dinsdag 22 maart 2011

KASTEEL HORN in HORN.KASTEEL HORN IN HORN.

Na de wagen op de markt bij het oude gemeentehuis, waarop het oude gemeentewapen nog staat afgebeeld, te hebben achtergelaten langs de dorpskerk naar het kasteel Horn gewandeld. Tegenover de ingang van het kasteel liggen nog enige fraaie boerenhoeven.Kasteel Horn is gelegen aan de rand van het gelijknamige dorp Horn in Midden-Limburg, dat nu onder de gemeente Leudal valt. Oorspronkelijk lag het kasteel aan de oever van de rivier de Maas, wat een natuurlijke scheiding was tussen Horn en het aan de andere Maasoever gelegen Roermond. De eerste bouw dateert waarschijnlijk uit de 10e of 11e eeuw. Het zou in handen zijn geweest van roofridders die tol zouden heffen voor een vrije doorvaart van de schippers die de Maas als handelsweg gebruikten.

Het kasteel is een van de oudste, nog intacte middeleeuwse ringmuur burchten van Nederland.

Het kasteel lijkt veel op het kasteel van Kessel, dat eveneens aan de Maas is gelegen zo'n 14 kilometer noordelijker. Van het kasteel van Kessel is alleen nog een ruïne over.

Kasteel Horn is gebouwd op een natuurlijke verhoging aan de Maas, maar toen in 1342 de stroom van de Maas meer oostwaarts kwam te liggen moest er een eigen slotgracht aangelegd worden.


Het huidige kasteel is een ringwal burcht met een vierkant poortgebouw, daaraan vast een zuidelijke vleugel en twee halfronde torens. De torens zijn onderling verbonden door de ringmuur. Deze ringmuur werd in de 13e eeuw verhoogd met een uit mergelsteen opgetrokken tweede weergang met bogen. Tevens werden het poortgebouw en de torens verhoogd en de ringmuur voorzien van arkel torentjes en zware steunberen.

De oorspronkelijke burcht had vier halfronde hoektorens. Bij de uitbouw en vergroting van de zuidelijke vleugel in het begin van de 15e eeuw zijn twee torens verdwenen. Ook werd het poortgebouw, aan de noordzijde, verbouwd tot woongedeelte en werd er een nieuw poortgebouw aangebracht. Links van het nieuwe poortgebouw, waar nu een soort balkonnetje zit, is de oude ingang van het kasteel nog duidelijk te zien. Vermoedelijk heeft daar ook een ophaalbrug over de slotgracht gelegen. In 1948 richtte een brand aanzienlijke schade aan het kasteel. In 1954 tot 1957 werd het kasteel grondig gerestaureerd.


De oudst vermelde heerser van het gebied rondom Horn is Engelbert van Horn. Het kasteel wordt voor het eerst vermeld in een brief uit 1243 waarin staat vermeld dat Willem, Heer van Horn en Altena, het kasteel en het nabijgelegen dorp in leen heeft gekregen van de graaf van Loon. Toen Jacob van Horn in 1450 zijn graaf-titel kreeg werd het kasteel het middelpunt van het graafschap Horne, een zelfstandige ministaat.

Onder graaf Philips van Montmorency werd het centrum van het graafschap verlegd van Horn naar Weert.

Graaf Horne werd in 1568, samen met graaf van Egmont, in het begin van de 80-jarige oorlog met Spanje, in opdracht van de hertog van Alva op de Grote Markt van Brussel onthoofd. Dit gebeuren was het begin van het Nederlandse verzet tegen de Spaanse overheersers van de Nederlanden.

In 1789 werd het kasteel verkocht aan de familie Magnee, afkomstig uit Luik, welke tot vandaag de dag het kasteel nog steeds bewonen.
Pas als je wandeling maakt door het aangelegde park rondom het kasteel, dan pas krijg je een indruk van de forse bouw van deze burcht.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten