vrijdag 18 oktober 2013

ONOBA S.S. SHELL TANKERS B.V. (DEEL 1-D)

SHELL HELPT OOK OP ZEE !

27 FEBRUARI 1974 T/M 3 JULI 1974.


Tijdens de reis van Japan terug naar de Arabische Golf kregen we een vissersboot in zicht waar vanaf op alle mogelijke manieren onze aandacht werd getrokken. Radio contact bleek met het scheepje niet mogelijk te zijn.


Na eerst een verkennend rondje rond het scheepje te hebben gevaren om de situatie daar aan boord te verkennen werd besloten nader contact met de opvarenden te maken. Na veel gebaren taal bleek dat ze motorpech hadden door een gebroken koelwaterleiding en een tekort aan brandstof om veilig terug te kunnen varen naar de vaste wal.


Zo werd besloten om de motorsloep gereed te maken voor de vaart naar het scheepje. Buiten een drum dieselolie voor hun motor werd er ook een voorraad drinkwater meegenomen voor de opvarenden.
Een van de werktuigkundigen ging mee met een goed gevulde gereedschapskist en materiaal om een noodreparatie uit te kunnen voeren.


De motorsloep met haar bemanning en lading werd met zorg te water gelaten aan de leizijde van het schip.


Eerst werd de motor gestart alvorens de hijsblokken los te koppelen van de sloep.


Volgens het internationaal zeerecht is men verplicht hulp te bieden op zee aan een ander schip zolang er geen gevaar dreigt voor de opvarenden van het hulp verlenende schip. Maar het hulp verlenende schip loopt wel vertraging op in haar reisschema en daarom wordt dan ook alles duidelijk weergegeven in de zeekaart en het scheepsjournaal.


Alles verliep voorspoedig en de lekkage in de leiding kon gedicht worden waardoor hun motor weer kon draaien. Brandstof en het drinkwater wat ook zo goed als op bleek te zijn werden met dank aanvaard  en konden de hulp verleners terug keren naar hun eigen schip.


De opvarenden van de vissersboot zwaaiden ons dankbaar uit, nadat we de motorsloep weer veilig aan boord hadden gehaald.


Zo ging de zon dan alweer bijna onder achter de horizon eer we onze reis konden voortzetten.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten