vrijdag 23 oktober 2015

HOOGTEPUNTEN VAN ITALIË. SIENA. PALIO EN CONTRADE. (DEEL 13)


HOOGTEPUNTEN VAN ITALIË.

NOORD-TOSCANE.

SIENA. (13)DE PALIO EN CONTRADA VAN SIENA.

DE PALIO.

Twee keer per jaar, op 2 juli en op 16 augustus, wordt op de Campo een geweldig folkloristisch feest georganiseerd, de zogenaamde Palio, een paardenrace tussen de beste jockeys van de verschillende wijken van de stad.
Siena is tegenwoordig in zeventien districten verdeeld. Elk district (contrada) vervaardigd haar beste paard en jockey.
De beste jockey wordt bepaald door interne races, waarna als de dag van de grote race is aangebroken alle bewoners naar de kerk gaan die bij de contrada hoort. Tijdens een plechtige mis wordt niet alleen de jockey door de priester gezegend maar ook het paard, wat eveneens in de kerk aanwezig is. 
Van de zeventien contrada kunnen er slechts tien meedoen. Eerst worden de zeven contrada geplaatst die bij de vorige Palio niet mee mochten doen. Door loting wordt vastgesteld welke drie contrada ook nog aan de race mogen deelnemen.
Alvorens de races beginnen verschijnen de contrada met hun vaandels op de Campo en geven een fraaie demonstratie aan vaandel zwaaien weer. Achter de vaandel lopen de leden van het daarbij behorende team en het geheel wordt gesloten door het symbool van de stad, de officiële stadskar die door ossen wordt getrokken, waarop de prijs voor de winnaar ligt: een vaandel met daarop Maria, de stadsheilige.

Vervolgens wordt het parcours vrijgemaakt en stellen de jockey zich op achter een henneptouw. Op het moment dat de klok van de Mangia-toren voor het eerst slaat, laat men het touw vallen en begint de race. Duizenden bezoekers gillen van vreugde en spanning de longen uit hun lijf.
De contrada waarvan het paard als eerste de finishlijn passeert, heeft de race gewonnen die bestaat uit drie ronden om het plein. Het maakt daarbij niet uit of de jockey nog op het paard zit. Na afloop wordt er uitgebreid feest gevierd.

De Campo is al eeuwen lang de plaats waar de bevolking van Siena feesten houdt. In de 13e eeuw werden hier vaak religieuze feesten gehouden, vooral voor de Maagd Maria. Leter werden er meer wereldlijke feesten gehouden zoals stierengevechten, buffelraces en een hardloopwedstrijd, de zogenaamde Palio alla lunga. In de eerste helft van de 15e eeuw kwamen de paarden races.
Het feest in zijn huidige vorm bestaat uit 1633. In de 18e eeuw werd voor het eerst de tweede jaarlijkse editie, die van 16 augustus ingevoerd. 

DE CONTRADA.

Een contrada is een stadswijk, maar wat is er zo bijzonder aan de stadswijken van Siena?
Al deze wijken kennen al eeuwen lang een onderlinge competitie op alle soorten die men zich maar kan indenken. Zo was het vroeger niet mogelijk dat twee personen uit een verschillende wijk met elkaar in het huwelijk traden. De ene wijk wenste niet onder te doen voor de andere en concurrentie en jaloersheid speelden hoogtij.Iedere wijk kende zijn eigen vaandel met afbeelding, zo ook het wapenschild met afbeelding en draaglint in kleuren.
Wandelend door de straten van Siena wordt je duidelijk gemaakt door een vlag op een straathoek, dat je een ander wijk betreedt.
Zo heeft ieder wijk ook zijn eigen kerk waarin het vaandel hangt.
Het grondgebied van Siena is in driedelen ('Terzi') verdeeld: het Stadsdeel ('Terzo di città), het Heilige Martinus-deel ('Terzo di s. Martino'0 en het Camollia-deel ('Terzo di Camolia').

TERZO DI CITTÀ. (HET STADSDEEL)

Tot het stadsdeel behoren de zes wijken: de Adelaarswijk, de Slakkenwijk, de Golfwijk, de Panterwijk, de Woudwijk en de Schildpadwijk.

NOBILE CONTRADE DELL'AQUILA.

De edele Adelaarswijk. Op 16 juli 1887 waren koning Umberto van Savoye en koningin Margherita in Seina te gast en woonden zij de Palio bij. Ter herinnering aan dat bezoek is het wapen van de Adelaarswijk, behalve met een grote tweekoppige adelaar, de keizerskroon en een gouden zon, sindsdien ook met de letter U en cijfer 1 gesierd. De vlag is geel met een blauwzwarte rand. Tegenover de kerk van San Giovanni Battista "dei Tredicini"sinds 1788 het officiële oratorium van deze wijk, ligt het wijkcentrum, in de via del Casato di Sotto. Hier wordt de oudst bestaande Adelaar in 1719 gewonnen, Palio-trofee van Siena bewaard.

CONTRADA DELLA CHIOCCIOLA.

De Slakkenwijk. Op het wapen staat natuurlijk een slak afgebeeld, op een veld van zilver en omgeven door rozen en de koninklijke initialen U en M van koning Umberto en koningin Margherita.
de vlag is geel en rood met ronon wat blauw. Sinds 1814 fungeert de 17e eeuwse kerk van San Pietro e Paolo, die eens tot het klooster van de H.Paulus behoorde, als bedehuis van deze wijk die in aangrenzende gebouwen ook zijn wijkcentrum heeft.  

CONTRADA CAPITANA DELL' ONDA.

De Golfwijk. het wapen van deze wijk stelt een met koningskroon getooide dolfijn voor, zwemmend in blauwe golven. Deze zee symboliek is ook de inspiratiebron geweest voor het blauw-wit van de huidige vlag die in 1714 de zwart-witte heeft vervangen.
In de buurt van de boog van San Giuseppe, in de via Giovanni Dupré, is het wijkcentrum gelegen. Daarnaast bevindt zich de kleine, in 1522  door het timmermansgilde gebouwde, kerk dia een H.Jozef gewijd is. In 1787 stond Groothertog Pietro Leopoldo dit kerkje af aan de Golfwijk, die het tot oratorium bestempelde.

CONTRADE DELLA PANTERA.


De Panterwijk. Op dit wapen prijkt een klimmende panter en tevens de initiaal U van koning Umberto, die zich aftekent tegen een zilver-rood schild.
Tijdens de Palio zijn de straten van deze wijk en de Carmine-Kerk, in de Pian dei Martelinni, met, door wit omlijste, rood-blauwe vlaggen getooid.
Ook het wijkcentrum bevindt zich in dezelfde via San Quirico.

CONTRADA DELLA SELVA.


De Woudwijk. Een neushoorn aan de voet van een prachtige groen-bladerige eik, een gouden zon op blauw veld en de U van Umberto I van Savoye vormen het wapen van de Woudwijk.
De vlag is oranje, wit en groen. Het bedehuis is de duidelijk renaissancitischee kerk van San Sebastiano in Valle Piatta die is gelegen op de gelijknamige piazza San Sebastiano.
Eertijds oratorium van het weversgilde, werd de kerk in 1818 aan de Woudwijk afgestaan. Ook het wijkcentrum bevindt zich in de zelfde straat.

CONTRADA DELLE TARTUCA.


De Schildpadwijk. De vlag van deze wijk heeft een blauw-gele achtergrond en het wapen verbeeldt een schildpad op een veld van goud, omgeven door margrieten, van Magherita, de naam van de koningin, en door Savooise knopen.
Het gebied van de Schildpadwijk beslaat het oudste gedeelte van Siena. 
het oratorium werd in 1684 door de wijkbewoners zelf gebouwd en gewijd aan de H. Antonius van Padua.
het kerkje ligt in de via Tommaso Pendola, waar zich ook het wijkcentrum en het museum zich bevinden.
TERZO DI SAN MARTINO. (HET H.MARTINUS-DEEL).

Hiertoe behoren de vijf wijken: de Uilenwijk, de Eeenhoornwijk, de Schelpenwijk, de Ramsvalleiwijk en de Torenwijk.

CONTRADA PRIORA DELLA CIVETTA.

De Uilenwijk. het symbool van deze wijk is een gekroonde uil op een groen takje. Op de rood-zwarte achtergrond de initialen M en U, die in 1887, na het bezoek van het Italiaanse koningspaar aan Siena, zijn aangebracht.
Rood en zwart zijn ook de kleuren van de wijkvlag. In 1930 bouwden de wijkbewoners in de middeleeuwse binnenhof van de kasteelruïne van de Ugurgieri (Çastellare degli Ugurgiereí) een eigen oratorium.
Dicht daarbij in de via Cocco Angiolieri, bevindt zich het wijkcentrum.

CONTRADE DEL LEOCORNO.


De Eenhoornwijk.  Het wapen van deze wijk onderscheidt  zich van de andere door een mythologisch symbool een klimmende eenhoorn op een wit-rood geblokt veld met blauwe rand weer te geven.  
Op de blauwe rand staat: "Bij de gratie van koning Umberto". ('Humberti Regis Gratia")
De vlag is oranje-wit met blauwe strepen. Het bedehuis van de Eenhoornwijk in onlangs verplaatst naar de kerk van San Giovannino delle Staffa op de Piazzetta Grassi waar ook het wijkcentrum is gelegen.
NOBILE CONTRADA DEL NICCHIO.


De Edele Schelpwijk. Een grote zilverachtige schelp op een blauwe achtergrond, daarboven een kroon, twee takjes bloedkoraal en twee Cyprische rozen afgewisseld met Savooise knopen, met daaronder drie gele sterren vormen het elegante symbool van deze wijk.
Het in 1860 door de wijkbewoners zelf opgerichte kerkje dat aan San Gaetano da Thienne is gewijd, ligt in de buurt van de via dei Pispini waar zich ook het wijkcentrum bevindt.


CONTRADA DI VALDIMONTONE.


De Ramsvalleiwijk. Deze wijk staat gewoonlijk bekend als de Ramswijk ('Contrada del Montono') vanwege het ram in het wapen, in klimmende positie met een kroon en ook weer de beginletter U.
De vlag is rood-geel en wit omlijst. Het oratorium van deze wijk van de San Trinità met daarnaast de nieuwe lokalen van het wijkcentrum, zijn allebei in de via Valmontone gelegen.


CONTRADA DELLA TORRE.


De Torenwijk. het wapen bestaat uit een olifant met een toren op zijn rug.
het wit gekruiste, rode zadeldek op de flank van de olifant en de zilver gekruiste vlag op de top van de toren werden na het koninklijk bezoek in 1887 aan het wapen toegevoegd.
Sinds de 17e eeuw zijn donkerrood, wit en lichtblauw de kleuren van de vlag van de wijk. De vlag siert het mooie centrum in de via Salicotto en tevens het oratorium van San Giacomo dat al vierhonderd jaar in het bezit is van de Torenwijk.TERZO DI CAMOLLIA. (HET CAMOLLIA-DEEL)

Van het Camollia-deel maken zes wijken deel uit: de Rupswijk, de Drakenwijk, de Girafwijk, de Stekelvarkenwijk, de Wolvinnenwijk en de Ganzenwijk.

NOBILE CONTRADA DEL BRUCO.


De Edele Rupswijk. Op het wapen van deze wijk staat op een gele achtergrond een rups afgebeeld op een groen takje met een bloem.
De rups ie getooid met een hertogelijke kroon met het kruis van Savoye. 
De vlag is geel-groen met een blauwe omlijsting.
Het wijkcentrum, het museum en het bedehuis bevinden zich in de via del Comune. De kerk werd door de wijkbewoners in 1680 opgericht en gewijd aan o.l.v. Visitatie. ('La visitazione di Maria')

CONTRADA DEL DRAGO.


De Drakenwijk. Het wapen stelt een gekroonde, gevleugelde draak voor met een vaandeltje in zijn poot en de begin letter U.
Rechtsboven in het groene vlak een mannetje met een speer die de draak aanvalt.
De vlag is rood en groen met gele banen.
Aaangezien de Santa Maria-kerk door het klooster van de nonnen "del Paradiso" niet langer werd gebruikt, werd in 1787 deze kerk bij groothertogelijk besluit als oratorium aan de Drakenwijk toegewezen.
Naast de kerk bevindt zich een wijkcentrum, op de piazza Matteotti, die eertijds Poggio Malvolti heette.

CONTRADE IMPERIALE DELLA GIRAFFA.


De Keizerlijke Girafwijk. Het embleem van de wijk stelt een giraf voor die door een Moor aan de lijn wordt gehouden. Op een blauw lint het opschrift "Geschenk van Umberto I" ('Humbertus I dedit")
Wit en rood zijn de kleuren van deze wijk en het centrum is gelegen in de via delle Vergini.
Sinds 1824 in het oratorium van de Girafwijk gelegen onder de collegiale kerk van de Madonna di Provenzano, waar de afbeelding wordt bewaard ven o.l.v. van Ptovenzano, in wiens naam de Palio van juli gereden wordt.CONTRADE DELL 'ISTRICE.


De Stekelvarkenwijk. Vanzelfsprekend stelt het dier op het wapen een stekelvarken voor. Het beest draagt een kroon tussen twee Cyprische rozen en wordt afgebeeld op een zilverachtige achtergrond.
Boven in het rode deel van het schild een Maltezerkruis.
De vlag bestaat uit rode, zwarte en blauwe arabesken op een wit veld.
het wijkcentrum en het bedehuis liggen op de via Camollia, in het hartje van de wijk. Het oratorium, gewijd aan San Bartolomeo, is de oorspronkelijke kerk van de San. Vincenzo en behoort sinds 1788 tot deze wijk. 


CONTRADA DELLE LUPA.


De Wolvinnewijk. Symbolen van deze wijk zijn de Romeinse wolvin die de tweeling Romulus en Remus voedt en het vaandel van Siena.
Op de rod-witte rand van het wapen wisselen rode en witte kruisjes elkaar af.
De vlag is zwart-wit, omlijst met oranje.
Het bedehuis is de 16e eeuwse kerk San Rocco die, evenals het wijkcentrum, in de via Vallarozzi ie gelegen. De kerk werd in 1786, op verlangen van de groothertog, door de Broederschap van San Rocco aan de Wolvinnewijk afgestaan. NOBILE CONTRADA DELL 'OCA.


De Edele Ganzewijk. Op het wapen staat een sneeuwwitte gans afgebeeld met een blauwe strik om de hals waaraan hetkruis van de Savoya's en de koningskroon hangen.
De wijkvlag ie wit en groen, afgezet met rood. In het gebied van Fontebranda werd de H.Catherina van Siene geboren en in de ruimten die grenzen aan het heiligdom dat ter herinnering aan deze helige is opgericht, op de plaats waar zich eens haar woning bevond, zijn het in 1465 gebouwde wijkcentrum en het zelfde jaar opgerichte oratorium van de Ganzewijk gevestigd.


De vlag van de Ganzewijk in het schip van de San Domenico-Basiliek, waarin ook de Santa Chatharina-kapel is gevestigd.

Na deze uitleg over de Palio en de Contrada van Siena keren we terug naar Piazza del Campo.                          Zie vervolg: HOOGTEPUNTEN VAN ITALIË. SIENA. (DEEL 14)
Geen opmerkingen:

Een reactie posten