donderdag 13 februari 2014

SHELL TANKERS VLOTEN EN HUN EINDE. (DEEL 1-B)

( Ik citeer dit artikel geschreven door Carlijne Vos uit de Telegraaf 1996. Afbeeldingen uit eigen verzameling.)


TANKERVLOOT VAN SHELL ONDER                                                 BUITENLANDSE VLAG.

BEMANNING TANKERS MOET VEERTIG PROCENT LOON INLEVEREN.

AMSTERDAM. donderdag.
Shell is bezig de bemanning van de met verlies draaiende tankervloot ( 65 schepen, ruim 1100 werknemers) in Europa onder goedkope vlag te brengen. De ongeveer 200 werknemers bij Shell Tankers B.V. (STBV) in Nederland zij de vorige week op de hoogte gebracht van het voornemen van STBV de arbeidsovereenkomst geleidelijk te beëindigen..... De Shell bemanning vaart straks niet meer onder de Nederlandse vlag over de internationale wateren....

De bemanningen zijn uitgenodigd om daarna in dienst te treden bij de nieuwe maatschappij Shell Internationale Manning Services (SIMS) in Singapore tegen 40 procent minder loon. De besprekingen met de vakbonden over de voorgestelde maatregelen van Shell zijn nog in volle gang.
Voorzitter E.Sarton van de zeeliedenvakbond FWZ spreekt van een doorbraak in een maandenlang durende impasse. "Shell erkent nu tenminste dat het gaat om het afvloeien van het zeevarenden bestand in ons land. Maar het is wel duidelijk dat dit het einde betekend van Shell Tankers in Nederland". De vakbond zegt altijd al over een sociaal plan te hebben willen praten om tot een goede afvloeiingsregeling te komen, maar dat Shell dit niet wilde. "Onder het mom van nieuwe cao-voorstellen werden de bemanningsleden begin dit jaar gewoon voor het blok gezet. Shell legde de mensen botweg een dictaat op om bij SIMS te gaan werken, dus onder internationale vlag. Dat vonden we onaanvaardbaar omdat je dan immers niet meer spreekt over volwaardige werkgelegenheid", aldus Sarton.

Shell-woordvoerder Bert Regeer benadrukt met klem dat het gaat om een "voorgenomen" pakket aan maatregelen. "We zijn inderdaad van plan om de arbeidsovereenkomsten binnen een termijn van twee jaar te beëindigen. Met de vakbonden spreken we nu nog over een sociaal plan. Inhoudelijk kunnen we dus nog niets over het pakket aan maatregelen zeggen".
Het voorstel van Shell komt in grote lijnen op het volgende neer; de bemanningsactiviteit bij STBV  gefaseerd af te bouwen, het dienstverband met de zeevarenden eveneens gefaseerd te beëindigen en de voorwaarden van het huidige cao gedurende deze periode 'bevroren' te laten doorlopen.
Winstpunt noemt de FWZ-voorzitter Sarton nu al dat de bemanningsleden nu 'vrijwillig' in dienst kunnen treden bij SIMS mét behoud van de afvloeiingsrechten.


( Het s.s. Sidelia, wat Shell Tankers BV. in charter had van Tung Shipping Company in Hong Kong werd na inspectie van een Tung vertegenwoordiger met de complimenten voor het goede onderhoud en operationeel zijn van het schip, op 9 december 1996 overgedragen door Shell Tankers B.V. aan STASCO. )
De internationale tankervloot van Shell wordt beheerd door Shell International Trading and Shipping Company (STASCO)  in Londen. Als gevolg van de tegenvallende financiële resultaten heeft STASCO per 1 januari de nieuwe maatschappij SIMS in Singapore opgericht die de belangen van de internationale tankervloot zal behartigen. Het gaat om zo'n 1100 werknemers van de Europese vloten in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Engeland.
Shell-vertegenwoordiger Regeer legt uit dat die operatie noodzakelijk was om de personeelskosten te drukken en de efficiëntie te verbeteren. "De personeelskosten van de zeevarenden van de Koninklijke Shell Groep liggen 30 tot 40 procent hoger dan gangbaar is in de internationale tankervloot. We hebben geprobeerd dit in de nieuwe cao op te lossen, maar dat is mislukt".
"Nu zijn we dus met een nieuw voorstel gekomen dat als enig doel heeft de tankervloot weer concurrerend te maken en dat heeft inderdaad consequenties voor Shell Tankers BV en de werknemers daar.
Maar in feite kun je spreken over een concentratie van werknemers en een verschuiving van het werk", aldus Regeer die niet uitsluit dat de vloot uiteindelijk geconcentreerd ondergebracht zal worden bij STASCO, in Engeland dus.

Sarton zegt tijdens de onderhandelingen met Shell eerder dit jaar al de indruk te hebben gekregen dat de oliemaatschappij van de tankervloot af wil. "Shell wilde allerlei regelingen zoals deelname aan het pensioenfonds en het medisch steunfonds beëindigen. Dit waren gewoon niet meer van toepassing op de zeevarenden. We voelden ons dus eigenlijk gewoon aan de kant gezet.

Note; Tijdens deze onderhandelingen met het FWZ en de Maatschappij was er ook nog de stem van Ondernemingsraad. De toen huidige directeur van Shell Tankers BV ondervond vanaf de ondernemingsraad en de vloot dus danige weerstand bij zijn manier van het overhevelen van de vloot naar STASCO, dat hij zelf eerst maar met pensioen ging. Het was de nieuw aangestelde directeur die zijn oor te luisterde legde bij het personeel. Zo werd er op hoog niveau in Den Haag onderhandeld over een behoorlijke afvloeiingsregeling.
Waarom zou dit wel bij maatschappijen zoals Shell Raffinaderij of Chemie wel mogelijk zijn en niet bij de vloot. Want het zijn allemaal werknemers bij de Royal Dutch Shell.)Geen opmerkingen:

Een reactie posten