maandag 20 mei 2013

"LYCIË RONDREIS". APHRODISIAS. (DEEL 9)

HET THEATER - AGORA EN DE BADEN. 

22-04-2013.


De eerste bouw van dit Romeins theater (1) dateert reeds van ver voor onze jaartelling. Men is er aan het bijbouwen, verbouwen en restaureren tijdens het Romeins bewind mee verder blijven gaan.

Wat we nu zien is dat gedeelte wat is overgebleven na een zware aardbeving in de zevende eeuw. Het donkere deel op de tekening hierboven is in die tijd in zijn geheel verdween. Later werd de rest van het hoger gelegen deel wat nog over was op de heuvel als een vestingwerk gebruikt en het lagere deel als een vuilstort.
In 1961 werd er begonnen met de opgravingen van dit theater, hiervoor moesten eerst 55 woningen en een moskee van de heuveltop worden verwijderd en elders gehuisvest, wat in 1966 gebeurde.


( Het theater met er achter de nieuwe agora, de hal van de keizers en de badhuizen rechts van het theater.)

Het gebouw achter het podium telde in die tijd drie verdiepingen en was versierd met standbeelden. In het gebouw waren de privé- en kleedkamers van de artiesten onder gebracht. Achter het gebouiw lagen de opslagplaatsen voor de attributen etc. 


Voor het gebouw lag een ruim podium van 30 bij 3 meter. In het front van het podium in een half ronde cirkel lag de 'orkestbak'. De eerste verdieping van het gebouw had Dorische zuilen en op de draagbalken staan zowel Griekse als Romeinse teksten. In het theater waren twee secties zitplaatsen: een lager gedeelte gelegen in het theater (cavae) en het hogere gedeelte boven het theater (diazona).

Gedurende de periode van de Romeinse keizer Marcus Auretius ( 161 - 180 n.chr.) werd een gedeelte van de onderste zitplaatsen verwijderd  en vervangen door een muur, ook werd de orkestbak uitgegraven. In deze nieuwe ontstane ruimte werden gevechten georganiseerd tussen gladiatoren onderling en met wilde dieren. In latere periodes werden er circus voorstellingen gehouden.

DE TETRASTEEN - HAL VAN DE KEIZERS EN DE BADEN.


( Links de nieuwe agora, midden de "Hal van de Keizers" en rechts de baden gezien van de heuvel van het theater.)

Aphrodisias werden in haar bestaan verscheidene keren getroffen door aardbevingen. Hierbij kwam een lager gedeelte van de stad, waar de twee marktplaatsen lagen onder water te staan door overstromingen.
 Het leven moest verder gaan en zo werd er een nieuw agora gebouwd achter het theater. Dit gebied werd de "Tetrasteen" of ook wel de "Vier Arcades" genoemd door de archeologen. (2)
Het was een relatief kleine marktplaats waar veel winkeliers komende uit Aphrodisias en hun vaste stanplaats hadden, Deze plaats was vermeld in de vloer van de markt. 


( Op de achtergrond het theater.)

Aan het einde van de agora lag de "Hal van de Keizers". Hier stonden tussen fraaie zuilen onder een overkapping de standbeelden van de Romeinse keizers. Deze staan nu in het museum.


De baden lagen tussen de "Hal van de Keizers" en het theater en kregen zodoende de naam "Theater baden". Het warm water bad was overdekt met een halfronde koepel. Verder waren er zweetbaden met koud water stortbaden, massage- en kledingruimten. De vloeren waren bedekt met gekleurde marmeren tegels.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten