maandag 14 maart 2011

HOORN. STATENLOGEMENT . (6)HOORN - STATENLOGEMENT.
    HET STATENLOGEMENT.Het Statenlogement, gelegen in de binnenstad van Hoorn, stamt deels uit 1435. Het oudste deel behoorde tot het klooster Sint Cecilia. Het gebouw heeft een dubbele trapgevel uit de periode van de Hollandse renaissance en dateerd uit 1613.

Tot 1796 heeft het gebouw gediend als logeergebouw voor het College van Gecommitteerde Raden, dat was samengesteld uit vertegenwoordigers van de zeven steden van West-Friesland; Medenblik, Edam, Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, Monnickendam, Purmerent.
De wapens van de steden staan op de gevel afgebeeld. Op de top van de twee trapgevels staan twee beelden van de toenmalige stadhouder prins Maurits. In 1796 is het College van Gecommitteerde Raden opgeheven. Het Statenlogement heeft tot 1977 dienst gedaan als stadhuis.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten