woensdag 7 oktober 2015

AFRIKA. LANDEN, VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN ETC. (DEEL 5)

AFRIKA HET ZWARTE 

WERELDDEEL. (5)



GUINEA.

Officieel de Republiek Guinea. het land is een voormalige kolonie van Frankrijk met een oppervlakte van 245.836 km² waarvan 0% water.
Het is een presidentiële republiek met de hoofdstad Conakry.
Het land kent verschillende etnische groepen: Fula (30,3%0, Mandinka (35,8%), Susu (11%), Kissi (6,5%), Kpelle (12,8%) en overige kleine groepen(11,6%).
De officiële taal is Frans maar verder spreekt men er Fula, Maninka en Susu.
Guinea werd op 2 oktober 1958 onafhankelijk van Frankrijk en behoorde tot voor die tijd tot de Frans West-Afrika. Vaak wordt het land ook aangeduid met de naam Guinee-Conakry om het te onder scheiden van de landen zoals Guinee-Bissau en Equatoriaal-Guinea. Het land is overwegend islamitisch wat 85% van de bevolking vertegenwoordigd. Guinea is afhankelijk van de landbouw en minerale productie. Het is de tweede producent van bauxiet van de wereld en rijk aan de vondsten van diamant en goud.
De naam Guinea komt van het Portugees Guiné, welke ontstond in het midden van de 15e eeuw om te verwijzen naar het land dat bewoond was door de Guineus, een algemene term voor de zwarte bevolking onder de rivier de Senegal. In de 16e eeuw bloeide hier de slavenhandel aan de kust.

VLAG VAN GUINEA. 

De vlag is een verticale driekleur in de Pan-Afrikaanse kleuren, rood - geel - groen. De verticale strepen zijn afgeleidt van de Franse vlag.
Het roos symboliseert het bloed verloren gegaan bij de opofferingen door het volk in de strijd tegen het kolonialisme. Tevens staat het voor de arbeid die het volk levert voor de vooruitgang van het land.
Geel staat voor de zon van Afrika, de energie die de zon levert en de rijkdommen van de aarde. 
Groen is de kleur van vegetatie van het land, de landbouw en de vooruitgang daaruit voortkomende op het platteland.

WAPEN VAN GUINEA.

Het wapen is in zijn huidige afbeelding in gebruik sinds 1993.
Boven op het geel omrande witte wapenschild een duif die een olijftak in zijn snavel heeft welke in het schild is afgebeeld. 
Onder in het schild de Pan-Afrikaanse kleuren. Op een geel lint om het schild de tekst Travail, Justice en Solidarite ("Arbeid, Gerechtigheid, Solitariteit".






GUINEE-BISSAU.

Officieel de republiek Guinee-Bissau een voormalige kolonie van Portugal. Het land in West-Afrika grenst aan de Atlantische Oceaan
Guinea en Senegal.
Het land heeft een oppervlakte van 36.125 km² waarvan 31\5 water.
De hoofdstad in Bissau en voertaal Portugees.
Het land kent voor 50% traditionele geloven, 45% islam en 5% christen.
Het land maakte vroeger eerst deel uit van het Ghanese rijk en later van het koninkrijk Mali. In de 15e eeuw kwamen er de Portugezen.
Vanaf 1879 wordt het een officiële kolonie van Portugal, waarna het in 1973 onafhankelijk wordt.
Het land heeft als voornaamste exportproduct de aardnoten.

VLAG VAN GUINEE-BISSAU.  

De nationale vlag werd in 1973 in gebruik genomen nadat het land officieel onafhankelijk was van Portugal.
De vlag heeft de Pan-Afrikaanse kleuren verdeeld over een verticale band in het rood en twee horizontale gelijke banden in het geel en groen. In het rood staat in het midden een zwarte vijfpuntige ster. De kleuren hebben de zelfde betekenis als die van de vlag van Guinea evenals de ster.

WAPEN VAN GUINEE-BISSAU.

Het wapen is kort na het verkrijgen van de onafhankelijkheid aangenomen in 1973.
In de top van een rode schijf staat prominent de zwarte ster. De rode schijf wordt omringt door twee groene olijftakken welke onderin samenkomen in een gele jacobsschelp.
Boven de schelp een wit lint met de tekst: Unidade, Luta, Progresso ("Eenheid, Strijd, Vooruitgang").
De schelp is het symbool voor de locatie van Guinee-Bissau en de overige kleuren zijn  de Pan-Afrikaanse kleuren. De zwarte ster staat voor Afrika. De Olijftakken staan voor vrede.



IVOORKUST.

Officieel République de Côte d'Ivoire. Het land ligt in West-Afrika en is een voormalige kolonie van Frankrijk.
het land grenst in het westen aan de Golf van Guinee in de Atlantische Oceaan, verder aan de landen Liberia, Guinee, Mali, Burkina-Faso en Ghana.
De hoofdstad is Yamoussoukro en de voertaal is Frans.
Het land heet een oppervlakte van 322.463 km² waarvan 1,4% water.
Van de bevolking is 38,6% islam, 32,8% christen, traditioneel geloof 11,9%  en atheïst 16,7%.  
Ivoorkust werd in de 15e eeuw door de Portugezen gekolonialiseerd. In de 18e eeuw vestigden de Fransen zich op de kustgebieden. In 1893 werd het een Franse kolonie en in 1906 deel van Frans-West-Afrika. gedurende de WO-II was het de plaats voor de Vrije Fransen.
In 1960 werd het land onafhankelijk van Frankrijk.


VLAG VAN IVOORKUST.

 De vlag van Ivoorkust is een verticale driekleur gebaseerd op het model van de Franse vlag in de kleuren van links naar rechts: Oranje - wit - groen. De vlag werd aangenomen in 1960.
Het oranje staat voor de vruchtbaarheid van het land, het wit voor de vrede en groen voor de hoop.

(De vlag heeft veel gelijkenis met de vlag van Ierland en Ittalië.)


WAPEN VAN IVOORKUST.

Het huidige wapen werd pas in 2001 aangenomen. 
In het groene schild staat de kop van een olifant afgebeeld naar links kijkend. De olifant is een belangrijk symbool voor ivoorkust daar het ivoor levert en ook het grootste dier van het land is, wat naar ivoor is genoemd.
Boven het wapenschild staat de opkomende zon wat staat voor een nieuwe toekomst.
Onder het schild een gouden lint met aan ieder uiteinde een palmboom. Op het lint in het Frans de naam van het land.


KAAPVERDIË.

Officieel de Republiek Kaapverdië.
Het is een eilandengroep uit vulkanische oorsprong voor de westkust van Afrika.
De hoofdstad is Praia en de voertaal is Portugees.
Het land heeft een oppervlakte van 4.033 km² waarvan 0% water. de bevolking is overwegend katholiek (93%).
De archipel heette vroeger Ilhas de Cabo Verde
(Eilanden van de Groene Kaap).
Gedurende de zeiltijd van de vaart op het verre Indië was het een tussenstop om schade aan de schepen, masten en tuig te repareren. Dit is vermoedelijk de oorzaak dat heden de eiland zo goed als boomloos zijn vanwege de houtkap.
De bevolking is creools, van gemengde zwarte en blanke afkomst, daar het eiland ook een belangrijke rol speelde in de slavenhandel. Het klimaat is tropisch met hoge luchtvochtigheid.
De eilanden groep was onbewoond totdat in 1460 de Portugezen er landen en ze een deel van het Portugese rijk maakten. In 1587  werd het een officiële kolonie van Portugal.
Op 5 juli 1975 werd de eilandengroep onafhankelijk van Portugal.

VLAG VAN KAAPVERDIË.

De huidige vlag van Kaapverdië werd aangenomen op 22 september 1992. Het symboliseert de breuk in de relaties met Guinee-Bissau.
De tien sterren op de vlag staan voor de belangrijkste eiland van de Afrikaanse archipel, de blauwe kleur vertegenwoordigd de zee en de lucht en de wit-rood-witte baan staat voor de weg naar een goede toekomst.

De vroegere vlag van Kaapverdië was het zelfde als die van Guinee-Bissau met dit verschil dat om de zwarte ster twee maistakken lagen welke ontsprongen uit een gele schelp.


WAPEN VAN KAAPVERDIË.

Vergeleken met de vroegere wapens gedurende de Portugese overheersing is dit wapen lelijk om te zien. Het werd in 1992 in huidige vorm aangenomen. 
Het wapen bestaat uit een witte cirkel met een dubbele blauwe rand met centraal een blauwe driehoek met daarin afgebeeld een fakkel.
De driehoek en de fakkel staan voor de vrijheid en de nationale eenheid. Er omheen staat de test in het Portugees República Cabo Verde.
Bovenaan wordt de cirkel onderbroken door een gouden hanger in de vorm van een schietlood. De sterren aan de zijden van de cirkel staan voor de eilanden
Onder de cirkel tussen twee palmtakken drie gouden schalmen die terugdenken aan de slavernij.


KAMEROEN.

Officieel de Republiek Kameroen. Het huidige land is ontstaan door het samenvoegen van Frans- en Brits Kameroen op 1 januari 1961. Voor de WO-I was het land een Duitse kolonie. 
Het land ligt tussen de landen Nigeria, Tsjaad, Centraal-Afrikaanse Republiek, Congo-Brazzaville, Gabon, Equatoriaal-Guinea en de Atlantische Oceaan.
De oppervlakte van het land is 475.650 km² waarvan 0,8% water.
De hoofdstad is Yaoudé. Het geloog van de inwoners is voor 40% inheems, 40% christen en 20% islam.
Naast voedingsgewassen voor eigen gebruik zoals mais, bonen en sorghum, teelt de bevolking ook koffie, katoen, rubber, bananen en cacao voor de export.
Het land was 1960 Frans mandaat en tot 1961 Brits mandaat.

VLAG VAN KAMEROEN.

 De huidige vlag is gebaseerd op de Franse driekleur, maar heeft de Pan Afrikaanse kleuren groen - rood - geel. In het midden van de rode baan staat een gele ster,
De vlag werd aangenomen op 20 mei 1975.
De rode band met de ster staan voor de nationale eenheid, het groen voor voor de bossen in het zuiden van het land en het geel voor de zon en de savannes


WAPEN VAN KAMEROEN.

Het wapen van Kameroen heeft een schild dat in drieën is gedeeld en de kleuren van de vlag heeft.
 In het rode midden gedeelte staat in het blauw de afbeelding van de landkaart van Kameroen met daarvoor een weegschaal van Justitia.
Achter het schilde zijn gekruist geplaatst twee roedenbundels als teken van gezag van de autoriteit van de republiek.
Onder het wapen in een gele band de naam van het land in het Engels en Frans.
Boven het wapen in het Engels en Frans de woorden "Vrede, Arbeid, Vaderland".



KENIA.

Officieel de Republiek Kenia. het is een land in Oost-Afrika aan de kust van de Indische Oceaan.
Het land grenst in het noorden aan Ethiopië, in het oosten aan Somalië. in het zuiden aan Tanzania, in het zuidwesten aan het Victoria- meer, in het westen aan Oeganda en in het noordwesten aan Zuid-Soedan.
De hoofdstad van het land is Nairobi en de grootste havenplaats Mombassa.
Het land heeft een totale oppervlakte van 591.968 km² waarvan 2,3 % water. De bevolking is voor 45% protestant, 33% katholiek. 10% moslim en overige 12%. De officiële landstaal is Engels en Swahili.
Het land moet reeds twee miljoen jaar geleden zijn bewoond, wat is gebleken uit archeologische vondsten. De moderne geschiedenis begint pas in de 8e eeuw als de Arabieren zich op de kust vestigden. In de 16e eeuw vestigden zich op de Portugezen op de kust tot ze in 1720 weer door de Arabieren werden verdreven. In 1885 vestigden zich de Duitsers er voor maar drie jaar daar in 1888 de Britse East Africa Company het land binnen vielen. Het land zou daarna onder Brits bestuur blijven.
In 1957 werden er vrije verkiezingen gehouden wat tot gevolg had dat de Britten op 12 december 1963 het land tot een onafhankelijke monarchie mat de Britse koningin als staatshoofd verklaarden.
In 1964 werd de republiek uitgeroepen. het land is rijk aan natuur- en wildreservaten.

VLAG VAN KENIA.

De vlag van Kenia is officieel op 12 december 1963 in gebruik genomen.
De vlag bestaat uit drie horizontale banden gescheiden door smalle witte banden. Van boven naar beneden de kleuren: zwart - rood - groen. In het midden van de vlag is een traditioneel schild met gekruiste speren van de Masaï afgebeeld.
Het Masaï schild staat symbool voor de de strijd voor vrijheid en de bereidheid het land te verdedigen. De zwarte band staat voor de vrijheidsstrijd, het rood voor het bloedvergieten en het groen voor de natuur van het land. De kleuren van de vlag zijn ook de Pan-Afrikaanse kleuren.
De witte banden symboliseren de vrede en de vrijheid.


WAPEN VAN KENIA.

Het wapen van Kenia werd op 12 oktober 1963 officieel aangenomen.
Het toont twee staande leeuwen op hun achterpoten met ieder een speer in hun voorpoot. Met hun andere poot dragen ze het schild.
Het schild en de speren zijn in de stijl van de Masaï de van oorsprong zijnde bewoners van het land.
Het schild heeft de nationale kleuren van de vlag met in het midden in het wit een haan met een bijl in zijn poot, hetgeen in de lokale traditie een nieuw en welvarend leven betekend.
het schild en de leeuwen staan op een bruine berg voorstellende de Mount Kenya met op de voorgrond producten uit de landbouw van het land; koffie, sisal, thee, mais, pyrethrum (een soort chrysant) en ananas. Onder de berg een rood lint met daarop het nationale motto in het Swahili "Harambee". ("Samenkomst"). 

LESOTHO.

Lesotho is een koninkrijk dat geheel omsloten wordt door de republiek Zuid-Afrika. De hoofdstad is Maseru.
Het land heeft een constitutionele monarchie.
het land werd op 4 oktober 1966 onafhankelijk van Engeland, waarbij de naam Basutoland werd veranderd in Koninkrijk Lesotho.
Het land is nog lid van het Gemenebest.
De oppervlakte van het land is 30.355 km² waarvan 0% aan water.
De bevolking is voor 90% christen en verder moslims, hindoes, boeddhisten en Baha'i volgelingen.
Van 1821 tot 1884 heeft het land veel strijd geleverd maar werd uiteindelijk in 1884 uitgeroepen tot aparte Kroonkolonie. In het land leeft 68% van de bevolking onder de armoede grens.

VLAG VAN LESOTHO.

De huidige vlag werd aangenomen op 4 oktober 2006 om het 40 jarig jubileum van het land te vieren. De vlag bestaat uit een blauwe band, een bredere witte band met in het midden een zwart embleem en een groene baan met de zelfde breedte als de blauwe.
De witte kleur staat voor vrede, blauw staat voor regen en groen voor rijkdom en kracht om in eigen voeding te voorzien.
Het zwarte embleem, voorstellende een traditioneel Basotho-hoofddeksel, de zogeheten mokorotio, is het nationale symbool. Het is de derde vlag van het land.

WAPEN VAN LESOTHO.

Het huidige wapen is aangenomen op 4 oktober 1966, direct na het verkrijgen van de onafhankelijkheid.
Centraal staat het Basotho-schild wat het symbool is van de dynastie van Lesotho's grootste bevolkingsgroep, de Basotho.
Het bruine schild wordt gedragen door twee paarden staan op hun achterpoten. Op het schild een blauwe krokodil en achter ahet schild twee gekruiste wapens uit de 19e eeuw.
De paarden zijn twee Basutho-paarden. Op een groene achtergrond op een bruin lint staat het nationale motto: Khotso, Pula, Nala ("Vrede, Regen , Welvaart").

In het midden boven het wapen in het bruin staat waarschijnlijk het nationale voedsel product afgebeeld
 In het vorige wapen , dat volledig gelijk is aan het huidige, waren op de paarden na alle bruine objecten goudkleurig en de krokodil bruin van kleur.

LIBERIA.

Officieel de Republiek Liberia. het land werd door  terugkerende slaven uit de Verenigde Staten gesticht en heet dan ook vertaald "Vrijheid".
Het land liggen aan de westkust van Afrika grenst aan de Atlantische Oceaan en de landen Sierra Leone, Guinee en Ivoorkust. De hoofdstad is Monrovia.
Het land heeft een oppervlakte van 111.369 km² waarvan 13,5 % water.
De landstaal is Engels en de bevolking bestaat uit 86% christen, 12% moslim en o,6% inheemse geloven.
In de koloniale tijd werd de kust"aangeduid als "peperkust". Liberia is het tweede land dat werd gesticht door terugkerende Afrikanen uit de slavernij. Het eerste land was Sierra Leone.
Het klimaat is tropisch, heet en vochtig en vroeger werd het gebied geteisterd door de gele koorts.
Het land is zeer rijk aan ; ijzererts, hardhout, diamant, goud en waterkracht.
Liberia kent de grootste koopvaardijvloot van de wereld. Het zijn dan wel hoofdzakelijk buitenlandse rederijen die in Monrovia zijn geregistreerd, welke varen onder de Liberiaanse vlag (flag of convenience). Dit wordt gedaan om kosten te besparen en regelgeving in het land van herkomst, maar ook de schepen te beschermen tijdens oorlogsconflicten tussen landen. Zo voer het merendeel van de Amerikaanse koopvaardijvloot gedurende de WO-II onder Liberiaanse vlag. De meeste schepen komen nooit in Liberia.

VLAG VAN LIBERIA.

De vlag van het land is gebaseerd op de vlag van de Verenigde Staten van Amerika. Dit was het het gevolg van de historische band tussen beide landen door het vrijlaten van de slaven en het einde van de slavernij.
De vlag heeft zes rode en vijf witte horizontale strepen welke staan voor de elf ondertekenaars van de Liberiaanse onafhankelijkheidsverklaring. Rood en wit symboliseren moed en moraliteit. De Witte ster op een bauw vlak in de linker bovenhoek vertegenwoordigd de vrijheid die de slaven kregen om terug te keren naar Afrika. Het blauwe vierkant staat voor Afrika.

WAPEN VAN LIBERIA.

Het wapen van Liberia bestaat uit een fraai gevormd schild met een goudgele omranding. Op het schil staat afgebeeld een 19e eeuws schip dat uit de Verenigde Staten terug keert naar Afrika met vrij gelaten slaven die in 1847 Liberia stichten. Boven het schip in het wit de vredesduif. Een opkomende zon voor een betere toekomst en in het groen een ploeg en schep voor de landbouw in het land. De palm is een van de veel voor komende bomen.
Boven het wapen een wit lint met het Liberiuaanse motto: The love of liberty brought us here ("De liefde van de vrijheid bracht ons hier").
Onder het wapen op een lint de naam van het land.


Zie vervolg: AFRIKA. LANDEN, VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN ETC. (DEEL 6)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten