zaterdag 12 maart 2011

HOORN. WELVAART - VOC EN WIC. (2)


HOORN - WELVAART VAN VOC EN WIC.


       DE GROEI VAN DE STAD.

Graaf Willem V gaf Hoorn in 1357 stadsrechten. In ruil voor een enorm bedrag kreeg het stadsbestuur allerlei vrijheden zoals: zelf rechtsregels opstellen, handhaven van de orde en belastingen innen. De oorspronkelijke bevolking van Hoorn bestond voornamelijk uit schippers en boeren. De boeren verhuisden snel naar de rand van de stad toen deze begon te groeien.
De schippers hielden zich bezig met de handel overzee of de haringvisserij, volksvoedsel nummer één. De stad groeide snel en overvleugelde de andere Zuiderzeehavens.
In 1426 wordt als eerste stad in West-Friesland een aarden omwalling aangelegd, met houtenpoorten en wachthuisjes, die later verstevigd werd en groten diensten bewees bij verdediging van de stad. In 1481 werd een gedeelte van de stad door een brand verwoest.

Hoorn koos in 1572 net als Enkhuizen de zijde van de Prins van Oranje. Tegen de Spanjaarden werd een zware zeeslag geleverd, de "Slag op de Zuiderzee" of "De Bossu zeeslag". 

DE VOC EN DE WIC.

Gedurende de 16e en de 17e eeuw kende de stad haar grootste bloei. Hoorn was een van de belangrijkste VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) steden van Nederland samen met Amsterdam, Enkhuizen, Middelburg, Rotterdam en Delft. De kamer van Hoorn legde een bedrag in van 266.868 gulden.

                                           ( VOC pakhuizen aan Onder de Boompjes.)Jaren lang werd er zeer veel geld verdiend met de handel in specerijen vanuit het Verre-Oosten, vooral uit de archipel van toenmalig Nederlands-Indië.


Ook waren in Hoorn de WIC (West Indische Compagnie) en de Noorse Compagnie ( Compagnie van Spitsbergen) gevestigd. De laatste was bedreven met de walvisvangst.
Hoorn was de formele hoofdstad van het gebied boven het IJ. Er zijn nog vele elementen aan te wijzen in de stad die herinneren aan die tijd.


( Gebouw met het wapen van de WIC in de top van de gevel en de eerste letters van West-Friesland rond het venster anno 1784. Binnenluiendijk 2.)Geen opmerkingen:

Een reactie posten