donderdag 8 oktober 2015

AFRIKA. LANDEN, VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN ETC. (DEEL 7)

AFRIKA HET ZWARTE 

WERELDDEEL. (7)
MAURITIUS.

Mauritius is een republiek gelegen in de Indische Oceaan ten oosten van Afrika.
Tot de republiek Mauritius behoren de eilanden Mauritius, Rodrigues, Agalega-eilanden en de Cargados Carajos (Sint Brandon).
Mauritius, Rodrigues en het eiland Réunion vormen tezamen de Mascarenen, vernoemd naar de Portugese ontdekkingsreiziger Pedro Mascarenhas.
De hoofdstad is Port Louis, dat in 1735 ddor de Fransen werd gesticht en de naam kreeg van de Franse koning Lodewijk XV.
Het land heeft een oppervlakte van 1.969 km² waarvan 0,05% water.
De bevolking is voor 52% hindoe, 30% christen en 17% islam.
Het eiland heeft een lange geschiedenis. Reeds rond het jaar 1000 was het reeds bij de Arabische handelslieden bekend. In de 16 e eeuw was het een tussenstop van de Portugezen op weg naar Indië en Zuid- en Oost-Azië. In feite bleef het eiland onbewoond tot in 1698 het werd gekoloniseerd door de Nederlanders onder leiding van Wybrand van Warwijck. Hij noemde het eiland naar de toenmalige stadhouder Maurits graaf van Nassau. De Nederlander ontdekten de Dodo, een loopvogel. Daar deze vogel gemakkelijk was te vangen is ze in de 17e eeuw uitgestorven. het eiland bleef een tussen station voor de schepen van de VOC. De Hollanders ontwikkelde met succes suikerteelt op het eiland.
In 1810 werd het door de Britten veroverd. Het eiland kreeg pas in 1968 onafhankelijkheid en op 12 maart 1992 werd het een parlementaire republiek.

VLAG VAN MAURITIUS.

De vlag bestaat uit vier gelijke horizontale banen in de kleuren rood - blauw - geel en groen, en werd aangenomen op 12 maart 1968.
Rood staat voor het bloed dat voor de onafhankelijkheid is vergoten ondanks dat er geen strijd is gevoerd daarvoor. het blauw symboliseert de Indische Oceaan waarin het eiland is gelegen. Het geel staat voor het "licht van de onafhankelijkheid dat over Mauritius schijnt". Groen vertegenwoordigd de natuurlijke rijkdommen van het eiland.

WAPEN VAN MAURITIUS.

Het wapen van Mauritius werd op 25 augustus 1906 ingevoerd door de Britse koning Edward II.
Het schild is in vieren gedeeld. Op het linker boven deel staat een gouden schip op een blauwe achtergrond. Rechtsboven op een gele achtergrond drie groene palmbomen. Links onder op een gele achtergrond in het rood een verticaal staande sleutel en rechtsonder op een blauwe achtergrond en berg met een ster in het wit.
Het schild wordt gedragen door twee verschillende dieren elk gescheiden van het schild door een stengel suikerriet. Links de afbeelding van de dodo en rechts de afbeelding van een sambar (paardhert).
De beide dieren staan op een lint met de Latijnse tekst: Stella Clavisque Maris Indici ( "Ster en sleutel van de Indische Oceaan").
Het schip staat voor de zeevaart en kolonisatie van de Portugezen, Nederlanders, Fransen en Britten.
De drie palmbomen voor de tropische vegetatie van het eiland. De sleutel en de star voor de strategische ligging van het eiland voor de kust van Afrika en de dodo en de sambar voor de fauna op het eiland. Op het wit en zilver na zijn de kleuren van de vlag in het wapen terug te vinden.

MOZAMBIQUE.

Officieel de Republiek Mozambique. het land ligt in het zuidoosten van Afrika aan de Straat van Mozambique een deel van de Indische Oceaan. het land grenst aan Tanzania, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Zuid-Afrika en Swaziland.
Het land heeft een oppervlakte van 801.590 km² waarvan 2,2% water. De hoofdstad is Maputo en de voertaal Portugees.
Dwars door het land stroomt de Zambezi rivier.
De bevolking is voor 56% christen en 18% islam, overige stammen geloof.
Het land werd in 1498 door de Portugees Vasco da Gama ontdekt op zijn reis naar Indië. De Portugezen hadden veel belang bij het ivoor en goud uit de binnenlanden. 
De dekolonisatie van het land in de 20e eeuw verliep gewelddadig. Het land werd uitgebuit door de bezetter die alle rijkdommen uitvoerde en vruchtbaar land aan landgenoten weggaf. Er werd tien jaar lang tegen de Portugezen gevochten door het bevrijdingsleger Frelimo. Na de Anjerrevolutie in 1974 in Portugal werd op 25 juni 1975 de onafhankelijkheid van Mozambique uitgeroepen.

VLAG VAN MOZAMBIQUE.

De vlag werd aangenomen op 1 mei 1983. Na de onafhankelijkheid in 1975 gebruikte het land een andere vlag.
De huidige vlag is gebaseerd op de vlag van de Frelimo die sinds de onafhankelijkheid aan de macht is.
De vlag bestaat uit drie horizontale banen met de kleuren van boven naar beneden in groen - zwart en geel. Langs de zwarte band staan aan iedere zijde een smalle witte baan. Links in de vlag een rode driehoek met daarin een gele ster, een open boek en gekruist een schoffel en een Ak-47 geweer.
Het rood in de vlag staat voor het bloed dat vloeide in de strijd tegen de Portugezen, de gele ster voor de geest van het internationalisme, de schoffel voor de landbouw, het boek het onderwijs en de Ak-47 voor nationale verdediging en waakzaamheid. het is de enigste vlag ter wereld waarop een modern vuurwapen staat afgebeeld.
het groen staat voor de landbouw, zwart voor het continent Afrika en het geel voor de rijkdommen aan grondstoffen. De smalle witte banden voor gerechtigheid en vrede.

WAPEN VAN MOZAMBIQUE.

Centraal in het wapenschild voorstellende een tandrad een groen deel dat het land moet verbeelden wat boven het water van de Indische Oceaan uitsteekt afgebeeld door blauw-witte golven.
Op het land ligt een opengeslagen boek en daarvoor staan staan afgebeeld de schoffel en de AK-47 kalasjnikovgeweer. Hier achter is in het rood de opkomende zon afgebeeld het geheel op een  gele achtergrond. Rond het schild een krans van samengebonden met een rood lint de maiskolf en suikerriet. Geheel bovenaan staat de socialistische rode ster.
Onder op de rode band in het Portugees de naam van het land.


NAMIBIË.

Officieel de Republiek Namibië. Het land ligt in het zuidelijke deel van Afrika aan de kust van de Atlantische Oceaan tussen de landen Angola, Botwana, Zuid-Afrika. 
In het zuiden is de Oranje-rivier de grens met Zuid-Afrika.
Het land heeft een oppervlakte van 824.268 km² waarvan 0% water. De hoofdstad is Windhoek.
Het land door haar geschiedenis verschillende talen: Engels, Afrikaans, Duits, Oshivanbo en andere inheemse talen.
Volgens oude rotstekeningen zou het land reeds 27.000 jaar voor christus reeds bewoond zijn geweest.
In de 19e eeuw trokken de Nederland sprekende stam de Orlams vanuit de Kaapkolonie naar Namibië. Zij waren nakomelingen van de blanke boeren uit de Kaapkolonie.
Aan het einde begon de kolonisatie door de Europeanen en zowel de Engelsen als de Duitsers maakten aanspraken op het gebied wat uiteindelijk in 1884 het Duits-Zuidwest-Afrika zou worden. In de 20e eeuw pleegden de Duitser een ware genocide in het land en werden 80% van de Hereo- en 50% van de Nama -bevolking uitgemoord.
gedurende de WO-I viel het gebied in handen van Zuid-Afrika en werd het een mandaatgebied. De apartheid door de Duitsers ingevoerd bleef gehandhaafd.
Uiteindelijk werd het land op 21 maart 1990 onafhankelijk en kreeg het de naam Namibië. 

VLAG VAN NAMIBIË.

De vlag werd op 21 maart 1990 aangenomen de dag dat het land onafhankelijk werd.
De vlag bestaat uit een blauwe driehoek links boven en een groene driehoek rechts onder, gescheiden door een met witte strepen afgezette rode band. De kleuren zijn overgenomen van de Swapo een vrijheidsbeweging tegen Zuid-Afrika.
In het blauwe deel staat een zon met twaalf stralen.
Officieel wordt er aan de kleuren geen betekenis gegeven, maar in de praktijk gaat men uit van de volgende symboliek: Rood staat voor het bloed vergoten voor de onafhankelijkheid om ieder van het volk een nieuwe start te geven met gelijke kansen. De witte banen het vredige samenleven, het groen voor de vegetatie en de vruchtbaarheid en het blauw de hemel en de Atlantische Oceaan
De gele zon staat voor leven en levenskracht, energie en warmte. De twaalf stralen voor de twaalf bevolkingsgroepen die in het land leven.

WAPEN VAN NAMIBIË.

Het wapen werd op de dag van de onafhankelijkheid aangenomen.
Centraal in het geheel staat een schild met de afbeelding van de landsvlag er op.
Het wapen rust op het zand van de Namibwoestijn in het geel met daarop in het groen de plant van de woestijn de welwitschiplant.
Het schild wordt gekroond door de zeearend die op een band met diamanten staat, de grootste export van het land. De adelaar belend door zijn doordringende roep en ferme postuur moet de toekomst van het land symboliseren.
Het schild wordt gedragen door twee op hun achterpoten staande gemsbokken.  Ze symboliseren elegantie, trots en moed. 
Onder het schild op een wit lint het nationale motto: Unity, Liberty, Justice. ( "Eenheid, Vrijheid, Gerechtigheid").

NIGER.

Officieel de Republiek Niger. Het land ligt ten zuiden van de Sahara en heet als buurlanden Algerije, Libië, Tsjaad, Nigeria, Benin, Burkina Faso en Mali. het land is genoemd naar de rivier de Niger.
Het is een voormalige Franse kolonie, Frans-West-Afrika.
Het land heeft een oppervlakte van 1.267.00 km² waarvan 0,02% water. De hoofdstad is Niamey en de voertaal is Frans.
Van de bevolking is 80% moslim, 15% animisme, 5% christen.
In de 10e eeuw vestigde de Toearegs zich in het Aïrmassief en tegen de 15e eeuw hadden ze er een rijk opgebouwd  rond de stad Agadez. Gelijkertijd hadden de Songhai het gelijknamige rijk op gebouwd rond de rivier de Niger en veroverden het Toearegrijk. In de 16e eeuw werden ze verdreven door het leger van Marokko. Hierna vestigden de koninkrijken van de Hause en de Fulani zich in het gebied.
In de 19e eeuw namen de Fransen het gebied onder controle en was het land van 1900 tot 1958 een deel van Frans-West-Afrika. 
In 1958 werd het land een presidentiële republiek en op 3 augustus 1960 onafhankelijk. Tussen die periode en het heden zijn er verscheidene coups gepleegd om de macht over het land te verkrijgen.

VLAG VAN NIGER.

De vlag van Niger is een driekleur met van boven naar beneden de kleuren oranje - wit - groen. In het midden van de witte baan staat een oranje cirkel.
De oranje streep staat voor de Sahara in het noorden en het groen symboliseert hoop en de graslanden in het zuiden.
De witte baan symboliseert reinheid en de rivier de Niger.
De oranje bol staat voor de zon.WAPEN VAN NIGER.

Het wapen van Niger toont een schild met daaromheen vier Nigerese vlaggen. In het schild staan vier goudkleurige afbeeldingen. Linksboven staat een verticale speer met twee gekruiste Toearegzwaarden, rechtsboven drie gierstkolven.
In het midden van het schild de zon en daaronder de kop van een zeboe.
Onder het schild op een wit lint de naam van het land in het Frans.


NIGERIA.

Officieel de Federale Republiek Nigeria. het land ligt in het westen van Afrika aan de Golf van Guinea in de Atlantische Oceaan.
Het land heeft als buurlanden; Benin, Niger, Tjsaad en Kameroen.
Het land is een voormalige Engelse kolonie en werd op 1 oktober 1960 onafhankelijk.
De naam is afgeleid van de rivier de Niger de langste rivier van het land.
Nigeria heeft een oppervlakte van 923.768 km² waarvan 1,4% water. De hoofdstad is Abuja. De grootste havenstad Lagos.
Van de bevolking is 50,5 % christen, 43,5% islam en 6% heeft een natuurgeloof.
In 1472 kwamen de Portugezen voor het eerst in het gebied en later de Engelsen De eerste belangrijke handel was die in peper en ivoor, maar deze werd snel verdrongen door de slavenhandel.
De Britten gingen nog door met de handel in palmolie terwijl de Portugezen en de Spanjaarden zich met de slavenhandel bezig hielden. Van 1849 tot 1885 waren er schermutselingen tussen de Britten en de overige gegadigden van het land. In 1885 werd het uiteindelijk een Brits mandaat.
In 1963 werd de republiek uitgeroepen en het land werd op 1 oktober 1960 onafhankelijk van Engeland. Nigeria is een belangrijke aardolie producent.

VLAG VAN NIGERIA.

De vlag van Nigeria werd voor het eerst gehesen op 1 oktober 1960 de dag dat het land onafhankelijk werd. De vlag heeft drie gelijke verticale banen met de kleuren groen - wit - groen.
De beide kleuren in de vlag hebben een symbolische betekenis: Groen staat voor de schoonheid van het land, de natuur de bossen en de velden, en het wit staat voor vrede en eenheid.

WAPEN VAN NIGERIA.

Het wapen toont een zwart schild met twee golvende witte banen die samenkomen voorstellende de twee grote rivieren van het land de Niger en de zijrivier de Benue. het zwart symboliseert de vruchtbare grond van het land. Boven het schild staat een groen-witte band met daarop de adelaar wat de vrede symboliseert.
Het schild wordt gedragen door twee op hun achterpoten staande witte paarden. de paarden staan in een grasland met daarin krokussen, de nationale bloem.
Op een geel lint op het gras het nationale motto: Unity and Faith, Peace and Progress. ( "Eenheid en Overtuiging, Vrede en Vooruitgang").

Zie vervolg: AFRIKA. LANDEN, VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN ETC. (DEEL 8).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten