dinsdag 31 oktober 2017

HAVEN.

             DE MOOISTE HAVEN

             IS DE THUISHAVEN, 

            NA EEN LANGE REIS.


HAVEN.

Een haven is een natuurlijke of kunstmatig aangelegde veilige ligplaats voor schepen die goederen moeten laden of lossen, passagiers in- of ontschepen, reparaties laten verrichten of beter weer willen afwachten.
Een haven moet beschutting bieden tegen wind en golven en voorzien van faciliteiten voor het doel waarvoor de haven wordt gebruikt. Er zijn havens die uitsluitend zijn bestemd voor binnenschepen of voor zeeschepen, soms ook voor beide.
Sommige havens zijn gespecialiseerd in de behandeling van één soort lading.
Nog geen eeuw geleden kende men deze verschillende soorten havens die heden door de moderne lading behandeling zijn verdwenen. Voorbeelden zijn:

CONTAINERHAVEN.

(Rotterdam)

Een van de modernste manier van vervoer van goederen is het transport in containers.
Voor dit vervoer zijn speciaal containerschepen gebouwd en containerhavens.
In deze haven vindt de behandeling van de containers plaats; het lossen ervan en het laden ervan en de opslag voor verder vervoer per binnenvaartschip of vrachtwagens.
Dit hele gebeuren is een computer gestuurd proces.


(Antwerpen midden boven kolen overslag.)


KOLEN EN ERTSHAVEN.

Voor de overslag van kolen en erts uit bulkcarriers bestaan bijzondere mechanische laad- en losinrichtingen zoals transporteurs, lopende banden en kramen met zware grijpers die zorgen voor een snelle behandeling en afvoer van de lading naar de opslagplaatsen, spoorwagons of binnenschepen. 

(Rotterdam 'toen' graanelevators.)

GRAANHAVEN.

Voor de overslag van graan had men geen speciale haven nodig, behalve als de lading werd opgeslagen in enorme silo's aan de wal.
Meestal lag het schip met de lading op de stroom ten anker. Hier kwamen de elevators langszij die het graan uit de ruimen zuigen en overslaan in gereed liggende binnen binnenschepen.


HOUTHAVEN.

Echte houthavens zijn er niet meer. Het hout werd vanuit Duitsland over de Rijn aangevoerd door de stammen van de bomen naast elkaar vast te maken waardoor er vlotten ontstonden. 
Deze vlotten werden in de houthaven opgeslagen en doorverkocht aan de houtzagerijen. Ook vaak in kleinere vlotten versleept via rivieren en kanalen naar hun eindbestemming.

(Callandkanaal.)

OLIE- CHEMIE OF GASHAVEN.

Deze overslaghavens zijn met het oog op de veiligheid meestal aangelegd en grote afstand van de bewoonde gebieden.
Deze havens zijn uitsluitend bestemd voor olie-, chemie- of gastankers.
De havens beschikken over de benodigde inrichtingen om laad- en losslangen en leidingen aan te koppelen. Vaak zijn ook in deze gebieden ook de raffinaderijen te vinden.

(Merwedehaven Rotterdam.) 

STUKGOEDHAVEN.

Met de opkomst van het container vervoer verdween ook langzaam de stukgoedhaven.
Een stukgoedhaven moest zijn uitgerust met voldoende overdekte loosden om de meest uiteenlopende goederen op de slaan. Deze loodsen waren vaak in het bezit van de rederij zelf of van veembedrijven.
De goederen werden gelost met behulp van op de kade staande verrijdbare walkranen of met de scheepsboom als er geen kraan aanwezig was.
Voor zwaardere lasten zoals bijvoorbeeld een locomotief maakte men gebruik van een drijvende bok.
Stukgoed lading werd vaak aangevoerd met binnenschepen.BUNKERHAVEN.

(Bunkerschepen langszij in de haven van Rotterdam.)

Ook de bunkerhaven behoort zo goed als tot het verleden sinds de zeeschepen diesel- of zware stookolie als brandstof gebruiken. In de tijd dat de stoomketels nog gestookt werden met steenkolen deden de schepen een bunkerhaven aan om deze steenkool in te nemen.
Tegenwoordig komt voor het bunkeren een kleine tanker langszij terwijl het schip in de haven ligt en zelfs op volle zee kan men op deze wijze brandstof bunkeren.

GETIJHAVEN.

In een getijhaven zijn duidelijk merkbare verschillen tussen eb en vloed merkbaar.
Schepen kunnen hierdoor droog komen te liggen.
Een grote getij zeehaven is de haven van Londen, waar diep geladen schepen alleen bij vloed kunnen binnenvaren of vertrekken. Veel Havens aan de Engelse kust kennen dit niveau verschil.


INDUSTRIEHAVEN.

Een industriehaven is meestal speciaal gegraven voor de daar gelegen industrie te voorzien van goederen  of grondstoffen voor deze industrie en het afvoeren van de geleverde producten van deze industrie.

INSTEEKHAVEN.

Een insteekhaven mondt meestal uit in een kanaal of rivier.

JACHTHAVEN.

Een jachthaven is meestal een aangelegde ligplaats voor pleziervaartuigen.
Vaak zijn deze havens uitgerust met gelegenheid tot reparatie en bevoorrading.
Veel niet meer in gebruik zijn havens voor de binnenvaart worden tot jachthaven uitgerust.

NOODHAVEN.

Een noodhaven is een haven die bij bijzondere omstandigheden tijdens een reis wordt aangelopen, bijvoorbeeld om een noodreparatie uit te voeren of bij het uitbreken van een brand.

OORLOGS- OF MARINEHAVEN.

(Den Helder.)

De oorlogs- of marinehaven is meestal de vlootbasis van de marine van een zeevarende natie.
Afhankelijk van de grote van deze marine vloot en de doelstelling van de schepen kunnen dat soms verschillende havens zijn.
Bij deze havens liggen dan ook de scheeps- en reparatie werven van de marine en de opslag van het materieel.


TRANSITOHAVEN.

Een transitohaven is bestemd voor de doorvoer van ladingen naar een ander land, waarbij het schip en entrepot wordt gesteld en geen invoerrechten behoeven te worden betaald. Rotterdam is de grootste transitohaven van Europa.

VISSERIJHAVEN.

(Harlingen.)

Visserijhaven is de ligplaats voor vissersschepen.
Als de vis er wordt gelost, moeten er loodsen op de kade zijn waar de vis wordt geveild, verpakt, gekoeld en eventueel snel kan worden afgevoerd naar het binnenland.
Harlingen en Scheveningen zijn de grootste visserij havens van Nederland.

VLOEDHAVEN.

Een vloedhaven is een haven waar men alleen bij vloed kan binnen komen of vertrekken.

VLUCHTHAVEN.

Een vluchthaven is een haven waar schepen kunnen binnenlopen bij zware storm.

VRIJHAVEN.

Een vrijhaven is een haven die de regering van het land waarin deze ligt, om bijzondere reden, van de algemene tolwetten ontheven heeft en waarin dus schepen van alle naties zonder betaling van douanerechten, kunnen binnenlopen.


WERKHAVEN.

Een werkhaven kan zijn een haven waar werkzaamheden aan schepen kan worden uitgevoerd in drijvende dokken.
Verder wordt het woord gebezigd voor een ligplaats voor vaartuigen die gebezigd worden bij de uitvoering van waterbouwkundige werken, zoals bij de deltawerken.
In het laatste geval zal na het beëindigen van het werk de haven komen te vervallen.
WERELDHAVEN.

 (Maasvlakte 2 Rotterdam)

Een wereldhaven bestaat veelal uit een combinatie van de eerder genoemde havens, bezit uitgebreide haveninstallaties, reparatie-inrichtingen en verdere outillage, heeft goede aan- en afvoerwegen. Moet bereikbaar zijn van alle soorten schepen met verschillende diepgang en voldoende ruimte hebben voor overslag en doorvoer.
Rotterdam is in deze wereldhaven nummer twee.


(Singapore.)

Singapore is door haar strategische ligging in het Verre Oosten wereldhaven nummer een.
Op enorm grote stukken uit zee gewonnen land door opspuiten liggen enorme containervlakten en scheepswerven.
Voor de kust van Singapore eiland liggen op kleinere eilandjes diverse olieraffinaderijen.

1 opmerking:

  1. Ik vind het Havens altijd zo leuk om naar te kijken. Er is zoveel te zien: schepen, havenkranen, kleurrijke containers, etc. Geweldig vind ik dat

    BeantwoordenVerwijderen