vrijdag 7 februari 2014

FOSSARINA. M.S. SHELL TANKERS B.V. (DEEL 1-C)

M.S. FOSSARINA.

7 MEI 1985 T/M 16 AUGUSTUS 1985.

Na het lossen van de lading te New York in de Upper New York Bay passeerden we eerst de Verrazano Narrow Bridge op weg naar de Lower New York Bay om dan via Ambrose Chanel uit te komen in de Atlantische Oceaan. We hadden orders gekregen om te Amsterdam te gaan laden voor New York. Deze reis maakten we in opdracht van een beurs oliespeculant uit de V.S.

Russische benzine voor de Verenigde Staten.

De tankopslag voor olieproducten te Amsterdam bereikten we via het Noordzee Kanaal. Zo kwamen we er achter dat de lading benzine die we te Amsterdam zouden geladen er eerder was gelost door een tanker uit Rusland. Deze lading moesten we eerst vervoeren naar een tankopslag bij Montreal in Canada. Het is namelijk ondenkbaar dat de V.S. benzine uit de Sovjet Unie zal importeren. 
Tijdens het laden van de volledig helder van keur zijn benzine werden er zakken met kleurstof aan boord afgeleverd met de opdracht deze op volle zee in de ladingtanks leeg te maken. Hierdoor zou de benzine een rode kleur krijgen.
Na vertrek uit Amsterdam werd de kleurstof via inspectie deksels aan de lading toegevoegd. Het was wel zulk tuig dat als er mee op dek werd gemorst dit niet zo was weg te spoelen, maar overschilderd diende te worden.Tijdens de oversteek van de noordelijke Atlantische Oceaan had de rode poeder voldoende de gelegenheid zich te mengen met de benzine door het onstuimige weer. Bi de monding van de Sint Lawrence rivier in Canada werd eerst een gedeelte van onze lading overgepompt in een kleine tanker daar wij te diep lagen voor de vaart over de rivier. Tussen Québec en Montreal losten we onze lading bij een tankopslag en zo ook dit de kleine tanker. Na het lossen werden we verhaald naar een ander steiger van een andere tankopslag en werd onze lading weer geladen. Zo werd Russische benzine op papier Canadese benzine.
Na het wederom laden voeren we weer de rivier af en namen in de monding van de Sint Lawrence de lading weer over uit de kleine tanker. Hierna vervolgden we onze vaarroute naar New York.
Het dan soms moeilijk te begrijpen dat deze olie speculanten er nog behoorlijk aan verdienen.

Om nu New York te bereiken zouden we rond Long Island moeten varen en daar de weersvoorspellingen slecht waren werd besloten om in de Long Island Sound de loods aan boord te nemen en via de East River naar New York te varen.( De rood gestippelde route zo de route zijn via de Atlantische Oceaan langs Long Island om via het Ambrose Channel en de Lower New York Bay in de Upper New Yok Bay te komen waar we zouden lossen in lichters.)


( Een kopie van de zeekaart met Long Island en de East River naar New York.)


Zo werd in de Long Island Sound de loods aan boor genomen en deze zou ons begeleiden over de vaart van de East River. Op deze route zouden we in totaal  acht bruggen over de East River moeten passeren. 
Daar er rekening gehouden moest worden met de doorvaart hoogte onder de bruggen door werden al de antennes uit de masten neer gehaald.
In de vroege ochtend toen het nog donker was passeerden we de eerste twee bruggen; de Throgs Neck Bridge en de Bronx Whitestone Bridge.  


Geen opmerkingen:

Een reactie posten