zaterdag 15 maart 2014

VLAGGEN EN WAPENS VAN NEDERLANDSE PROVINCIES. (GRONINGEN).

PROVINCIE GRONINGEN.


Groningen is de meest Noord-Oostelijke provincie van de Nederland.
De provincie heeft een oppervlakte van 2326 km² en grenst in het noorden aan de Waddenzee, n-oostelijk aan de rivier de Eems en oostelijk aan Duitsland. In het westen aan de provincie Friesland en in het zuiden aan de provincie Drenthe. Bij de provincie behoren de Waddeneilanden Rottumerplaat en Rottumeroog.
De hoofdstad van de provincie is de stad Groningen.
De vlag van de provincie Groningen is ontstaan uit de wapens van de stad Groningen en de Ommelanden.
De Ommelanden; zijn de landelijke gebieden gelegen om de stad Groningen, dus landen 'om de stad'.

De vlag wordt in vieren gedeeld door een wit kruis waarvan de armen even breed zijn. Op dit witte kruis is een groen kruis geplaatst, waarvan de armen ook even breed zijn. Het kruis is een variant van het kruis wat ook voor komt in de Scandinavische vlaggen en wat verwijst naar de eeuwen oude handelsrelatie door middel van de zeevaart met deze landen. De vier overgebleven evengrote vlakken die door het kruis zijn overgebleven hebben de kleuren: linksboven en rechtsonder; rood en rechtsboven en linksonder, blauw.


                                                     ( Wapen van de provincie Groningen.)

In het wapen van de provincie Groningen vind men de vlaggen terug van de stad Groningen en de Ommelanden. Linksboven en rechtsonder het wapen van de stad Groningen met op een gouden schild de Duitse Adelaar met twee kopen en in het hart de vlag van de stad Groningen.
Rechtsboven en linksonder in het wapen de vlag van de Ommelanden. het wapen is officieel vastgesteld in 1947, maar dateert reeds uit de zestiende eeuw. 
Het wapen heeft boven het wapenschild een gouden kroon met vijf bladeren en wordt aan beide zijden vastgehouden door een gouden leeuw als het symbool van de Nederlanden.
De vlag van de stad Groningen, heeft drie gelijke horizontale banen; wit - groen - wit.
De kleur groen in het midden symboliseert de centrale ligging en de rol van de stad. 
De vlag van de Ommelanden heeft drie schuin lopende blauwe banen welke elf harten verdelen.
De blauwe banen verwijzen naar de drie historische Ommelanden:
Hunsingo, Fivelingo en het Westerkwartier. Het Oldambt wordt soms wel en soms niet het vierde Ommeland genoemd, maar is niet in de vlag vertegenwoordigd. De elf harten in de vlag verwijzen naar de elf onderkwartieren.

Ommeland werd vroeger in de zestiende eeuw ook wel 'Klein Friesland' genoemd. De vlag heeft ook veel gelijkenis met de vlag van Friesland, maar is aan zienlijk ouder. De |Friese vlag kent geen harten maar "pompeblêden" (pompebladen, de bladeren van de waterplant de gele plomp of waterlelie.)De kleuren van de Ommenlandse vlag komen voort uit het wapen van rond 1579 van de middeleeuwse kustgewesten.


Beide hiernaast afgebeelde vlaggen zijn een vlag voorstel geweest uit 1913 voor de vlag van de provincie Groningen. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten