maandag 20 mei 2013

"LYCIË RONDREIS". APHRODISIAS. (DEEL 10-SLOT.)

 HET SEBASTEION.

22-04-2013. 


In de antieke tijd van de Grieken en de Romeinen hield religie de verering in van meerdere goden. Soms hadden deze een eigen tempel waar de verering plaats vond of deelden zij een tempel met andere goden.

In de Romeinse tijd waren er ook keizers die zich zelf zagen als de goddelijke leider van hun volk tijdens hun leven, maar bleven dit vaak ook na hun dood. Standbeelden van hen werden vaak in een gezamelijke tempel samengebracht voor de keizerlijke cultus. Zo'n tempel werd bekend onder de naam sebasteion, wat van het Griekse woord sebastos komt en betekend "de vereerde". 


De sebasteion (13) van Aphrodisias waren twee parallel langs elkaar gebouwde gebouwen met een open tussen ruimte. Van een van de gebouwen staan er alleen de zuilen nog. Beide gebouwen hadden drie verdiepingen.


De bouw van dit cultus complex begon gedurende het bewind van keizer Tiberius (14-37 n.chr.) en na enige schade door aardbevingen werd er verder gebouwd onder keizer Claaudius (41-54 n.chr.) De volledige voltooiing was onder het bewind van keizer Nero (54-68 n.chr.).


Het geheel werd opgebouwd uit marmer en ook de vloeren waren met marmer belegd. De drie verdiepingen werden in een combinatie  van Dorische, Ionische en Corintische stijl gebouwd.


Tussen de zuilen van de bovenste verdiepingen waren fraaie reliëfs aangebracht met afbeeldingen met mythische afbeeldingen.


Op de begane grond had ieder vertrek een deur en een venster voor de ruimte waar men de keizerlijke god kon vereren.

In de zevende eeuw werd het grootste deel van het sebasteion vernietigd door een zware aardbeving. Het gedeelte wat er nu nog staat is gerestaureerd. Veel beelden uit het sabasteion bevinden zich in het museum.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten