de naam Tsjetsjeense Republiek Itsjkerië.
Het land heeft een lange en oude geschiedenis en behoorde in de 7e eeuw tot het Armeense Rijk.
De geschiedenis met het Russische Rijk begon in 1556 onder tsaar Ivan de verschrikkelijke. Onder tsaar Peter de Grote, in de 18e eeuw, begon de eerste opstand tegen de Russen. Tot op heden is er geen vrede in het land. In het land liggen drie belangrijke rivieren; de Terek, Soenzja en de Argoen.


VLAG VAN TSJETSJNIË.

De vlag van Tsjetsjnië bestaat uit drie horizontale banen; de bovenste een breedte is groen, de smalle middelste is wit en de onderste is rood. Aan de linker hijszijde van de vlag is een verticale baan in het wit waarin vier nationale ornamenten staan afgebeeld in het goud. het groen staat symbool voor de islam.
Deze vlag is in gebruik door de huidige regering sinds 2004, terwijl de oude vlaggen door de oppositie worden gebruikt.


WAPEN VAN TSJETSJNIË.

Het wapen embleem is rond met aan de buitenzijde een brede gele band met de zelfde versieringen als op de linker witte band van de vlag. Tussen de gele band en de middelste witte cirkel ligt een blauwe band met aan ieder zijde een lauwerkrans en bovenin  de ster en de halve maan van de islam.
In het midden van de witte cirkel de afbeelding van twee mijnbouwtorens.TSJOEVASJIË. (CU)

Tsjoevasjië is een autonome republiek in de Russische Federatie en het thuisland van de Bulgaars-Turkse Tsjoevasjen.
Het land heeft een oppervlakte van 18.300 km², waarvan 1,5% aan water, en 1.313.754 inwoners. De hoofdstad is Tsjeboksary.
Het behoort tot het federale district Wolga en de economische regio Wolga-Vjatka.
De Tsjoevasjen stammen  af van de vroegere Turkssprekende Bulgaarse Suaarse stammen. Ze stichten in de 7e eeuw het Groot-Bulgaarse rijk. Toen hierna de Arabieren het gebied binnen vielen vertrokken zij grotendeels naar de Balkan In 1551 kwamen zij vrijwillig onder het Russische gezag. Van 1708 tot 1920 was het land onderdeel van gouvernement Kazan
In 1920 op 24 juni werd de Tsjoevasjische Autonome Oblast geformeerd. In 1992 werd het een autonome republiek.


VLAG VAN TSJOEVASJIË.


De vlag van Tsjoevasjië bestaat uit twee horizontale banen, een enorm brede boven in het geel en een smallere rode onderaan.
Het gele veld wordt gedomineerd door een gestileerde rode (soms ook paarse) boom met daarboven drie zonnen. De boom staat symbool voor de wedergeboorte. De zonnen zijn een traditioneel symbool uit de cultuur van de Tsjoevasjen. het rood (of het paars) staat voor het land en het geel (goud) staat voor de welvaart.

WAPEN VAN TSJOEVASJIË.

In het wapen komen de zelfde afbeeldingen voor als in de vlag met de zelfde betekenis.
Het wapen wordt aan de onderste helft ingesloten door een rode band afgezet in het geel met daarin de naam van het land. Aan ieder einde van deze band een versiering met hop.DE KRIM.

Sinds 2014 is de Krim, ondanks de kritiek van de Westerse wereld, een autonome republiek in de Russische Federatie.
De Krim heeft een oppervlakte van 26.200 km² en telt 2.033.736 inwoners. De hoofdstad is Simferopol.
Sinds 1917 werd er reeds om de Krim gevochten, tijdens de woelige jaren van de Russische Burgeroorlog werd het een Krimtatarse Krimrepubliek. In 1918 werd het gebied door de Bolsjewieken ingenomen. Het zou tot 1954 onder Russische beheer blijven, waarna het door RSFS werd overgedragen aan de Oekraïense Socialistische Sovjetrepubliek. met de val van de Sovjet-Unie in 1991 bleef de krim onderdeel van het onafhankelijk geworden Oekraïne, wat onverwacht kwam voor de hoofdzakelijk Russische bevolking. Op 5 mei 1992 riep het parlement van de Krim de onafhankelijkheid van de Krimrepubliek. In 2014 brak een politieke crisis uit en op 17 maart scheidde de republiek, samen met Sebastopol, zich af als onafhankelijke Republiek van de Krim. Eén dag later werd de Krim door Rusland geannexeerd en ook de stad Sebastopol. Deze annexatie wordt buiten Rusland alleen erkand door Wit-Rusland.

VLAG VAN DE KRIM.

De vlag van de Krim heeft een wit veld dat is afgezet met boven een blauwe band en onder een rode band. De vlag is in gebruik sinds 1992 en werd dat jaar aangenomen op 21 april.
De gekeurde banden zijn 1/6 van de hoogte van de vlag.
De kleuren van de vlag komen terug in het lint in het wapen van de Krim.

WAPEN VAN DE KRIM.

Het wapen van de Krim werd op 24 september 1992 door de overheid van Oekraïne aan de Autonome Republiek de Krim toegekend.
De schilhouders zijn twee zilveren pilaren en op het lint staat een spreuk vermeld. Op het rode schild staat een griffioen afgebeeld met een parel in zijn klauw. Boven het schild de opkomende zon.
Het wapen toont elementen uit lokale culturen: het rode schild staat voor de geschiedenis van het gebied; de witte griffioen is een oud symbool uit het gebied ten noorden van de Zwarte Zee, maar wordt ook gezien als een beschermer van de Krim; de parel staat voor puurheid en de uniekheid van het gebied; de Griekse pilaren staan voor de Griekse kolonies die zich in het gebied bevonden; de stralen van de zon staan voor wedergeboorte en voorspoed; onder het schild staat een motto op een lint in het Russisch, "voorspoed en eenheid". 


           Zie vervolg: RUSSISCHE FEDERATIE. VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN.
                                                                 (DEEL 5 de KRAJS)