vrijdag 10 mei 2013

"LYCIË RONDREIS". EFEZE. (DEEL 10-E)

MEMMIUS MONUMENT - TRAJANUS BRON - HADRIANUS TEMPEL.

21-04-2013.

MEMMIUS MONUMENT.


Langs de Curetenstraat, aan de noordkant van het plein van Domitianus staat het monument van C.Memmius , die wordt herdacht in een inscriptie in het Grieks en in het Latijn.


Het gaat waarschijnlijk om een kleinzoon van Sulla, zoon van C.Memmius, vriend van Cicero. De stijl van de verhoging met bogen in de voorgevel is duidelijk westers. De gebeeldhouwde decoraties, met name de reliëfs op de attiek (balustrade), tonen de traditionele motieven: een functionaris met toga, een "strijder in de rouw", een trommel- en een fakkeldrager en een vierde figuur bij een altaar.


Er is een plan om het monument te reconstrueren en het zou er dan als boven uit komen te zien. Of dit dan past in het geheel van ruïne stad Efeze blijft een vraag!


TRAJANUS BRON.


Het Nimfaion van Trajanus zoals we het nu zien bij het bezoek aan de ruïne stad Efeze,


maar eens moet het er zo hebben uitgezien.


Aan de noordzijde van de Curetenweg staan de resten van de Trajanus bron. Volgens de inscipotie op de fries en de architraaf van de beneden verdieping werd de bouw betaald door Tiberias Claudius Aristion tussen 102 en 114 n.Chr. en gewijd aan keizer Trajanus. Het monumentale fontein bestond uit een rechthoekig basin om het water in op te vangen, aan drie zijden omgeven door met nissen uitgevoerde gevels verdeeld over twee verdiepingen van verschillende hoogte en rijkelijk gedecoreerd met zuilen. 


De centrale ruimte tussen de zuilen was op een fronton gemonteerd, terwijl de zijden geornamenteerd waren met voluten en de zijvleugels door circulaire frontons. De gevel was rijkelijk voorzien van beelden, waaronder Dionysxos, Aphrodite, een satyr en standbeelden van de keizerlijke familie.


In de centrale nis bevond zich een kolossaal standbeeld van keizer Trajanus, waarvan vandaag alleen nog een voetstuk en een deel van de inscriptie en enkele fragmenten te zien zijn.


HADRIANUS TEMPEL.


Het kleine tempelgebouw werd langs de Curetenweg neergezet in 138 n.Chr. gewijd aan keizer Hadrianus en aan Artemis van Efeze. Dit werd gedaan op verzoek van de consul van de provincie Azië Vedius.
Antonius. Het gebouw mag niet worden verward met de tempel gewijd aan de keizerlijke cultus, het majesteitelijke Hadrianeion, dat aan de noordzijde van de stad werd opgegraven. het gaat hier om een privé tempeltje.


Zoals eens de kleine tempel van Hadrianus er uitgezien moet hebben in de vierde eeuw voor christus.


De tempel bevat een aantal bijzondere architectonische kenmerken: een eenvoudige ingang met twee pilasters en twee zuilen met een frontonboog, en versierd met de buste van Tyche. 


De architraaf is rijk versierd met plantenmotieven en heeft een ingebijtelde inscriptie met een opdracht. 


De tempel van Hadrianus is een belangrijk voorbeeld van Aziatische architectuur in de Romeinse tijd, die wordt gekenmerkt door afwisselend rechte en gebogen lijnen, en door de aandacht van de toeschouwer te concentreren op één punt, namelijk de voorgevel.


Het lunet in de deur van de cella met een vrouwenfiguur dat uit een mand acathusbladmotieven tevoorschijn komt. In de voorhof stond een reliëf met de afbeelding van: de keizer Theodosius omringt door Athena, Androklos, Herakles en Artemis van Efeze.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten