zaterdag 15 februari 2014

SHELL TANKERS EN DE VARENDE AGRARIËR. (DEEL1-B)

(VERVOLG)ESSO.

Iedere gezinsuitbreiding in de veestapel van boer Houben wordt keurig gemeld aan het schip waarop werktuigkundige Kees op dat moment dienst doet. Zijn gewoonte is het dan om de geboorte-aankondiging op het mededelingenbord te prikken, opdat een ieder hiervan kennis kan nemen.
Doch vragen wij ons af of hij ook de geboorte van het stiertje "Esso"  aldus op een Shell-tabker heeft bekend gemaakt.
Met een enigszins verontschuldigend gezicht verzekert boer Houben, dat deze naamgeving uitsluitend plaatsvond ter wille van de de overbuurman in dienst van de genoemde firma, omdat ook hij wel burenhulp verleent. En om dan onze nauwelijks verborgen teleurstelling weg te nemen voegt hij er aan toe, dat de naam "Esso" aan het stierkalf werd gegeven, dat toch spoedig in de verkoop ging.Ze staan op een rij, de "Capisteria", Kopionella"en al die andere naar schepen vernoemde stuks vee.


Toch hebben zich al eens echte moeilijkheden voorgedaan bij de naamgeving. Alle schepen waarop Kees had gevaren, waren al aan de beurt geweest en toch kwam er weer een kalf. Tegenhouden kon men het niet meer en noodgedwongen heeft men het beest "Shellina" gedoopt  Men is de Shell dus verder wel trouw gebleven.


ACTIEF.

Tijdens verlof in de zomermaanden is er voor Kees uiteraard meer werk op de boerderij dan in de winter. 
Het worden zelfs wel eens lange dagen, vooral als het hooi binnengehaald moet worden. De grootste prestatie waar de Houbens het nu nog over hebben , is het gemeenschappelijk klaarmaken, opladen en stouwen van maar liefst 1100 pakken hooi op één dag. Maar dat is ook een werkdag geweest van 's morgens zevenen tot middernacht, waarbij ten slotte werd gewerkt bij het schijnsel van de koplampen van de trekker. Een voertuig overigens, waar onze werktuigkundige goed - en ook graag - raad mee weet.
Het bloed kruipt uiteindelijk, afijn , u weet wel.


Met  boerin Houben in de stal,
die de administratie bijhoudt
van het bedrijf.

Inmiddels heeft hij de verworven agrarische kennis en zijn foto-hobby weten te verenigen. Een prachtige diaserie van het steken van asperges is samengesteld, maar ook een serie waarop de geboorte van een kalf tot in detail wordt weergegeven. Deze laatste wordt zelfs op de dorpsschool vertoond - over sexuele voorlichting gesproken! Maar ook zijn vaartijd alsmede de landen waar de Shell-tankers aanlopen zijn in kleur in beeld gebracht, tot grote vreugde van de plaatselijke schooljeugd, die vertoning daarvan als een welkome afwisseling van het cijferen beschouwt.
Thans staat een dia-verzameling van kastelen en ruïnes uit de omgeving op stapel, terwijl tijdens het eerstvolgende zomerverlof een film zal worden geschoten van het werk van de veearts. Ook heeft de molenstichting van Midden-Limburg hem gevraagd van alle  wind- watermolens en rompen, een diaserie samen te stellen.
Het zou verkeerd zijn nu de conclusie te trekken dat de werktuigkundige Kees zijn roeping heeft gemist.
Al weet hij veel van het boerenbedrijf door zelf mee te werken, al kan hij nu assisteren bij het "afschuren" en opensnijden van geslachte varkens en ook al weet hij de geheimen om balkenbrij te maken, of hoofdkaas of leverpaté, hij beschouwt dit alles als een soort ontspanning tijdens de verlofdagen. Zijn werkkring op zee boeit hem evenzeer. En tijdens de verlofdagen wordt hij er ook dagelijks aan herinnerd door de parkiet te zijnen huize, die steeds haar naam roept: nota bene Kopi o'Nella.
REACTIES OP SCHEEPSNAMEN.

Het artikel "De varende agrariër' in het maart-nummer heeft nogal wat reacties opgeroepen. Wij wisten natuurlijk wel, dat er in Nederland huizen zijn die de namen dragen van onze schepen. Net zo goed als ons bekend was, dat er allerlei plezierjachtjes, enz rondzwalken over de binnenwateren, gesierd op de boeg en achtersteven met de naam ven een onzer (ex) tankers. Sterker nog, er zijn zelfs kinderen die de naam van een onzer schepen dragen. Dat er echter zoveel verschillende soorten dieren waren die kwispelen, rechtop gaan zitten of naar de voedende hand van de eigenaar rennen zodra je een schip noemt, was ons niet bekend.
Kanaries, honden, hamstertjes, poezen en konijnen, verspreid over het gehele land blijken de faam van onze vloot uit te dragen. Overigens ontvingen wij uit Sint Odiliënberg bericht, dat er weer een vaarskalf in de stal van boer Houben bij is: "Onoba"!

Note: De heer Wouters was de trein naar Roermond gereisd en met een taxi naar Sint Odiliënberg gekomen.
Helaas moest hij zijn reisschema aanpassen terug naar Rotterdam, daar hij eerst een hapje moest mee eten, waarna hij voorzien van enige Limburgse specialiteiten met de auto naar het station in Roermond werd gebracht voor zijn treinreis terug naar Rotterdam.
Ik beloofde hem dat als zich iets zou voorvallen aan boord wat interessant zou zijn voor het plaatsen in ons maandblad "Tussen Schip en Ka" ik hem van kopie zou voorzien. 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten