woensdag 10 februari 2010

GIZEH - TEMPELS BIJ DE SFINX.GIZEH - TEMPELS BIJ DE SFINX.

                  16 MEI 2003.

DAL- EN SFINXTEMPEL.

Bij de sfinx liggen twee tempels met in het midden het begin van de processie weg die doorloopt tot de doden tempel van Cheops vlak voor zijn piramide.
Links van de sfinx ligt de Daltempel van Chephren en rechts de tempel van de sfinx. Aan de voet van deze tempels moet vroeger een gegraven haven hebben gelegen die een verbinding had met de Nijl.


DE DALTEMPEL. 

Van deze tempel die eerst per abuis 'tempel van de sfinx' werd genoemd is de exacte functie onbekend. de tempel is gebouwd uit grote rechthoekige blokken Aswan graniet, heeft een rechthoekige plattegrond met twee ingangen aan de voorzijde. Voor de tempel hebben vier kleine sfinxen gestaan waarvan de resten nog bewaard zijn gebleven. De hal heeft de vorm van een omgekeerde T met eromheen zestien, 4,15 meter hoge, monolitische zuilen. Langs de wanden stonden eens 24 diorieten beelden van Chephren. Slechts één exemplaar is nog te zien in het museum in Caïro de overige zijn verdwenen.
DE SFINXTEMPEL.

(Links de proces'sieweg.)

De tempel van de sfinx is een tempel uit de 4e dynastie. Ook deze tempel is gebouwd met blokken roze Aswan graniet en grote blokken kalksteen. De tempel heeft een dubbele ingang, een binnenhof omringd door rechthoekige pilaren en in het midden een offertafel.
De tempel was opgericht voor de drie zonnegoden: khepri, Ra en Atum.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten