donderdag 13 februari 2014

SHELL TANKERS VLOTEN EN HUN EINDE. (DEEL 1-C)- OVER EN UIT.
( Uit een Shell Tankers publicatie.)


Na onze weigering om voor substandaard loon-en arbeidsvoorwaarden te gaan varen heeft Shell Trading and Shipping Company (STASCO) besloten dat het maar snel afgelopen moet zijn met hun Nederlandse tankvaart.

Shell Tankers moet het bemannen van de olivloot gaan overdragen aan de nieuwe maatschappij SIMS, die formeel in Singapore gevestigd heet maar feitelijk vanaf Isle of Man opereert.

STASCO wenst dat Shell Tankers een tempo van overdragen ontwikkelt van gemiddeld een schip per maand. Eind 1998 moet alles over zijn.


Helaas komt hiermede in de komende jaren een einde aan het dienstverband met Shell Tankers van een ieder die daar thans nog werkt.
Shell wil deze dienstverbanden zoveel mogelijk verbreken met wederzijds goedvinden. Deze wens is terug te vinden in de afvloeiingsregeling die er thans ter goedkeuring aan de leden wordt voorgelegd.
Aan de andere kant blijft Shell de stelling aanhangen dat niemand zijn baan hoeft te verliezen. Wie wil kan meteen naar SIMS overstappen. Een kniesoor die let op de achteruitgang in gage, verlof, pensioen en sociale zekerheid.

Na gesprekken in Den Haag op top niveau werd er een zeer goede afvloeiingsregeling in het leven geroepen voor alle leeftijdsgroepen en aantal dienstjaren. Zo werd voor een ieder ouder dan 47 jaar en afhankelijk van het aantal dienstjaren de mogelijkheid geschapen om met vervroegd pensioen te gaan. Het bedrag zou wel niet in maandelijkse termijnen worden uitbetaald maar worden omgerekend in een bedrag ineens.
Zo nam ik samen met nog zeventien collega's  op 9 april 1997 afscheid van de Maatschappij na 32 dienstjaren.


Het werd een zeer gezellige afscheidsreceptie in de Lippizanerzaal van restaurant Engels in het Groothandelsgebouw te Rotterdam. Veel ex vlootcollega's die inmiddels aan de wal werkten waren aanwezig en onder het genot van een natje en een droogje werden er veel oude koeien uit de sloot gehaald.
Een ieder van de afscheid nemende medewerkers kreeg na een persoonlijk woord van de nieuwe directeur een fraai ingelijste foto van het eerste schip waarop gevaren was  bij het in dienst treden bij Shell Tankers  
BV. Na de receptie was er een gezamenlijk diner met de afscheid nemende collega's en hun echtgenotes in restaurant 'La Bourgogne'. Voor zij die van ver waren gekomen was zelfs een hotel overnachting geregeld op loop afstand van het restaurant. 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten