zaterdag 26 november 2011

TROJE - TURKIJE. (DEEL 2) LEGENDE OF WAARHEID.

TROJE - TURKIJE.


LEGENDE OF WAARHEID ?


In het heldendicht, de Ilias, van de Griek Homerus, wordt de stad Troje tien jaar belegerd door de Grieken. Lang werd aangenomen dat Troje net zo mythisch was als Achilles, Hector en de andere helden uit het verhaal.

In het begin van de 19e eeuw dacht er een groep archeologen er anders over en zou de legende gebaseerd zijn op ware gebeurtenissen van een bestaande stad aan de Dardarnellen. In 1865 begon als eerste de Britse consul Frank Calvert met naspeuringen bij de ruïnes in Hisarlik. Niet veel later verscheen de zeer omstreden archeoloog, de Duitser, Schliemans op het toneel en deze legde al snel resten bloot van een oude stad, waarvan het grondplan overeenkwam met het beschreven Troje van Homerus.
Schliemans was omstreden door zijn manier van 'schatgraven', waarbij hij het gebruik van dynamiet niet schuwde. Ook verduisterde hij kunstschatten die hij illegaal naar Duitsland stuurde. In Egypte was hij daardoor al niet meer welkom.
Hoewel kwam vast te staan dat de stad Troje had bestaan, riep de opgraving ook veel vragen op. Er werd niet één stad gevonden, maar resten van een heel, stel steden op elkaar. Troje was verdeeld in negen lagen, die elk zelf in nog meer bouwperiodes werden verdeeld. Ze vertegenwoordigen 3000 jaar bewoning en oude beschaving.


                                    (Bordjes geven de lagen van de oude stadsresten aan.)

De laag resten zijn moeilijk te onderscheiden voor een leek en het kost dan ook veel voorstelling en fantasie om hier een beeld van een stad op te roepen. Gebouwen, veel van zachte baksteen, werden met de grond gelijk gemaakt, voor de opbouw van nieuwe gebouwen.


Zo kende Troje een zeer oude geschiedenis:
Laag I; de oudste laag dateert uit 3000 - 2500 v.chr.
Laag II; dateert uit 2500 - 2300 v.chr.

                              (Reconstructie van Troje uit de periode van 2500 - 2300 v.chr.)

Laag; II, IV en V uit de periode van 2300 - 1700 v.chr.
Laag; VI dateert uit de periode van 1700 - 1250 v.chr.

                                  ( Reconstructie van Troje uit de periode 1700 - 1250 v. Chr.)

Laag VII a; uit 1250 - 1180 v.chr. en laag VII b; uit 1180 -I000 v. chr.
Laag VIII; uit de periode 1000 - 85 v.chr.
Laag IX; uit de periode 85 v.chr. - 400/600 n.chr.

Waarschijnlijk is Troje VI de stad waar Homerus over heeft geschreven.


De lagen VIII en IX zijn de Griekse en Romeinse lagen van Ilion
Geen opmerkingen:

Een reactie posten