donderdag 9 mei 2013

"LYCIË RONDREIS". EFEZE. (DEEL 10-A)

 IN HET KORT.

21-04-2013.

De geschiedenis van deze oude stad gaat terug naar 1100 v.Chr. Het was in die periode niet meer dan een groep nederzettingen gelegen rondom hun heiligdom van de vruchtbaarheidsgodin Artemis.
Het waren Griekse kolonisten en de Ionische volken die zich hier als eerste permanent vestigden en Artemis gelijk stelden aan hun godin.
Vanaf 560 v.Chr. heeft Efeze verschillende heersers gekend en vele oorlogen doorstaan. In 133 v.Chr. kwam de stad onder Romeins bestuur en kreeg een enorme opbloei. Tijdens de Romeinse periode raakte Efeze bekend door het opkomende christendom. De stad werd vermeld in; De brief van apostel Paulus aan de Efeziërs en Handelingen van de Apostelen.
In die tijd was Efeze een belangrijke havenstad en kende een een ongekende bloei, welvaart en rijkdom.


De stad kende twee openbare ruimten (angora), waarvan één bestemd voor bestuurszaken en één voor de openbare handel. (boven de angora voor bestuurszaken heden en onder zoals het er uit gezien moet hebben in de glorie tijd van de stad).


Efeze raakte in 1420 in verval na de inval van de Ottomanen. Langzaam verzande de haven en kwam de stad steeds meer land inwaarts te liggen en werd haar economische positie onhoudbaar.
Wat nu nog rest getuigd van een stad in haar bloeitijd. Een stad met stromend water, badhuizen, toilet voorziening en veel tempels en fraaie woonhuizen. Het enorme theater, wat gereed kwam in de 1e en 2e eeuw n.Chr. bood plaats aan 24.000 bezoekers.


WATERPALEIS EN DE STAATS ANGORA.

Betreden we de ruïne stad Efeze via de oostelijke ingang, dan zien we links van de weg de resten van het waterpaleis en de ruimte van het overheids plein de Angora liggen. Midden op dit plein stond eens de tempel van de godin Isis.Dit overheids plein of markt diende voor controle van de staatszaken, zoals godsdienst, politiek en sociale openbare vergaderingen. Hier werden al de politieke besluiten genomen en bekend gemaakt, behalve die van in de tempels. Recht tegenover dit plein liggen achter de Basilika de bijbehorende gebouwen.(Opgegraven waterleidingen van het waterpaleis.)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten