zondag 4 oktober 2015

AFRIKA. LANDEN, VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN ETC. (DEEL 2)

AFRIKA HET ZWARTE 

WERELDDEEL. (2)
DE ONAFHANKELIJKE LANDEN VAN AFRIKA.


ALGERIJE.


Algerije is een land aan de Noord-Afrikaanse Middellandse Zee kust gelegen tussen Marokko en Tunesië. In het zuiden grenzend van west naar oost aan de Westelijke Sahara, Mauritanië, Niger en Libië. In het zuiden een deel aan de Noordelijke-Sahara. De hoofdstad is Algiers.
Algerije is sinds 5 juli 1962 onafhankelijk van Frankrijk na een bloedige strijd, waarbij aan beide zijde vele doden vielen. Het land is lid van de Arabische Liga en de voertaal ia Arabisch, maar ook het Frans wordt er nog veel gesproken.
Het land is overwegend islamitisch (99%) en een klein percentage christen (1%).
De totale oppervlakte van het land is 2.381.741 km². Het land kent geen rivieren.
Het merendeel van de bevolking woont aan de vruchtbare kuststreek.

VLAG VAN ALGERIJE.


De vlag van Algerije bestaat uit twee gelijke verticale banen groen en wit met in het midden gelijk verdeeld over de twee banen de wassende maan en ster in het rood.
Het rood staat voor het bloed dat is vergoten in de Algerijnse Onafhankelijkheid Oorlog.
Het wit staat voor zuiverheid, het groen voor de islam. WAPENEMBLEEM VAN ALGERIJE.

In het midden staat tegen de achtergrond van bergen het islamitisch symbool de 'hand van Fatima'. Rechts daarvan staan drie koren aren afgebeeld en links gebouwen en een fabriek mer diverse planten.
Achter de bergen in het midden de ondergaande zon.
Onderin het embleem het islamitisch symbool de wassende maan en ster.
Rondom het geheel in een cirkel in het Arabisch Democratische Volksrepubliek Algerije.ANGOLA.


Officieel de republiek Angola een land in Zuidwest Afrika. In het zuiden begrensd door Namibië, in het noorden door Congo-Kinshasa, Zambia in het oosten en het westen de Atlantische Oceaan.
Angola is een voormalige Portugese kolonie en werd op 11 november 1975 onafhankelijk.
De hoofdstad is Luanda en de landstaal nog steeds Portugees.
De totale oppervlakte van het land is 1.246.700 km². Het land heeft veel rivieren en meren.
Ruim het merendeel van de bevolking is christen (53%) en de overige godsdiensten zijn inheems.

VLAG VAN ANGOLA.

De vlag van Angola bestaat uit twee gelijke horizontale delen. De bovenste baan is rood en de onderste zwart.
In het midden een  half tandwiel, een ster en een kapmes.
Het rood symboliseert het bloed dat vloeide tijdens de onafhankelijkheidsstrijd van het land. Zwart staat voor het continent Afrika.
Tandwiel en kapmes zijn te vergelijken met de hamer en sikkel uit de vroegere communistische vlag van de Sovjet Unie.
De vlag wordt door velen gezien als een politiek symbool.

WAPENEMBLEEM VAN ANGOLA.

Het is een weerspiegeling van het gewelddadige verleden van het land.
Centraal op een licht blauwe achtergrond in de top een gele ster met daar onder gekruist een kapmes en een handploeg met daar onder de opkomende zon. Voor de opkomende zon een opengeslagen boek.
Het geheel wordt van links naar rechts omringt door een maisplant, met een tak van een koffieplant met bloesem en een half tandwiel.
Onder het geheel een lint met in het Portugees de naam van het land.

De maisplant symboliseert de voeding, de tak van de koffieplant de koffieteelt en het opengeslagen boek het onderwijs.
Kapmes, ploeg, gouden ster en de opkomende zon zijn communistische symbolen. Het tandwiel staat voor de arbeiders en de industrie, kapmes en ploeg voor de landbouwers. De gele ster verwijst naar de communistische ster uit de voormalige Sovjet Unie vlag. De opkomende zon is het symbool voor een nieuw begin.

BENIN. 

Officieel de republiek Benin. Het land grenst in het westen aan de Togo, noordwesten aan Burkina Faso, noordoosten aan de republiek Niger en in het oosten aan Nigeria.
In het zuiden aan het water van de Baai van Benin een onderdeel van de Golf van Guinee.
Tot 1975 stond het land bekend onder de naam Dahomey, wat op 1 augustus 1960 onafhankelijk werd van Frankrijk.
De voertaal in het land is nog steeds Frans. De hoofdstad is Porto-Novo en de residentie is gevestigd in Cotonou.
Het land heeft een totale oppervlakte van 144.763 km², waarvan 1,8 % water.
De bevolking is voor 42,8% christen, 24,4% islam en 17,3% Voodo.
Het land is ontstaan uit het 17e eeuwse koninkrijk Dahomey wat een groot deel van de West-Afrikaanse kust besloeg. Later kreeg het de bijnaam 'Slavenkust' door de slavenhandel naar de zuidelijke staten van Noord-Amerika. In de 18e eeuw viel het koninkrijk uiteen.

VLAG VAN BENIN.

De huidige vlag was ook reeds de vlag van het land onder de naam Dahomey. Tussen 1975 en 1990 had een Benin een andere vlag na haar onafhankelijkheid welke geheel groen was met in de linker bovenhoek de rode communistische ster.
De huidige vlag bestaat uit drie gelijke delen met de Pan-Afrikaanse kleuren: links de verticale groene baan en rechts twee horizontale banen boven geel en onder rood.WAPEN VAN BENIN.

Het wapen van Benin werd uiteindelijk in 1990 het officiële wapen, nadat het het reeds van 1964 tot 1975 al eerder in gebruik was geweest.

Het schild heeft een witte achtergrond en is in vieren gedeeld door een rood kruis. Rechtsboven staat het kasteel van Somba afgebeeld, voorstellende de geschiedenis van het land. Rechtsboven de ster van Benin welke ook is afgebeeld op de hoogste onderscheiding van het land.
Linksonder een afbeelding van een palmboom en rechtsonder een afbeelding van een zeilschip wat symboliseert de komst van de Europeanen in het land.
De schildhouders zijn twee op hun achterpoten staande luipaarden. De luipaard is het nationale dier van Benin. Boven het schild zijn de nationale symbolen van het land weergegeven: een hoorn (vermoedelijk van de buffel) gevuld met mais en zand. Dit symboliseert de welvaart van het land.
Onder het schild op een in drie gevouwen  lint de Franstalige tekst Fraternite (Broederschap), Justice (Gerechtigheid) en Travail (Arbeid).

BOTSWANA.

De officiële benaming is Republiek Botswana. Het land ligt in Zuid-Afrika en is geheel door buurlanden omgeven. Het grenst in het westen aan Namibia, noordoosten aan Zimbabwe en verder aan Zuid-Afrika.
Het is het vroegere Britse protectoraat Bechuanaland en nam de huidige naam aan bij de onafhankelijkheid in 1966.
Het land staat bekend om zijn diamantmijnen en de daarbij horende industrie. De hoofdstad is Gaborone en de voertaal is Engels en Tswana.
Het land heeft een democratische regering met met meer partijenstelsel. De bevolking is overwegend christen (70%) en verder inlandse geloven. De totale oppervlakte van het land bedraagt 582.000 km² waarvan 2,5% water.
Het land kwam in 1837 onder bescherming van de Afrikaners te staan en werd na de Boerenoorlog in 1885 een Brits protectoraat tot 1966. In 1961 kreeg het land zelfbestuur en op 30 september 1966 riep het haar onafhankelijkheid uit.
Het land kent verschillende bevolkingsgroepen: de Tswana (79%), de Kalanga (11%), de Basarwa (3%), de Kgalagadi en verder de blanken. 


VLAG VAN BOTSWANA.

De vlag van Botswana werd op 30 september 1966 aangenomen.
De vlag het boven en onder een brede licht blauwe horizontale band met in het midden een zwarte band met aan beide zijden een smalle witte band. Het geel in de verhouding van 9:1:4:1:9.
Het blauw staat voor het water en in bijzonder voor de regen. De wit-zwart-witte band staat voor de harmonie tussen het blanke en zwarte ras in het land en verwijst ook naar het dier van het land de zebra.
Het blauw is afkomstig van het motto 'Pula' wat in het Tswana "Laat het regenen" betekend, wat ook in wapen voorkomt.


WAPEN VAN BOTSWANA.

Het wapen van Botswana is op 25 januari 1966 aangenomen.
In het wapen domineren de zelfde kleuren als in de vlag van het land.
Het wapenschild wordt gedragen door twee op hun achterpoten staande zebra's. Tussen de voorpoten van de linker zebra is een ivoren slagtand afgebeeld en tussen de voorpoten van de rechter zebra een stengel van de sorghum plant, een grassoortfamilie ook wel kafferkoren genoemd.
Op het wapenschild zijn in de top drie tandwielen afgebeeld die de industrie van het land symboliseren. Onder de tandwielen drie blauwe golvende lijnen als symbolen voor het water, wat voor het droge land zeer belangrijk is.
Onder in het schild is een stierenkop afgebeeld welke symboliseert de veeteelt van het land.
Onder het wapen een blauw lint met het opschrift 'Pula'. 

BURKINA FASO.

De naam Burkina Faso betekend "land van de oprechte mensen".
Het land is een republiek met een presidentieel systeem in feite een vorm van dictatuur.
De oorspronkelijke naam was Opper-Volta ook wel Boven-Volta en was een Franse kolonie.
Het land is geheel omringt door buurlanden: Benin, Ivoorkust, Ghana, Mali, Niger en Togo. De hoofdstad is Ouagadougou.
De voertaal is officieel nog steeds Frans.
Het land heeft een totale oppervlakte van 272.967 km², waarvan
1,5 % water. 
De geloofsovertuiging van de bevolking is inheems voor 40%, islam voor 50% en christen voor 10%.
Het land werd op 5 augustus 1960 onafhankelijk van Frankrijk door middel van een staatsgreep en kende een korte periode van een communistische regering. De huidige regering heeft een presidentieel systeem en een meer partijenstelsel maar nijgt naar een dictatuur.

VLAG VAN BUKINA FASO.

De vlag bestaat uit twee gelijke horizontale banen met de Pan-Afrikaanse kleuren boven rood en onder groen. In het midden een gele vijfpuntige ster en is op 4 augustus 1984 officieel aangenomen.
Het rood verwijst naar de socialistische revolutie en het groen naar de rijkdom van de landbouw en de vreugde van de mensen dat hier rijkelijk van kan leven.
De gele ster staat voor het leidende licht van de communistische revolutie die in 1983 plaats vond.

Opper-Volta kende een vlag een drie gelijke horizontale banen met de kleuren van boven naar beneden, zwart- wit en rood.

WAPEN VAN BURKINA FASO.

Het huidige wapen van Burkina Faso  kwam in de plaats voor het wapen van de communistische leider Thomas Sankara.
In het midden van het huidige wapen word de vlag van het land weergegeven geplaatst voor twee gekruiste speren en gedragen door twee witte hengsten staande op hun achterpoten. Boven het schild een lint gedragen door de speren de naam van het land.
Achter de achterpoten van de paarden een afbeelding van de gierstaar een landbouwproduct van het land
Tussen de twee speren aan de onderzijde een open geslagen boek als symbool van het streven naar wijsheid.
Het onderste lint de Franse tekst: Unité ( Eenheid), Progrès (Vooruitgang) en Justice (Rechtvaardigheid).
Het wapen is gebaseerd op het wapen van Opper-Volta, zoals het land tot 1984 heette.

BURUNDI. 

 De Republiek Burundi grenst aan Gongo-Kinshasa, Rwanda en Tanzania. Tussen 1993 en 1999 heerste in het land een etnische burgeroorlog tussen de Hutu- en de Tutsi stammen wat meer dan 250.000 doden deed betreuren.
Aan het einde van de 19e eeuw werd het land door het Duitse keizerrijk geannexeerd en maakte het deel uit van Duits-Oost-Afrika. Tijden de WO-I werd het land in 1916 ingenomen door de Belgische Congo wat toen nog Ruanda-Urundi heette.
Na de oorlog werd door het Verdag van Versailles Duits-Oost-Afrika opgedeeld in verschillende delen. In 1924 kreeg België het mandaat over het land en later werd het een Trustgebied van de Verenigde Naties. Op 1 juli 1962 werd Burundi als onderdeel van Ruanda-Urundi onafhankelijk van België.
Het land grenst aan Congo-Kinshasa, Rwanda, Tazania en het Tanganyikameer. 
De hoofdstad is Bujumbura en de voertaal is Kirundi en Frans. Het land heeft een totale oppervlakte van 27.834 km² waarvan 7,8% water. Het land kent verschillende godsdiensten: christelijk (67%), moslim (10%) en natuurgodsdiensten (23%).
Het heeft een presidentieel systeem met een meer partijenstelsel op democratische wijze.

VLAG VAN BURUNDI.

De vlag van Burundi werd op 28 juni 1967 aangenomen.
De vlag heeft twee van de Pan-Afrikaanse kleuren.
De vlag wordt door een schuin geplaatst wit kruis in vieren gedeeld. Het bovenste en onderste deel zijn rood gekleurd wat symboliseert de strijd voor de onafhankelijkheid. Het linker en rechter deel zijn groen gekleurd wat hoop symboliseert.
In het  midden een witte ronde cirkel met daarin drie rode sterren met een groene rand. Deze sterren vertegenwoordigen de drie grootste etnische groepen van Burundi: de Hutu's, de Twa en de Tutsi's. Tevens staan de sterren voor de woorden uit het nationale motto: eenheid, arbeid en vooruitgang.

WAPEN VAN BURUNDI.

Het wapen van Burundi werd in 1966 aangenomen. 
Achter een rood schild met een gele rand met in het midden afgebeeld een leeuwenkop staan drie gekruiste traditionele Afrikaanse speren.
Onder het schild op een lint de spreuk Unité - Travail - Progrés, (Eenheid - Arbeid - Vooruitgang), wat ook de drie sterren in de vlag symboliseren. Zie vervolg: AFRIKA. LANDEN, VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN ETC. (DEEL 3) 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten