donderdag 15 oktober 2015

HOOGTEPUNTEN VAN ITALIË - ROME. (DEEL 4)


HOOGTEPUNTEN VAN ITALIË.

LAZIO - ROME. (4)
We verlaten Piazza di Trevi en gaan op weg naar het Pantheon. Om de route wat in te korten wandelen we dwars door een fraaie winkelgalerij en restaurants, waarvan het plafond gemaakt is van glas als een licht doorschijnend geheel. Het geeft een speciale sfeer in de galerij van het complex.


Al wandelend door Rome kom je snel tot de ontdekking dat op ieder plein of pleintje wel een zuil, obelisk of een fontein staat. Op Piazza Colonna staat een prachtige gebeeldhouwde zuil ter ere van Marcus Aurelius.

Niet veel verder staat op Piazza Montecitorio voor de Kamer van Afgevaardigden weer een obelisk. Deze obelisk is uit Egypte naar Rome gebracht en diende op het plein oorspronkelijk als zonnewijzer op Piazza del Parlamento. De obelisk stond oorspronkelijk in Heliopolis waarvandaan keizer Augustus hem in het jaar 10 v.chr liet weghalen.

In het jaar 1748 liet de architect Antinori de zuil in vijf stukken breken om het gerestaureerd weer op te bouwen op zijn huidige plaats. Dit gebeurde in opdracht van paus Benedetto 14e.
Boven op de obelisk staat en bol van brons met heraldische symbolen van paus Pius de 6e.
De obelisk is bijna 22 meter hoog en met de basis meegeteld en de bol ruim 33 meter.


Zo naderen we dan Piazza della Rotonda waar op het Pantheon is gelegen.
Centraal op het plein werd in 1575 in opdracht van paus Gregorius de 11e een naar ontwerp van Giacomo delle Porta een marmeren fontein geplaatst door Aqua Virgo.
In 1711 werd hier op in opdracht van paus Clemens de 11e een rode marmeren obelisk geplaatst uit Egypte ter ere van Ramses II. De obelisk kwam op een sokkel te staan gedecoreerd met vier marmeren dolfijnen.
In 1886 werden de originelen vervangen door kopieën van Luigi Amici.
De originelen staan in het gemeentelijke museum.
Rond het plein staan gebouwen van 18e eeuwse paleizen.


(Het huidige sokkel van de obelisk en het fontein)

HET PANTHEON.

Pantheon betekend 'gewijd aan alle goden'.
Het oorspronkelijke gebouw dateert uit 27 v.chr. en werd gebouwd onder het bestuur van Marcus Agrippa. In 80 n.chr werd het gebouw door de 'grote brand van Rome' verwoest.
In het jaar 125 liet keizer Hadrianus het Pantheon weer geheel herbouwen als tempel, waarbij het zijn huidige ronde vorm kreeg.
Na de val van het Romeise Rijk bleef het gebouw in het bezit van de Byzantijnse keizers.
Keizer Phocas schonk het in 609 aan paus Bonifatius de 4e.
Deze paus maakte van het Pantheon een basiliek, de Santa Maria ad Martyres (Heilige Maria en de martelaren).
Vanaf de Renaissance werd het Phantheon gebruikt als plaats waar vooraanstaande Italianen werden begraven of bijgezet, zoals Rafaël Santi en Victor Emmanuel II de bekendsten zijn.
Het inwendige van het gebouw is overweldigend, zowel de wanden als de koepel.


(Het praalgraf van Emmanuel II.)

Op de gevel aan de voorzijde staat een opvallend grote tekst in brozen letters.
M . AGRIPPA . L . F . COS . TERTIUM . FECIT

Dit betekend: Marcus Agrippa, zoon van Lucius, voor de derde maal consul, heeft dit gebouwd. Het huidige bouwwerk stamt echter in zijn geheel uit de tijd van Hadrianus. Deze liet niet zijn naam op de gevel vereeuwigen omdat hij daarmee de senaat voor het hoofd zou stoten. 


Het Pantheon is in nog zeer goede staat maar mist heden de bronzen dakbekleding van de koepel.
Het gebouw heeft aan de voorzijde een zuilengang bestaande uit drie rijen Korintische zuilen met een versierde koepel. Het voorportaal heeft een lengte van 34,2 meter. De vloer in inwendig licht naar buiten toe aflopend om regenwater af te voeren wat door het oog in het midden, met een diameter van 8,7 meter, af te voeren. De diameter van de koepel is gelijk aan de hoogte van de vloer tot het oog: 43,4 meter.
De open cirkel in het midden van de koepel wordt het 'oog' genoemd (oculus).De koepel bleef tot 1434 de grootste koepel ter wereld, tot in Florence een grotere koepel werd gezet op de Santa Maria del Flore welke een diameter heeft van 45 meter.

DE KOEPEL EN HET OOG.


Het aanbrengen van het oog in de koepel had er tot te zorgen dat de koepel soepel bleef en zo bestand was tegen aardbevingen, maar ook vrij kon uitzetten bij hoge buiten temperaturen.
De Romeinen beperkten het gewicht van de koepel, door uitsparingen in de koepel aan te brengen en door naar boven toe lichter materiaal te gaan gebruiken, waardoor het geheel lichter in gewicht werd.


Zo is in de basis van de koepel basalt gebruikt en bovenin rond het oog cement van gemalen puimsteen, dat zo licht is dat het op het water blijft drijven.
De schil van de koepel is bovenaan bij het oog 1,2 meter dik en wordt naar onderen toe steeds dikker en rust uiteindelijk rondom op 7 meter dikke muren.


Na ons bezoek wandelen we verder via smalle straatjes, waar ook steeds weer iets te zien was, als je er oog voor had, naar het enorme Piazza Navona. het ligt in een van de oudste buurten van Rome, de Campus Martius.
Hier namen we afscheid van onze gids die ons ruimschoots had overladen met informatie, en werd het tijd om aan de inwendige mens te gaan denken.
Er werd duidelijk afgesproken bij een bepaalde winkel op de hoek van het plein op vastgestelde tijd weer bij elkaar te komen om van daaruit naar het Vaticaan te wandelen.


PIAZZA NAVONA.

Het was keizer Domitianus (81-86) die op deze plaats een groot stadion liet bouwen voor atletiekwedstrijden. Na de val van het Romeinse Rijk bouwden de burgers op de ruïnes ervan hun huizen. Het gebied van de atletiekbaan bleef onbebouwd en werd in de loop der eeuwen een plein.
In de 17e eeuw gaf paus Innocentius de 10e de huidige vorm aan het plein. Hij liet de kerk Sant'Agnese in Agone, een paleis en grote fonteinen bouwen.
DE FONTEINEN.

Er werden op het plein drie fonteinen gebouwd door Berini. het grootste kreeg de naam La Fontana dei Quattro Fiumi. De vier grote beelden verwijzen naar vier grote rivieren, de Donau, de Ganges, de Nijl en de Rio de la Plata, en zitten aan de voet van een obelisk.
Het tweede fontein is de Fontana del Moro (de Moor) van Giacomo della Porta, en het derde fontein is de Fontana del Nettuno (Neptunusfontein) welk ook een ontwerp is van Giacomo della Porta.
Aan de voet van het fontein ontspringen vier bronnen, alsof dit de as van de wereld betreft, een axis mundi. Hieraan heeft het fontein zijn naam te danken.
De bronnen stellen de vier belangrijkste rivieren van de wereld voor, zover deze bekend waren.
De eerste staat voor de rivier de Ganges in Azië, uitgebeeld door een riviergod die een roeispaan in zijn handen heeft, wat de bevaarbaarheid van deze rivier symboliseert.
De tweede staat voor de rivier de Donau in Europa en wordt uitgebeeld door een riviergod met in zijn ene hand het wapen schild van de paus Innocentius de 10e.
De derde staat voor de rivier de Nijl in Egypte en wordt uitgebeeld door een boomgod met een doek om zijn hoofd, dit omdat de bron van de Nijl toen nog niet bekend was.
De vierde staat voor de Rio de la Plata uit Zuid-Amerika en wordt uitgebeeld door een riviergod met een stapel muntstukken er omheen. Deze zouden symbool staan voor de bodemschatten in het gebied.

Waarom werd er niet voor de Tiber gekozen, maar voor de Donau? Dit heeft te maken met de obelisk in het midden van het fontein in opdracht van Domitianus die met zijn legioenen een ernstige dreiging kende vanuit de rivier de Donau.


DE OBELISK.

Heel duidelijk is aanwezig de Egyptische obelisk die in het midden van het fontein omhoog rijst.
Uit de inscripties in hiërogliefen blijkt deze in het jaar 81 te zijn gemaakt voor de Romeise keizer Domitianus.
Later is deze obelisk gebruikt in een tempel voor de Grieks-Egyptische god Serapis en later stond deze voor het Circus van Maxentius, een renbaan ten zuiden van Rome bij de Via Appia.
Paus Innocentius de 10e besloot de omgevallen en gebroken obelisk te hergebruiken. Aan de voet van de obelisk is zijn familiewapen aangebracht: een duif met een olijftak, die ook symbool staat voor de verspreiding van de goddelijke vrede.
Boven het wapen de pauselijke tiara en de sleutels van de hemelpoort afgebeeld.
De obelisk is 16,54 meter hoog.
het samenbrengen van architectuur en beeldhouwwerk in dit fontein was revolutionair ten opzichte van andere fonteinen in die tijd van Rome.

Nadat we weer als groep compleet waren wandelden we in de richting van de Tiber om deze over te steken via de Ponte Umberto IV en hadden een zicht op het Hof van Cassatie ( Palazzo di Giustizia).Een gebouw met overvloedig beeldhouwwerk en tierelantijnen. Hierna sloegen we links af en volgden de Tiber in de richting van de Engelenburcht en het Vaticaan.     Zie vervolg: HOOGTEPUNTEN VAN ITALIË - ROME; HET VATICAAN. (DEEL 5)
Geen opmerkingen:

Een reactie posten