dinsdag 18 maart 2014

VLAGGEN EN WAPENS VAN NEDERLANDSE PROVINCIES. (NOORD-BRABANT.)

PROVINCIE NOORD-BRABANT.

De provincie Noord-Brabant wordt begrensd in het zuiden door België, in het westen door de provincie Zeeland, in het noorden door de provincies Zuid-Holland en Gelderland en in het oosten door de provincie Limburg. De provincie heeft een oppervlakte van 4973 km².
De provincie hoofdstad is 's-Hertogenbosch.
We spreken van de provincie Noord-Brabant daar er in België ook een Vlaamse- en een Wallonische deel Brabant ligt, wat ontstaan door de afscheiding van de 'Zuidelijke Nederlanden' tegen het einde van de 80-jarige oorlog met Spanje (1568-1648)

De vlag van de provincie Noord-Brabant bestaat uit een schaakbordpatroon met 24 vlakken in de kleuren rood en wit. Dit patroon wordt ook wel 'Brabants bont' genoemd.
De vlag van de provincie dateert uit de Middeleeuwen. Het rood en wit komen voor in de standaarden, vlaggen en wimpels van het graafschap Leuven tijdens de Lotharingse periode. Het hertogdom Brabant nam deze kleuren over.
In de middeleeuwen werd de vlag veel gevoerd en zelfs door de schepen uit Antwerpen.
Aan het eind van de 18e eeuw raakte deze vlag in onbruik en werd pas in 1959 de officiële vlag van Noord-Brabant waar ze op 21 januari van dat jaar werd vastgesteld door de Provinciale staten.


                                                ( Wapen van de provincie Noord-Brabant.)

De leeuw in het wapen van Brabant werd reeds in de 12e eeuw al gebruikt. Het is eeuwen lang te zien geweest in het wapen van de hertogen van Brabant. Het hertogdom Brabant bestond uit de huidige provincie Noord-Brabant  en de Belgische provincies Antwerpen en Vlaams Brabant.
Met uitzondering van een aantal onderbrekingen, zoals gedurende de 80 jarige oorlog met Spanje, heeft de leeuw tot 1815 gefungeerd in het wapen van het hertogdom.
Door de stichting in 1815 van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en het afzweren van de Spaanse koning Filips II, had de opsplitsing van het hertogdom tot gevolg in de provincies Noord-Brabant, Zuid-Brabant en Antwerpen. Dit was tevens de aanleiding de hertogskroon weer te herstellen.
Het wapen met de kroon kwam vanaf 1648 ook in gebruik voor Staats-Brabant. Het departement Bataafs-Brabant van de Bataafse Republiek verving aanvankelijk de kroon door een lauwerkrans. Bij de hernoeming in 1798 naar Departement van de Dommel werd de hertogskroon weer ingevoerd 
Na de afsplitsing van België bleven de beide Brabantse provincies de leeuw in hun wapen voeren.
Het wapen wordt als volgt omschreven: Op een zwart schild een gouden leeuw met rode tong en nagels naar links kijkend. Boven het schild de hertogskroon van goud met een rode voering. Het wapen wordt aan beide zijden ondersteund, sinds 1920, door een gouden leeuw met rode tong en nagels staande op een sierlijke zilveren grond. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten