zaterdag 23 januari 2016

OCEANIË. LANDEN, VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 2)

EILANDEN IN DE 

STILLE OCEAAN. (2)

OCEANIË.ONAFHANKELIJKE EILANDEN VAN OCEANIË. (1)

NAURU.

Officieel de Republiek Nauru. Het eiland heeft een oppervlakte van 21 km². De grootste plaats is Yaren, wat tevens dienst doet als hoofdstad. De voertaal is Engels en Nauruaans.
het eiland met nauwelijks 1100 bewoners werd op 31 januari 1968 onafhankelijk van Australië.
Het eiland werd oorspronkelijk bevolkt door Plynesische en Melanesische kolonisten. De eerste Europeaan die er voet aan wal zette was de Engelse walvisvaarder Jofn Feurn in 1798. het eiland bleef zelfstandig door een koning uit eigen bevolking. In 1888 werd het door de Duitsers geannexeerd en werd het een deel van Duits-Nieuw-Guinea. Het eiland was vanwege de enorme hoeveelheid fosfaat voor de Duitsers van belang. 
Na de WO-I werd het eiland lid van de Volkenbond en vanaf 1920 werd het beheerd door Australië.
Nauru werd van 1942 tot 1945 bezet door Japan. In 1947 werd een overeenkomst gesloten met de V.N. dat het eiland in 1968 onafhankelijk zou worden.
In het begin van de 20e eeuw werd een begin gemaakt met het ontginnen van de fosfaten op het eiland. Het maakte dat de bevolking een hoog inkomen kreeg en zelfs geen belasting betaalde.
Aan de enorme welvaart kwam een einde toen in de jaren tachtig bleek dat het fosfaat niet onbeperkt aanwezig was. Intussen zag het eiland er uit als een maanlandschap.
De natuur op het eiland is door de fosfaatwinning zo goed als verdwenen en de overige grond is zo slecht dat verse groeneten en fruit ingevoerd moeten worden.


VLAG VAN NAURU.

De vlag van Nauru heeft een blauw veld dat in tweeën wordt gedeeld door een brede gele streep. In de onderste blauwe baan staat een witte ster met twaalf punten.
Het blauw staat symbool voor de Stille Oceaan. De gele baan voor de evenaar en de witte ster het eiland gelegen ten zuiden van de evenaar. De witte kleur van de ster staat voor het fosfaat voor de oorspronkelijke rijkdom van het eiland. De twaalf punten van de ster de twaalf oorspronkelijke stammen van het eiland.

WAPEN VAN NAURU.

Het wapen is ontworpen in 1968 toen het eiland zich onafhankelijk verklaarde.
Het schild is in drieën gedeeld; met in het bovenste deel op een gouden achtergrond het chemische symbool voor fosfaat.
Linksonder op een zilveren achtergrond golvende blauwe banen voorstellende de oceaan en een fregatvogel zittend op een stang.
Rechtsonder op een blauwe achtergrond en twijg met bloemen van de nationale boom de Calophyllum inophyllum.
Het schild is omgeven door versieringen van het stamhoofd, koorden van palmbladeren, veren van de fregatvogel en haaientanden. Boven het schild de ster uit de vlag en daarboven de naam van het eiland in het Naurutaans.
Onder het wapen een wit lint met de tekst "God's Will First".

NIEUW-ZEELAND.

Nieuw-Zeeland bestaat uit twee grote eiland en een serie kleine eilandjes. Men spreekt over het Noordereiland en het Zuidereiland.
Het land is een constitutionele monarchie en lid van het Gemenebest. Daarmee wordt koningin Elizabeth II als staatshoofd gezien en zij wordt vertegenwoordigd door een gouverneur-generaal.
Het land heeft een oppervlakte van 275.042 km², waarvan 2,1% water. De hoofdstad is Wellington en de voertaal is Engels met daarnaast nog het Maori. Nieuw-Zeeland kent een eigen gebarentaal.

De Nederlander Abel Tasman maakte in 1642 als eerste melding van het land en dacht dat het verbonden was met Zuid-Amerika. In 1643 bewees Hendrik Brouwer dat dit niet het geval was en kreeg het de naam 'Nova Zeelandia' van de Nederlandse cartografen, vernoemd naar de Nederlandse provincie Zeeland. Het was de Britse luitenant-kapitein James Cook die het vertaalde naar New Zealand.
De oorspronkelijke bewoners, de Maori noemden het land 'Aotearoa' wat betekend 'land van de lange witte wolk'. Vermoedelijk zagen zij aan de horizon een laaghangende lange witte wolk, wat later land bleek te zijn.
Een halve eeuw na het begin van onze jaartelling vestigden de eerste Polynesiërs zich op de eilanden die later de Maori's genoemd zouden worden. Voor zowel de Nederlanders als de Britten verliep in de 17e eeuw het contact met de plaatselijke bevolking stroef.
In het einde van de 18e eeuw werden de eilanden bezocht door Britse, Franse en Amerikaanse walvisvaarders. Tot ver in de 19e eeuw waren er schermutselingen tussen de Maori's en de Europeanen. Deze staan bekend als de Maori-oorlogen, waarvan de laatste in 1890.
Nieuw-Zeeland bleef vrij van Japanse bezetting gedurende de WO-II. Zowel in de WO-I als in de WO-II vochten de Nieuw-Zeelanders in het Britse leger mee.
Het land werd op 1 januari 1907 onafhankelijk van de Verenigd Koninkrijk.


De Nieuw-Zeelanders hebben de bijnaam ´Kiwi´s´ naar de nationale vogel van het land. Een vogelsoort dat verder nergens op de wereld voorkomt.
Daar het land zo lang is heeft men in het noorden een sub-tropische klimaat en in het zuiden een meer winters klimaat. men vindt dan ook in het zuiden besneeuwde bergtoppen en gletsjers.
Het land exporteert schapen en rundvlees, zuivelproducten, fruit, vis en hout. Ook het toerisme een bron van inkomen.


VLAG VAN NIEUW-ZEELAND.

De huidige vlag van Nieuw-Zeeland bestaat uit een donkerblauw veld met linksboven in het kanton de Britse vlag. In het rechter deel van het veld vier rode wit omrande sterren voorstellend het Zuiderkruis. De vlag toont veel gelijkenis met de vlag van Australië.
De dundoek genaamd de Union Flag symboliseert de erfenis van het Gemenebest van Nieuw-Zeeland.
Het land kent verder een handelsvlag en een oorlogsvlag. Bij de handelsvlag is het veld rood en de sterren wit en bij de oorlogsvlag is het veld wit en de sterren rood.

NIEUWE VLAG VAN NIEUW-ZEELAND.

Net als in Canada in het verleden gaan sinds 1979 ook in Nieuw-Zeeland stemmen op om een eigen nationale vlag, zonder een afbeelding van de Britse vlag, de Union Jack.
Op 5 augustus 2010 werd er een wetsvoorstel ingediend om een referendum uit te schrijven voor het ontwerp van een nieuwe vlag. Tot 16 juli 2015 konden ontwerpen worden ingezonden en uit de 10.292 werden er 39 uitgeselecteerd.


Uit de selectie bleven uiteindelijk vijf kansmakers over en over deze wordt in april 2016 een referendum gehouden. Van links naar rechts 1 t/m 5;

(1) Het blad van de zilveren boomvaren met linksboven een zwart vak symbool voor de oorspronkelijke bewoners en rechtsonder een blauw vak voor de Stille Oceaan met daarop het Zuiderkruis afgebeeld.
(2) De 'Red Peak' met een driehoek van beneden naar boven in de kleuren rood en wit. In het linker bovendeel een zwarte driehoek en het rechter een donkerblauwe driehoek.
(3) Op een gedeeltelijk wit veld het uitrollende blad van de zilvervaren genaamd de 'koru'.
(4) Een wit-zwart veld diagonaal in tweeën gedeeld met daarop het blad van de zilvervaren in de helft zwart op het witte veld en wit op het zwarte veld.
(5) De zelfde afbeelding als op de eerste vlag met dit verschil dat het vak linksboven rood is en rechtsonder zwart.

WAPEN VAN NIEUW-ZEELAND.

het eerste wapen van Nieuw-Zeeland werd verleend door koning Georg V op 26 augustus 1911. het bleef in gebruik tot 1056 toen koningin Elizabeth II het land een nieuw wapen verleende.
Het wapenschild wordt gedekt door de kroon van Sint Edward.
Op het wapenschild staat linksboven in het blauwe vak het Zuiderkruis afgebeeld. Rechtsboven op een rood vlak de Orde van het Gulden Vlies. Linksonder een samengebonden schoof koren en rechtsonder twee hamers.
In de verticale witte baan drie schepen die het belang van de handel over zee symboliseren.
De twee hamers staan voor de mijnbouw, de schoof koren voor de landbouw en het gulden vlies voor de agrarische sector.
Het schild wordt gedragen door links een blanke vrouw dragend de nationale vlag en rechts een Maori strijder met een speer en traditionele mantel.
Onder het schild op twee palmtakken een wit lint met de naam van het land.


OOST-TIMOR.

Officieel de Democratische Republiek Oost-Timor. Het westelijke deel van het eiland behoort tot Indonesië.
De oppervlakte van Oost-Timor is 14.919 km². De hoofdstad is Dili en de voertaal is Portugees en het Tetun.
Voor de onafhankelijkheid van dit oostelijke deel van het eiland werd het 24 jaar met harde hand onderdrukt door de Indonesische regering.
Het eiland deel werd op 20 mei 2002 onafhankelijk van Indonesië en werd dat zelfde jaar lid van de V.N. en koos het voor haar oorspronkelijke Portugese naam Timor-Leste.
Opvallend op dit deel van het eiland is; dat maar 1% van de bevolking moslim is.
Het eiland deel is verdeeld in 13 districten. 

De eerste bewoning van het eiland dateert uit de periode 40.000 en 20.000 v.Chr. ontstaan door de migratiestroom die in die tijd plaats vond. Later vestigden zich de Melanisiërs zich op het eiland en weer later de Maleisiërs een groep afkomstig uit Indochina.
In het begin van de 16e eeuw arriveerden de Portugezen op Timor en vestigden handelsposten. Einde 16e eeuw volgden de Nederlanders. beide landen hadden belang in de handel in specerijen.
De Nederlanders gingen de gehele Indonesische Archipel overheersen met uitzondering van het oostelijke deel van Timor. In 1702 werd Timor een kolonie van Portugal. In 1767 werd Dili de hoofdstad van het Portugese deel van het eiland. De Portugezen gebruikte het eiland tot in de 20e eeuw als handelspost. 
In 1941 werd het Portugese deel bezet door de Nederlandse en Australische troepen doch in 1942 werd het door Japan ingenomen. De de WO-II kwamen de Portugezen terug.
In 1948 werd het westelijke deel van het eiland een deel van het onafhankelijke Indonesië. Bij de Anjer-revolutie in 1974 in Portugal vond de dekolonisatie plaats en nam Indonesië in 1975 bezit van het eiland deel. Gevolg een burgeroorlog die uitviel in het voordeel van Indonesië en van Oost-Timor de 27ste provincie maakte van het land. Onderlinge schermutselingen bleven aan de orde van de dag. Na het gedwongen vertrek van president Soeharto werd er in opdracht van president Habibie een referendum gehouden dat aan Oost-Timor de keuze liet tot zelfbestuur. Bij de positieve uitslag hiervan voor het zelfbestuur trokken pro Indonesische milities en leger eenheden moordend, plunderend en brandstichtend door de straten. Een internationale troepenmacht herstelde de rust en orde. Ondanks dat het land in 2002 onafhankelijk werd bleef het onrustig tussen bevolkingsgroepen.

VLAG VAN OOST-TIMOR.

De vlag is officieel aangenomen op 20 mei 2002 de dag van de onafhankelijkheid.
De vlag heeft een rood veld met links een zwart en gele driehoek.
In het zwarte deel een vijfpuntige witte ster.
Het gele deel van de driehoek symboliseert de koloniale geschiedenis van het land. De zwarte driehoek staat voor de donkere momenten die zijn overwonnen en nog overwonnen moeten worden. De witte ster staat symbool voor de vrede. het rode deel van de vlag vertegenwoordigd de strijd voor de onafhankelijkheid.

WAPEN VAN OOST-TIMOR.

In het midden staat het wapenschild in de vorm van een gebogen piramide afgebeeld van de Nationale Raad van het Timorese Verzet. Het heeft een brede rode band en smalle gele band om een zwart veld. Het staat symbool voor de berg Ramelau de hoogste berg op Oost-Timor.
Boven in een vijfpuntige witte ster met vijf lichtstralen met er onder een boekensteun met een opengeslagen rood boek. Naast het boek een afbeelding van rijststengel en een korenaar.
Onder het geheel een gekruiste Ak-47 geweer en een speer en daaronder een boog.
Onder de piramide op een wit lint in het rood de tekst; "Unidade, Acção, Progresso" ("Eenheid, Actieviteit en Vooruitgang').
Tussen twee rode banden om het geheel de naam van het land en de afkorting die ze ervoor gebruiken.


PALAU.

Officieel de Republiek Palau. Het staatje maakt deel uit van Micronesië. Palau heeft een oppervlakte van 459 km² en de voertaal is Engels en Palaus. De hoofdstad is Ngeruimud.
De eerste bewoners kwamen ronde de 11e eeuw v.Chr uit het gebied van Indonesië. De eilanden werden in 1543 ontdekt door de Spaanse ontdekkingsreiziger Ruy López de Villalobos. Pas in de 18e eeuw ontstond er de eerste handel met de eilanden door een Britse vestiging. Spanje kolonialiseerde de eilanden tot aan het begin van de 19e eeuw en verkocht ze in 1899 aan Duitsland. In de WO-I werden de eilanden veroverd door Japan en deze behield de eilanden tot het einde van de WO-II, waarna ze onder beheer van de V.S. kwamen.
In 1979 stemde de bevolking tegen aansluiting bij de Federale Staten van Micronesië en na een overgangsperiode werd het land onafhankelijk in 1994.
Palau bestaat uit 340 eilanden, waarvan er hooguit 12 zijn bewoond. De meeste eilanden zijn vulkanische en het grootste eiland is Babeldaob. De hoogste berg is de Ngerchelchuus met 242 meter.


VLAG VAN PALAU.

De vlag is op 1 januari 1981 in gebruik genomen.
het veld van de vlag is lichtblauw met in het midden een grote gele cirkel.
Het blauw staat symbool voor de Stille Oceaan en tevens voor de vele buitenlandse heersers. De gele cirkel staat symbool voor de volle maan.
De maan verwijst naar de perioden in de natuur, waaronder de dagen en nachten en de maancyclus. Daarnaast staat zij ook voor eb en vloed en het licht dat over de wereld schijnt. Tevens staat de maan symbool voor de opkomst van Palau als onafhankelijke staat; waarbij de gele kleur staat voor 'rijpheid' (volwassenheid) en de ambities die Palau heeft.

WAPEN VAN PALAU.

Palau heeft geen wapen, maar een zegel wat wordt gebruikt door buitenlandse missies en door de president.
In het zegel staat een traditionele woning afgebeeld op stenen met daarachter een berg. Tevens een vaandel met de tekst; Officieel zegel.
De afbeelding staat tussen twee ringen met boven tussen de ringen in het Palaus de naam van het land en onderin in het Engels.

   
        Zie vervolg: OCEANIË. LANDEN, VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 3)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten