woensdag 10 februari 2010

GIZEH - TEMPELS bij de SFINX. (8)DAL- EN SFINXTEMPEL.

Bij de sfinx liggen twee tempels met in het midden het begin van de processieweg die doorloopt tot de dodentempel van Cheops vlak voor zijn piramide.

Links van de sfinx (zie linker afbeelding) ligt de Daltempel van Chephren en rechts de tempel van de sfinx. Aan de voet van deze tempels moet vroeger een gegraven haven hebben gelegen die verbinding had met de rivier de Nijl.

DE DALTEMPEL. Van deze tempel die eerst per abuis 'tempel van de sfinx' werd genoemd is de exactie functie onbekend. de tempel is gebouwd uit grote rechthoekige blokken Aswan graniet, heeft een rechthoekige plattegrond met twee ingangen aan de voorzijde. Voor de tempel hebben vier kleine sfinxen gestaan waarvan de resten nog bewaard zijn gebleven. De hal heeft de vorm van een omgekeerde T met eromheen zestien, 4,15 meter hoge, monolitische zuilen. Langs de wanden stonden eens 24 diorieten beelden van Chephren. Slechts één excemplaar is nog te zien in het museum in Caïro de overige zijn verdwenen.

( links een afbeelding van de processieweg )

DE SFINXTEMPEL.
De tempel van de sfinx is een tempel uit de 4e dynastie. Ook deze tempel is gebouwd met blokken roze Aswan graniet en grote blokken kalksteen. De tempel heeft een dubbele ingang, een binnenhof omringd door rechthoekige pilaren en in het midden een offertafel.
De tempel was opgericht voor de drie zonnegoden: khepri, Ra en Atum.
Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen