vrijdag 19 november 2010

LISSABAON - EREZUIL AFONSO DE ALBUQUERQUE. .
EREZUIL AFONSO DE ALBUQUERQUE.

                            LISSABON.

AFONSO DE ALBUQUERQUE.Over het algemeen gaat men er van uit dat India altijd een Engelse kolonie is geweest, maar helaas waren het de Portugezen die dit land ontdekten en er een kolonie van maakten.
Zo was Afonso de Albuquerque de tweede Portugese onderkoning van India. Een fraaie erezuil voor hem, met fraai beeldhouwwerk voorstellende historische feiten, staat in een park in Belém.Albuquerue werd geboren in Alhandra, nabij Lissabon, in het jaar 1453. Doordat zijn vader, Gonçalo, die een belangrijke functie aan het Portugese hof innam, werd hij verbonden aan de koninklijke familie van Portugal. Zo werd hij opgeleid aan het hof van Alfons V van Portugal.
Hij vocht in 1471 in Noord-Afrika tegen de Moren, waarna hij in Marokko verbleef. In 1476 streed hij tegen de Spaanse troepen uit Castilië en in 1480 voor de koning van Napels tegen de Ottomanen in de golf van Tarente.In 1503 kreeg Afonso de leiding over een militaire expeditie naar India. Hij slaagde er in de koning van Cochin veilig te stellen en kreeg in ruil daarvoor toestemming om een Portugees fort in Cochin te bouwen. Hij plaatse het fort onder bevel van Duarte Pacheco en plaatste zo de fundamenten van het imperium van Portugal in het oosten. In 1504 keerde hij terug naar Portugal na eerst een factorij gesticht te hebben in Quilon.In 1506 werd Alfonso opnieuw naar India uitgezonden samen met Tritão de Cunha om daar de Portugese macht te versterken. Tevens zou Afonso de onderkoning Almeida na drie jaar opvolgen. Bij Kaap de Goede Hoop geraakten de schepen in een zware storm en verloren het contact met elkaar, maar wisten zich bij Mozambique te hergroeperen. Tijdens de verdere reis werden diverse havens aan de Afrikaanse kust aangevallen en gelukte ze het om het eiland Socotra, strategisch gelegen aan de ingang van de Rode Zee te veroveren. Afonso voer hiervandaan verder langs de kust van Arabië naar Hormuz een belangrijke havenstad aan de ingang van de Persische Golf. (toen nog zogeheten en nu de Arabische Golf heet.) De Cunha was naar India gevaren.

Afonso wist ondanks een overmacht Hormuz vol succes te belegeren en de lokale heerser tot een Portugees vazal te maken. Pas in 1508 kwam Afonso, met zijn laatste twee schepen, aan in India. In 1509 volgde hij Almeida op als onderkoning van India en begon hij een militaire uitbreiding actie tegen Calicut, Cochin en Goa.

In 1509 stuurde de Koning Manuel een militaire expeditie naar Malakka om deze belangrijke havenstad, aan de Straat van Malakka, en van heel zuidoost-Azië te veroveren. De eerste expeditie kende meer verliezen aan manschappen dan enig succes. Toen de tweede expeditie leider in India aankwam besloot Afonso om zelf de leiding er over te nemen.
Met 18 schepen voer op in 1511 naar Malakka en veroverde de stad. In dat zelfde jaar stuurde hij een expeditie naar de Specerij-eilanden (Molukken).
In 1513 vertrok Afonso uit Goa naar Aden om deze stad in te nemen, maar dat mislukte. Hierna voer hij bijna 300 kilometer de Rode Zee binnen, maar ongunstige wind en gebrek aan drinkwater deden hem terugkeren. Wederom trachtte hij Aden in te nemen en weer zonder succes. In 1515 voer hij naar Hormuz om de opstand tegen het Portugese bewind de kop in te drukken. Afonso's gezondheid nam in die tijd sterk af door al de spanning en het klimaat. De koning benoemde een nieuwe onderkoning, Lopo Soares, als zijn opvolger in India en Afonso begon aan zijn terugreis naar Portugal. Hij heeft Portugal niet levend weer gezien daar hij kort na zijn vertrek uit Goa op zee overleed.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten