vrijdag 7 maart 2014

VLAGGEN KOOPVAARDIJ EN KON. NEDERLANDSE MARINE.

KOOPVAARDIJ- EN MARINE VLAG.

NATIE - EN OORLOGSVLAG.


De Nederlandse koopvaardij kent geen specifieke koopvaardij vlag en voert de natievlag met de drie horizontale banen Rood - Wit - Blauw.
De Nederlandse Koninklijke Marine kent ook geen oorlogsvlag, zoals sommige buitenlandse marine's, ze voert op haar schepen ook de natievlag.

DE GEUS.

Zowel bij de koopvaardij als bij de Kon. Nederlandse Marine kent man de vlag 'Geus'.
Het is het kleinste formaat natievlag aan boord van een 
Nederlands schip gevoerd in de haven, riviermonding of kanaal aan de geusstok op de voorsteven.
Ter vervanging van de geus wordt bij koopvaardij ook wel een verkleinde maatschappijvlag gebruikt.
Deze geus wordt ook veel gevoerd door jachten.


De driebanige geus was ook bij de Kon.Marine in gebruik totdat de zogenaamde 'Prinsengeus'  werd ingevoerd. De prinsengeus wordt uitsluitend door de in dienst zijnde stilliggende oorlogsschepen gevoerd. Ook bij andere marine's verschild de geus van de natievlag.
De prinsengeus zou voor het eerst gezien zijn bij de inname van de stad Den Briel op 1 april 1572 door de 'watergeuzen' op de Spaanse bezettingstroepen.
De Kon. Marine geus draagt de bijnaam "Naval Jack".


Rond 1590 bestond de geus uit een driekleur met horizontale banen in Rood - Wit - Oranje. Dit zou later ook de eerste vlag van de Nederlanden worden. Later werd het oranje vervangen door rood. Vlag en naam ontstonden bij de inname van Den Briel.


DEFENSIE- EN MAATSCHAPPIJVLAG.

Bij de Koninklijke Marine kent men wel de Defensie vlag.
Hierbij is deze vlag verschillend in kleur uitgevoerd dan van de overige defensie eenheden in Nederland en ter onderscheiding voorzien van een onklaar anker met daarboven een kroon.
De vlag wordt niet gevoerd op de oorlogsschepen, maar alleen aan de Marine kantoren en  bij festiviteiten zoals 'Sail Den Helder',
Men zou de defensievlag van de Kon. Marine kunnen vergelijken met een maatschappijvlag van een koopvaardij rederij. Deze vlaggen werden niet alleen gevoerd aan de gevels van de kantoren van deze maatschappijen, maar ook in de mast bij het binnen varen van een haven samen met de vlag van het gastland en de Nederlandse vlag.
Hier afgebeeld de vlag van de toenmalige rederij VNS; de Vereenigde Nederlandse Scheepvaart Maatschappij.

Zowel bij de koopvaardij als bij de Kon. Marine wordt in de haven de natievlag uit de hoofdmast gestreken en gevoerd aan een vlaggenstok op het achterschip.

SPECIALE KOOPVAARDIJ-MARINEVLAG.Deze natievlag van Nederland met in het midden een witte cirkel voorzien met het onklare anker en kroon van de Kon. Marine werd gevoerd door koopvaardijschepen waarvan de gezagvoerder officier van de marine-reserve dienst was. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten