donderdag 4 februari 2010

SAKKARA. 16 mei 2003. (1)
                   SAKKARA. 

                  16 MEI 2003.
SAKKARA.


Sakkara (Saqqara) is een necropolis (dodenstad) uit het Oude-Egypte. Dit gebied ligt ongeveer 30 kilometer ten zuiden van de Egyptische hoofdstad Caïro. Het bekendste monument in de necropolis is de wereld beroemde trappiramide van Djoser.
Sakkara was in de Egyptische oudheid een grafveld behorende bij de oude hoofdstad Memphis. Uit de prehistorische gewone tumuligraven (grafheuvels) ontwikkelde zich bij de Oude-Egyptenaren de mastabagraven, waaruit later de piramiden zijn voort gekomen. Masataba betekend 'bank' in het Arabisch.
De mastaba heeft de vorm van een afgeknotte piramide met ongelijke zijden. In het begin waren deze graven alleen bestemd voor de dorps- of landleiders (onderkoningen en farao's). Later werden het graven voor de beter bedeelde mensen.

De mastaba werd reeds gebouwd in de 1e en 3e dynastie en bestond uit twee delen.
(1) Boven de grond was de cultusruimte.
(2) Onder de grond was de overledene begraven of bijgezet.
Van het bovenste deel is tegenwoordig niets terug te vinden.
(Links de mastaba van Ptahotep welke we bezochten)


In het onderste deel waarvan er tegenwoordig verscheidene opengesteld zijn voor bezichtiging werden de personen begraven in kuilen. Dit onderste deel was uitgegraven in het lokale kalkzandsteen en van kamers voorzien. Met de komst van farao Djes (Djoser) veranderde het koningsgraf en werd er maar één kuil gegraven.
Al de wanden waren kleurrijk beschilderd met afbeeldingen uit en over het leven van de overledene. 


In de kamers om de grafkamer lagen vaak gebruiksvoorwerpen, sjawabi-beeldjes van mensen en goden, kruiken met voedsel en sieraden opgeslagen.
Alleen familie, edelen, directie hoge dienaren van de farao mochten rond om zijn mastaba heen begraven worden.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten