woensdag 23 maart 2011

KASTEEL ALDENGHOOR in HAELEN.
KASTEEL ALDENGHOOR - HAELEN.
DE GESCHIEDENIS.

Een van de eerste vermeldingen over dit kasteel, niet zo als het er nu uitziet, dateert van 1212 wanneer er gesproken wordt over een versterkt huis. Het huis stamt waarschijnlijk uit de 14e eeuw, maar werd rond 1435 uitgebreid tot een forse burcht, met vier torens, grachten en wallen. Het gebouw behoorde aan de heren van Ghoor de Horne. Toen deze eigenaars in het nabijgelegen Neer nog een kasteel lieten bouwen, noemden ze dit Neyenghoor ( nieuwe Ghoor)
Automatisch werd het oude kasteel omgedoopt in Aldenghoor (oude Ghoor).

In 1380 verkochten ze hun nieuwe kasteel aan Eustache van den Bongaert en keerden terug in 1428 op kasteel Aldenghoor. Ze verbleven er tot 1501 tot de plaatselijke drossaard (gerechtelijke ambtenaar) hun dwong uit te wijken naar de andere Maasoever, alwaar hij geen macht had. De gebroeders van Ghoor waren gevreesd en berucht in Midden-Limburg.De van Ghoors werden opgevolgd door Werner van Pallandt die landvoogd was van Gulick. Hij verbleef door zijn werk meer op kasteel Wassenberg. Daar van Pallandt kinderloos bleef, kwam het kasteel in 1535 in het bezit van Dirk van Boetzelaar en zijn nageslacht. Het verhaal gaat dat Zweder van den Boetselaar een dochter had, freule Ermgard, die een belegering van het kasteel met behulp van de Haelense bevolking wist weerstaan tegen een rondtrekkende roversbende en deze ook te verjagen. Rond 1578 werd het gebouw gedeeltelijk verwoest, waarbij één van de vier torens bewaard bleef.
In 1629 kwam het kasteel in het bezit van de familie De Keverberg, nadat er voor korte tijd de Franse edelman François de Mauleon had gewoond. Het kasteel werd verbouwd na de verwoestingen gedurende de 80-jarige oorlog.

Het kasteel bleef drie eeuwen in het bezit van de familie. Rond 1700 werden de woonvleugels opgetrokken en in 1750 de toegangspoort.
Nadat de laaste Keverberg, baron, was overleden in 1903 werd het kasteel verkocht.

Van 1909 tot 1923 is het een Ursalinenklooster en werd het complex drastisch uitgebreid. In 1927 wordt het een kleinseminarie voor missiepaters, Father van Mill Hill, die het tot 1975 bewonen. Na 1976, nadat hert kasteel enige malen van eigenaar en bestemming wisselde, kwam het weer in privé bezit

HET KASTEEL.
Het kasteel is gelegen op een omgracht terrein en omvat een hoofdgebouw bestaande uit twee haaks op elkaar staande vleugels met wolfdaken. Op de binnenhoek staat een zware ronde toren uit mergel opgetrokken uit 1700. Het kasteel heeft een haakvormige voorburcht of nederhof uit de 18e eeuw bestaande uit een ingangsvleugel met mansardedak en een poortpaviljoen met een zadeldak en gezwenkte topgevels. De doorgang aan de veldzijde bevat een sluitsteen met het jaartal 1750 en onder een fronton aan de hof zijde een jaartal 1886.
De toegang naar het kasteel gaat over een stenen gemetselde brug met drie bogen. Boven de ingang prijkt nog een oud familiewapen. Rechts van de ingang bevindt zich een kleine kapel. Het gehele 
complex is een rijksmonument.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten