vrijdag 14 februari 2014

SHELL TANKERS VLOTEN EN HUN EINDE. (DEEL 1-D)

STRIJKT

DE ( Een artikel overgenomen uit het
maatschappij blad ShellVenster.
maart/april 1998.
Tekst: Hans Lagendaal en extra
eigen afbeeldingen toegevoegd.)


(NEDERLANDSE) VLAG. (DEEL 1)

NIET LANGER VAREN SHELL-TANKERS ONDER NEDERLANDSE VLAG MET NEDERLANDSE BEMANNINGEN.

EEN NOSTALGISCH EIND VAN EEN RIJKE EN EERVOLLE HISTORIE. 


Eens ging de zon letterlijk niet onder over de vanuit Nederland bestuurde tankvaart van Shell. Maar rationalisering, specialisering en internationale concurrentie houden geen rekening met zaken als traditie, eer en nationale historie; per begin dit jaar varen er geen Shell tankers meer onder Nederlandse vlag. (En evenmin onder Britse, Duitse en Franse vlag.)
De rederij Shell Tankers BV heeft haar schepen uitgecharterd aan de Londense Shell-handelsfirma STASCO  ( Shell International Trading and Shipping Company)  terwijl de tankers internationaal worden bemand door het in Singapore gevestigde rederijkantoor Shell International Manning Services. (SIMS)  


AFVLOEIÏNGSREGELING.

Het eind van de Nederlandse Shell-activiteiten in de tankvaart is het slot van een proces dat in feite al in het begin van de jaren zestig inzette, maar versneld verliep vanaf 1975. Ondanks herhaalde ingrepen lukte het niet de vloot te opereren met een acceptabel rendement. Telkens als saneringen de kostprijs bij Shell Tankers naar beneden hadden gebracht, bleken de tarieven op de wereldmarkt nog sneller te zijn gedaald zodat de marges uiteindelijk niet verbeterden.
Overigens gold dit ook voor de overige Shell-rederijen in West Europa, die waren gevestigd in Frankrijk, Duitsland en Groot Brittannië.
Geen mogelijkheid is in de jaren onbenut gelaten om -binnen de sociale ruimte die daar in Nederland voor bestond- Shell Tankers zo te organiseren dat het bedrijf in kostenstructuur kon concurreren met buitenlandse rederijen. Maar vorig jaar moest toch de beslissing vallen het bedrijf geheel af te bouwen. Voor het nog aanwezige personeel werd een afvloeiïngsregeling in het leven geroepen.

NOTENDOPJE BESITANG.

Rest nog slechts een herinnering. Maar dan wel een heel bijzonder rijke en een eervolle nagedachtenis.
Bijvoorbeeld een herinnering aan die allereerste tanker van de Naamlooze Vennootschap Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Explotatie van Petroleumbronnen in Nederlands-Indië, de Besitang, in 1897 gebouwd door de firma Rijke en Co. op Katendrecht. ( Roepletters TBVP en verkocht in 1920)25
Het schip had een lengte van 50 meter, een breedte van 8 meter en een holte van 3,5 meter.
Een aandoenlijk notendopje naast wat later de zeeën zou bevaren, 417 ton draagvermogen. De Besitang bracht in blik verpakte lampolie van de Koninklijke-raffinaderij bij het Sumatraanse Pangkalan Brandan rond in het Archipel-gebied rond Singapore.( De Besitang.)

Kapitein van de Besitang was de Groninger H.C.Kool - hij gaf de leiding aan niet minder dan 26 officieren en bemanningsleden op het scheepje. Iets later voerde Kool ook het commando op het stoomschip Sultan van Langkat.( Het stoomschip de Sultan van Langkat.)

De Sultan van Langkat een schip gebouwd in 1898 bij Deptfordyard Palmer and Co. met een draagvermogen van 2.323 ton. Deed dienst tot 1930 onder de roepletters PTDB waarna het werd verkocht..


(  Een bouwtekening van de Sultan van Langkat.)

Met de Sultan van Langkat vervoerde de Koninklijke benzine van Sumatra naar de Sluisjesdijk in Rotterdam. Het was een tocht van 62 dagen langs Kaap de Goede Hoop omdat tot 1907 (het jaar waarin de Koninklijke en Shell Transport fuseerden) geen schepen met benzine het Suez-kanaal mochten passeren.

                       

Geen opmerkingen:

Een reactie posten