woensdag 26 februari 2014

HERODES I DE GROTE; 'DE KONING DER JODEN'. (DEEL 1-A)

 'KONING DER JODEN'

'ARCHITECT VAN PALESTINA'.( Herodes I de Grote, de Vazalkoning van Palestina van 37 v.Chr - 4 v.Chr. bijgenaamd de 'Koning der Joden'.)

Als er wordt gesproken over Herodes, ( 73 v.Chr  - Jericho, 4 v. Chr.)  dan denken we vooral aan de 'Kindermoord in Bethlehem', beschreven in het boek van Matteüs in de bijbel. Dit om het kind Jezus om te brengen dat volgens de profetie de 'Koning der Joden' zou worden. Vreemd genoeg maakt alleen Matteüs gewaar van dit gebeuren.
Dat er bloed kleefde aan de handen van Herodes is zeker. Zo liet hij drie van zijn zoons ombrengen en ontnam ook het leven van zijn vrouw, zijn schoonmoeder en talrijk anderen die hem de weg naar meerdere glorie in de weg stonden                                    ( Het gebied waarover Herodes heerste tijdens zijn leven
                                                de torentjes zijn door gebouwde vestingen.)

Herodes was een vazal van het Romeinse Rijk en wist zich in zijn gehele leven op een gluiperige, onderdanige manier en op een slinkse wijze met intriges geliefd te maken bij de Romeinse overheerser.
Hij werd door gebruik te maken van de onderlinge machtsstrijd in het Hasmoneese Rijk en de ondergang ervan, zich tot koning uit te laten roepen over Galilea en Judea.
De Romeinse senaat verleende hem met toestemming van Marcus Antonius, als keizer Octavianus, de titel 'Koning der Joden'. 

Helaas kon de 'Koning der Joden' niet de volledige macht over het volk uitoefenen, daar hij geen hogepriester kon zijn door zijn Idumeese afkomst. De Hasmoneeën hadden naast hun koningschap ook het ambt van hogepriester bekleed.  Het was dus voor Herodes van belang ook de macht van de hogepriester betreffende de publieke opinie en de politieke macht in te dammen. Zo eigende hij zich het recht toe dat hij alleen de hogepriester kon benoemen en ook kon ontslaan. Zo verkreeg hij uiteindelijk ook de macht over het volk. Doordat hij ook zeer gehaat was leed Herodes aan paranoia, wat aan de door hem ontworpen gebouwen duidelijk was te herkennen.
Door zijn bezoeken aan Rome was Herodes duidelijk geïnspireerd  door de Romeinse bouwkunst. Dit is goed te zien in de door gebouwde stad en haven van Caesarea, Fort Antonia, de burcht Masada en het Herodium. Hij was de 'Architect van Palestina' en liet de tweede Joodse tempel bouwen op de resten van de oude tempel.                                             ( Een reconstructie van het vestiging Antonia.)

De vesting Antonia werd gebouwd in opdracht van Herodes de Grote in het jaar 36 v.Chr. ter ere van zijn vriend Marcus Antonius. Deze burcht lag vlakbij de tempel van Juruzalem. De vesting werd verwoest in 70 n.Chr. door Titus.
Het enorme  bijna vierkante bouwwerk had vier torens. In het westelijke deel lag een met grote stenen geplaveid plein (litostrotos) dat door de legionairs voor oefeningen en spelen werd gebruikt.
Het werd ook gebruikt voor de rechtspraak (praetorium) en men gaat er vanuit dat ook hier Jezus door de Romeinse procurator Pontius Pilatus werd veroordeeld. Geen opmerkingen:

Een reactie posten