dinsdag 6 oktober 2015

AFRIKA. LANDEN, VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN ETC. (DEEL 4)

AFRIKA HET ZWARTE

WERELDDEEL. (4)
EQUATORIAAL-GUINEA.

Officieel de Republiek Equatoriaal-Guinea.
Het land bestaat uit een continentaal gedeelte, Mbini, dar grenst aan Gabon en Kameroen, en het eiland Bioko, waarop de hoofdstad Malabo ligt. Tevens behoort het eilandje Annabón tot het land.
Het land is een republiek met een oppervlakte van 28.051 km² met helaas 0% water.
Het land kent drie talen: Spaans, Frans en Portugees.
In 1963 werd het land door de Spaanse dictator Franco zelfbestuur verleent en werd het land na 190 jaar een Spaanse kolonie te zijn geweest op 12 oktober 1968 onafhankelijk.
Door interne geloofspolitiek in 1978 deed veel slachtoffers vallen onder de bevolking. In 1991 werd het meer partijen stelsel ingevoerd maar een echte oppositie bestaat er niet door te veel interne regels.

VLAG VAN EQUATORIAAL-GUINEA.

 De vlag van Equatoriaal-Guinea heeft drie gelijke horizontale banen, met van boven naar beneden de kleuren groen - wit - rood en is op 21 augustus 1979 in gebruik genomen.
Linkerzijde van de vlag heeft een  licht blauwe driehoek.
In het midden van de vlag op de witte baan staat het wapen afgebeeld met een mangroveboom. Boven het wapen zes gele sterren en er onder de spreuk: Unidad, Paz, Justica.
Het groen in de vlag staat voor de natuurschatten en het oerwoud, het blauw symboliseert het water dat Bioko, Annobon en het vasteland verbindt, wit staat voor de vrede en het rood voor de onafhankelijkheidsstrijd.


WAPEN VAN EQUATORIAAL-GUINEA.

In een wit schild staat een mangroveboom afgebeeld.
Boven het schild staan in een boog zes gele sterren en onder het schild op een wit lint  het motto van het land: Inidad Paz Justicia ("Eenheid, Vrede, Gerechtigheid"). 
Het wapen is op de zelfde datum, 21 augustus 1979, als de vlag in gebruik genomen.


ERITREA.

Officiële benaming is Staat Eritrea. Het is een land in het oosten van Afrika en grenst aan Soedan in het noordwesten, Ethiopië in het zuiden, Djibouti in het zuidoosten en in het noordoosten aan de Rode Zee.
Het is een eenpartijstaat en heeft een oppervlakte van 117.600 km².
De hoofdstad is Asmara. De voertalen in het land zijn: Engels, Tigrinya en Arabisch.
Eritrea is enige decennia een provincie geweest van Ethiopië.
Sinds 1991 is het land onafhankelijk, maar onderlinge spanningen tussen beide landen blijven voortduren, daar Ethiopië nu is afgesneden van de doorgang tot de Rode Zee.
Eritrea werd in 1885 gekoloniseerd door Italië. en bleef Italiaans tot 1941 toen de geallieerden troepen de Italianen eruit verdreven. Hierna werd het een Brits protectoraat. In 1950 werd het land door de VN aan Ethiopië toegewezen. In 1991 eindigde de onafhankelijkheidsoorlog en in 1993 stemde de bevolking voor volledige onafhankelijkheid.

VLAG VAN ERITREA.

De vlag van Eritrea bestaat uit een rode driehoek die van links naar rechts het midden van het doek in beslag neemt. De overige delen zijn boven groen en onder blauw.
In het rode gedeelte staat links een olijftak omringt door een olijfkrans.
De vlag werd op 5 december 1995 in gebruik genomen.
De kleuren van de driehoeken symboliseren: het groen de vruchtbaarheid van het land en de landbouw, het blauw de oceaan en het rood staat voor het vergoten bloed voor de onafhankelijkheid.
De olijftak en -krans staan voor vrede en eert tevens de rol die de VN hebben gespeeld bij de totstandkoming van de onafhankelijkheid van het land.

WAPEN VAN ERITREA.

Het wapen werd aangenomen op 24 mei 1993. Dit is de dag waarop het land zich onafhankelijk verklaarde van Ethiopië.
Midden in het wapen staat een dromedaris in de natuurlijke kleuren.
Het wapen is vanaf het blauwe lint er onder omringt door twee olijftakken.
In het blauwe lint staat de officiële naam van het land in drie talen van het land. In het midden in het Engels, links in het Tigrinya en rechts het Arabisch.
ETHIOPIË.

Officieel is de naam Federale Democratische Republiek Ethiopiè.
Het land is gelegen in Oost-Afrika en het als grenslanden Eritrea, Djibouti, Somalië, Kenis, Zuid-Soedan en Soedan.
Het land heeft een oppervlakte van 1.104.300 km² met 0,7% water en de hoofdstad is Addis Abeba.
Tot aan de WO-II stond het land bekend onder de naam "Abessinië" en was het voor korte tijd bezet door de Italiaanse troepen tussen 1935 en 1941.
Het landen kende reeds rond de middeleeuwen een Portugeese invloed door hun handelsreizen.
Eens was het een keizerrijk. De laatste keizer was Halie Selassie die voor de Italiaanse bezetting en erna tot 1974 aan de macht was. Zijn bijnaam was de "Leeuw van Juda". Na zijn afzetting werd het land een republiek onder een dictator.
Het land kent 63% christenen, merendeel koptische christenen en Ethiopische-orthodoxe Kerk, 34% islam en 3% animisme

VLAG VAN ETHIOPIË.

 De kleuren van de vlag van Ethiopië heeft een duizend jaar oude geschiedenis. Zij staat voor voor de Pan-Afrikaanse kleuren welke veel landen in Afrika hebben overgenomen.
De vlag kent drie gelijke horizontale banen met van van boven naar beneden de kleuren groen - geel - rood met in het midden een blauwe schijf met een stralende vijfpuntige ster in het geel.
Een symbool dat veel inwoners niet erkennen.

Voor de val van de monarchie werd de zelfde vlag gevoerd met in het midden afgebeeld de "Leeuw van Juda", daarmee verwijzende men naar de vermeende afstamming van de dynastie, namelijk de Joodse koning Salomo. Na de val van de dynastie werd de leeuw verwijderd.


WAPEN VAN ETHIOPIË.

Het is het vijfde wapen van het land.
Het huidige wapen bestaat uit een blauwe cirkel met daarop een gouden pentagram, een vijfpuntige ster. Naast het pentagram zijn vijf gouden stralen afgebeeld.
Het geheel staat voor de eenheid van de volkeren en nationaliteiten in Ethiopië.

GABON.

Gabon ligt aan de westkust van Afrika en heeft als hoofdstad Libreville. Het land is een voormalige kolonie van Frankrijk.
Het grenst aan de landen: Equatoriaal-Afrika, Kameroen, Congo-Brazzaville en in het westen aan de Atlantische Oceaan.
Het land heeft een oppervlakte van 267.668 km² waarvan 3,8% water.
Rond 70% van de bevolking is christen en de rest animisme.
Gabon heeft een beperkte bevolkingsdichtheid en veel natuurlijke hulpbronnen en is zodoende een van de meer welvarende landen van Afrika.

VLAG VAN GABON.

De huidige vlag van Gabon werd op 9 augustus 1960 aangenomen.
De vlag, een driekleur, heet drie gelijke horizontale banen met de kleuren van boven naar beneden: groen - geel - blauw.
Het groen symboliseert de bossen van het land, het geel de zon en het blauw de zee.

Gedurende de Franse periode was de vlag voorzien van de zelfde kleuren, maar met een smalle gele band en linksboven in de bredere groene band de Franse driekleur.

WAPEN VAN GABON.

Het wapen is sinds 15 juli 1963 in gebruik. In het midden een schild met op een groene baan boven in drie gouden schijven die de grondstoffen van het land symboliseren, daaronder de afbeelding van een zeilschip op een gele achtergrond varend op blauwe golven wat de vooruitgang, handel en visserij symboliseert.
Het schild staat voor een okouméboom, waarvan hout wordt gewonnen in het land.
Het schild wordt gedragen door twee op hun achterpoten staande zwarte luipoaarden.
Boven het schild onder de kruin van de boom een wit lint met de motto van het land in het Latijn: Uniti, Progrediemur (Verenigd gaan we voorwaarts).
In het onderste blauwe lint staat in het Frans het motto: Union, Travail, Justice ( Eeenheid, Werk, Gerechtigheid).

GAMBIA.

Officieel de Republiek Gambia een voormalige Engelse kolonie.
Het land is smal en steekt ver het binnenland van Afrika in en wordt begrenst door in het westen door de Atlantische Oceaan en is verder omringt door het land Senegal. Het land wordt doorsneden door de Gabia-rivier welke 250 km langs is en enige kilometers breed.
De hoofdstad is Banjul en de voertaal is Engels.
Het land met een oppervlakte van 11.295 km² waarvan 11,5% water is een republiek met een bevolking die voor 90% islam is en voor slecht 9% christen.
Het land kent een lange geschiedenis die begint in 500 v.chr. toen de Admiraal Hanno van de Carthaagse vloot voor het eerst melding maakte over de rivier. In de 15e eeuw stichten de Portugezen op een eilandje in de monding van de rivier een handelspost.
Op 18 februari 1965 werd het land onafhankelijk, zij het nog onder toezicht van het Gemenebest en de Britse koningin als staatshoofd. Tussen 1821 en 1888 was het een deel van Brits-West-Afrika.
In 1970 werd Gambia een eigen republiek.

VLAG VAN GAMBIA.

De vlag werd op 18 februari 1065 officieel aangenomen.
Het is een driekleur waarvan de middelste baan smaller is dan de andere twee en aan beide zijden een smalle witte streep heeft.
De kleuren zijn van boven naar beneden: rood - wit - blauw - wit - groen.
Het roos symboliseert de zon en de savanne, het blauw verwijst naar de rivier de Gambia en het groen staat voor het land en de bossen. het wit symboliseert de vrede.

WAPEN VAN GAMBIA.

Het huidige wapen van Gambia werd op 18 november 1964 officieel in gebruik genomen.
Het wapenschild wordt gedragen door twee staande op hun achterpoten staande leeuwen met ieder in hen voorpoot een werktuig, links een bijl en rechts een handploeg.
Op het schild met een groene  en witte rand een blauw vlak met daarop de zelfde werktuigen.
Boven het schild staat een heraldische ridderhelm afgebeeld met daarboven een palmtak. De palmboom is de nationale boom.
Beide leeuwen staan op een wit lint met nationale motto: Progress, Peace, Prosperity. ("Vooruitgang, Vrede, Welvaart").
De twee leeuwen symboliseren de geschiedenis van het land onder het Britse bestuur. De bijl en de handploeg of schoffel het belang van de landbouw. Zij worden ook wel gezien als symbolen voor de twee grootste etnische groepen in het land, de Mandika en de Fulbe.
De betekenis van de ridderhelm is onbekend.

GHANA.

Officieel de Republiek Ghana. het is een voormalige Engelse kolonie. De hoofdstad is Accra.
het land grenst aan Ivoorkust in het westen, noordelijk aan Burkina Faso, oostelijk aan het land Togo en zuidelijk aan de Golf van Guinea in de Atlantische Oceaan.
Het land heeft een oppervlakte van 238.533 km² waarvan 1% water.
De bevolking is voor 71,2% christen, islam 17,6%, traditionele geloven 5,2%, atheïst 5,2% en overige 0,8%.  
Het huidige Ghana is ontstaan door de samenvoeging van twee Britse kolonies: Britse Goudkust en Brits Togoland op 6 maart 1957. Het is het eerste land bezuiden de Sahara dat in de periode van de dekolonisatie na de WO-II, de onafhankelijkheid verkreeg.
De huidige grenzen werden door koloniale afspraken tussen Europese landen en de afwikkeling van de WO-I reeds bepaald.

VLAG VAN GHANA.

De vlag van Ghana werd aangenomen op 6 maart 1957, op de dag dat het land onafhankelijk werd van Engeland.
Het is een driekleur met de kleuren, van boven naar beneden; rood - geel - groen, met in het midden van de gele baan een vijfpuntig zwarte ster. 
De kleuren zijn afkomstig van de vlag van Ethiopië, de Pan-Afrikaanse kleuren en symboliseren de onderlinge band en onafhankelijkheid van Afrikaanse landen.
Het rood staat symbool voor het bloed dat is vergoten voor de onafhankelijkheid, hoewel Ghana op een vreedzame manier onafhankelijk is geworden, het geel (goud) staat voor de rijkdom aan grondstoffen en het groen voor de wouden en het vruchtbare land. De zwarte ster symboliseert de Afrikaanse vrijheid.

WAPEN VAN GHANA.

Het huidige wapen van Ghana werd door koningin Elizabeth II van Engeland toegekend, twee dagen voor de onafhankelijkheid van het land.
Het schild heeft een lichtblauwe achtergrond met daarop het kruis van St.Joris met gele rand. In het midden van het kruid een lopende leeuw die deel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk (U.K.).
Hiermee wordt de band met het Gemenebest van Naties getoond.
Linksboven in het schild zijn afgebeeld een gouden zwaard en een staf (Okyeame). Deze zijn afgebeeld in de vorm van het Andreaskruis en staan symbool voor regionale regeringen. 
Rechts boven een afbeelding van het presidentieel paleis met op de voorgrond de zee. Linksonder op het schild staat de cacaoboom als symbool voor de vruchtbare grond en rechtsonder staat een goudmijn afgebeeld, wat de bodemschatten van het land weergeeft.
Op de top van het schild een opgerold doek met de Pan-Afrikaanse kleuren met daarboven een zwarte vijfpuntige ster met gele rand symboliserend de vrijheid van Afrika.
Het schild wordt gedragen door twee gouden arenden dragend om hun nek een lint met de Pan-Afrikaanse kleuren en een zwarte ster. symboliserend de vrijheid van Afrika.
De twee arenden staan op een gouden lint met de tekst: "Freedom and Justice" (Vrijheid en Gerechtigheid).  


Zie vervolg: AFRIKA. LANDEN, VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN ETC. (DEEL 5)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten