woensdag 27 januari 2016

GROOT BARRIÈRERIF EN KORAAL. WAT, WAAR EN HOE ?

HET GROOTSTE ONDERWATER 

NATUURPARK VAN DE WERELD

EN BEDREIGD WERELDERFGOED.


GREAT BARRIER REEF.

Het Groot Barrièrerif is het grootse en langste rif van de wereld en is gelegen voor de noord-oostkust van Australië. 
Het rif bestaat uit 2.900 individuele riffen en 900 kleine eilanden die zich uitstrekken over een lengte van 2600 kilometer en over een gebied met een oppervlakte van 334.400 km².
Het rif begint in de Koraalzee in het noorden en loopt tot het midden van de Australische oostkust. 
Het rif omvat de grootste collectie aan soorten koraal van de wereld. Zo vindt men er ruim 360 soorten hard koraal, 500 verschillende soorten vissen en 5.000 weekdierensoorten.
Tevens is het een leefgebied voor 175 soorten vogels,  verschillende sponsdieren, anemonen, zeewormen en schaaldieren. Het is het natuurlijk leefgebied van de zeekoe en de dugong, de grote groenen schildpad en de prachtige nautilus schelp.
In het gebied zwemmen 30 soorten walvissen en dolfijnen en het is de kraamkamer voor de bultrug voor haar kalveren.


HET ONTSTAAN.

Het Groot Barrièrerif  is in de afgelopen millennia gevormd en gegroeid.
Het gebied heeft in het zeer verre verleden droog gestaan en het werd gedurende de laatste vier glaciale en interclaciale cyclus overspoeld.
Over de afgelopen 15.000 jaar zijn de riffen op het continentaal plat gegroeid.
In periodes van een laag zeewater niveau stonden de riffen als heuveltoppen boven het water uit en stroomde rivieren tussen deze heuvels door naar zee. Bij het stijgen van het zeewater kreeg het koraal kans om weer verder aan te groeien.
Het rif bestaat dan ook uit oud en recent koraal.Zo blijven zich er ecologische processen voort gaan. De langgerekte vorm van het rif en de verticale groei wordt beïnvloed door de oceaanstromingen. Deze stromingen zorgen voor de aanvoer van larven en migratie. Erosie en aanwas van de koraalriffen, de vorming van zandbanken en vergelijkbare processen langs de kust zorgen voor een steeds voortdurend veranderd landschap.
Zo is er door de tijd zowel onder- als bovenwater een prachtige wereld ontstaan met een onvoorstelbare kleuren pracht.

BEDREIGING.

Voordat de eerste eerste kolonisten massaal zich vestigden in Queensland rond 1870, was het rif zeker mooier dan tegenwoordig.
De eerste achteruitgang is te wijten aan de boskap en de bemesting van het land.
Slib meegevoerd van de hellingen bij regenval, door de boskap en het meevoeren van mestresten waren het begin waardoor het koraal minder goed groeide of stierf. De steden aan kust en de afvoer van vervuild water, de industrie en de aanleg van havens waren reeds de oorzaak dat het koraal in de periode van 1985 tot 2012 met de helft was geslonken. Protesten wereldwijd tegen de uitbreiding van de kolenhaven van Abbot Point en het storten van sedimentair materiaal bij het uitbaggeren van de haven in zee was tegen dovemansoren in de regering van Australië. Het zou zo'n vaart niet lopen! Voor de uitbreiding van de haven werd in 2013 toestemming verleend. Men wil dat de overheid afziet van dumping in zee.
In 2014 dreigde UNESCO het Great Barrier Reef in 2015 op de lijst van bedreigd Werelderfgoed te zetten.
De mens kan een bedreiging zijn voor het ontstaan en het behoud van het koraal, maar koraal kan ook een bedreiging zijn voor de mens. Bij aanraking van diverse soorten kan men hevige huiduitslag en irritatie krijgen. Vol veel vissoorten is het een ideale schuilplaats daar zij hier geen hinder van ondervinden.


KORAAL.

(Bloedkoraal)

Koraal is een verzamelnaam voor zeedieren van het bloemachtig geslacht. het zijn diertjes van maar een paar millimeter groot die met hun tentakelkrans wat lijken op een zee-anemoon.
Tegenwoordig zijn er ruim 4500 soorten koraal bekend en vormen plaatselijk grote kolonie-banken en riffen.
Koraal kan verschillende kleuren en vormen hebben.
Daar het een levenden organisme zijn is het ook een voedingsbron voor andere zeedieren, zoals vissen.
(Rechts hersenkoraal)

Het koraal behoort tot de klasse Anthozoa wat zich weer onderscheidt in twee soorten: de Alcyonaria en de Zoantharia.
De Alcyonaria soort heeft acht tentakels en wordt daarom ook wel Octocorallia genoemd, octa = acht.
Deze koralen zij zachte koralen.
De Zoantharia heeft zes tentakels en wordt daarom ookwel de Hexacorallia genoemd, hexa = zes.
 Deze soort koralen zorgt voor de opbouw van de koraalriffen, formaties van kalksteen.
Deze rifbouwende koralen zijn koloniekoralen. De poliepen uit de kolonie maken gezamenlijk een  uitwendig kalkskelet aan, wat gebeurd op dode poliepen uit de elfde kolonie en zorgen ervoor dat de riffen langzaam aangroeien.

KLEUREN.

Het koraal kent verschillende kleuren; wit, rood, blauw en zwart. Hiervan is het witte koraal het meest voorkomende.
De rode koraal, bloedkoraal, is het meest gewilde soort. Afhankelijk van de vindplaats en de kwaliteit is de kleur lichtrood tot zalmkleurig, zacht roze tot ossenbloed rood. Het bloedkoraal is geliefd bij de makers van sieraden.
Zwart koraal bestaat uit een organisch hoornachtig materiaal en het is in de handel net als het blauwe koraal weinig van betekenis.

DE NAAM.

De naam koraal komt van het Latijnse woord "coralliu", respectievelijk het Griekse woord "korallion". 
De oude Egyptenaren kenden het reeds als sieraad en ook bij de Kelten was het geliefd.
Ook in de Zeeuwse klederdracht ziet men vaak versierselen van bloedkoraal gevarieerd met de zwarte git, een steensoort.
Tegenwoordig is het koraal beschermd en is het verboden om te vangen of in te voeren in veel landen.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten