vrijdag 1 januari 2016

AMERIKA (NOORD). LANDEN, VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 1)


LANDEN VAN DE

"NIEUWE WERELD". (1)

EEN WERELDDEEL WAT WE ONDERSCHEIDEN IN NOORD-, MIDDEN-, EN ZUID-AMERIKA.


In het werelddeel Amerika zijn de landsgrenzen, na het ontstaan van de verschillende staten bijna niet veranderd in de afgelopen honderd jaar. Zo stabiel als de grenzen van de landen zijn zo onstabiel is vaak de politiek en de leiders van de landen in Midden- en Zuid-Amerika.
Midden- en Zuid-Amerika woorden ook wel Latijns-Amerika genoemd, daar er overwegend Spaans en Portugees wordt gesproken.

De mens ontdekte dit nieuwe land door op zoek te gaan naar een vaarweg via het westen naar het rijke Indië om niet meer via Kaap de Goede Hoop te moeten varen.
het waren de Spanjaarden en de Portugezen die het eerste voet aan land zetten in Midden- en Zuid-Amerika. Maar we mogen er vanuit gaan dat het volk van de Vikingers de eerste waren die voet aan land zetten in Groenland en het noordelijke deel van Noord-Amerika. Later volgden de Zweden, Hollanders, Engelsen en Fransen die er hun nederzettingen stichten en later hun kolonies.

We maken een reis van noord tot zuid van dit werelddeel.

NOORD-AMERIKA.


Tot Noord-Amerika behoren de Landen Canada, Groenland en de Verenigde Staten van Amerika.
het gebied wordt omsloten door de Stille Oceaan in het westen, in het noorden de Noordelijke IJszee, in het westen door de Atlantische Oceaan en in het zuiden door de Golf van Mexico en Mexico. 
Geografisch wordt Midden-Amerika ook tot Noord-Amerika gerekend. Het gehele gebied heeft dan een oppervlakte van totaal 24.709.000 km², wat 4,8% van het oppervlak van de aarde is.
Het is het op twee na grootste continent na Azië en Afrika.


CANADA.

Het woord Canada is afgeleid van het Indiaanse woord 'kanata', wat nederzetting betekend.

Canada ligt ten noorden van de Verenigde Staten van Amerika en wordt begrenst door de Stille Oceaan en Alaska in het westen, door de Noordelijke IJszee in het noorden en door de Atlantische Oceaan in het Oosten.
Het land heeft een oppervlakte van 9.984.670 km², waarvan 8,62% water. De hoofdstad is Ottawa en de grootste steden zijn Toronto en Montreal.
Canada is een Federatie Constitutionele Monarchie met een parlementair systeem en een meerpartijenstelsel. Koningin Elizabeth II van Engeland is nog steeds het staatshoofd en wordt vertegenwoordigd door de gouverneur-generaal terwijl het hoofd van de regering de minister-president is. Canada is tweetalig; Frans en Engels. Het land is opgedeeld in 10 provincies en drie territoria. 
De oorspronkelijke bewoners waren de Inuit en de Indianen  voordat de Europeanen zich er vestigden in de 15e en de 16e eeuw. Dit waren hoofdzakelijk Fransen en Engelsen.
In 1763 raakten de Fransen hun kolonie Nieuw-Frankrijk kwijt aan de Engelsen en in 1867 vormden vier Engelse kolonies de Confederatie Canada. In 1931 kreeg Canada meer autonomie binnen het Britse Rijk en in 1982 werd het onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk.
De grootste rivier is de Sint Laurence River.


VLAG VAN CANADA.

De vlag van canada staat ook bekend onder de naam 'Maple Leaf Flag' ('Esdoorn blad vlag'). 
Het is een rode vlag met een wit vierkant veld in het midden, met daarin gestileerd het esdoorn blad met elf punten.
De vlag werd aangenomen in 1964 en voor het eerst officieel gehesen op 15 februari 1965.
In 1921 verklaarde koning George V, dat de kleuren van de vlag van canada rood en wit zouden zijn, het rood afkomstig van het kruis van Sint-Joris, dat op de Engelse vlag voorkomt, en het wit afgeleid van de witte kleur van de Franse vorsten sinds Karel VII.
het esdoorn blad was reeds rond 1700 een symbool van de Canadese natuur. Het is het blad van de suiker-esdoorn een inheemse boom uit Canada, wat zich in de herfst van helder geel, via oranje naar oplichtend rood-oranje. De bladeren van deze boom kunnen ruim 18 cm groot worden.
De elf punten aan het blad hebben geen symbolische betekenis.


WAPEN VAN CANADA.

het is het koninklijk wapen van canada en het werd op 21 november 1921 door George V gecreëerd onder de naam;
"Armoirier de sa Majesté la reine du chef du Canada" (vertaald uit het Frans "Armen van Hare Majesteit in Recht van Canada"). Het wapenschild heeft veel gelijkenis met het wapen van het Verenigd Koninkrijk.
In het schild staan de afbeeldingen van; linksboven Engeland, rechtsboven Schotland, linksonder Ierland, rechtsonder Frankrijk en in de voet een esdoorntak met drie bladeren van Canada.
De schilddragers zijn links een staande leeuw met de Engelse vlag en recht een staand wit paard met de oude Franse vlag.
Boven het schild een heraldische helm gesierd met takken en bladeren van de esdoorn en op de helm boven een wrong een gekroonde leeuw met een blad van de esdoorn in zijn poot.
het geheel wordt gedekt door de Britse kroon.
Onder het wapen op een blauw lint het motto; "A Mari usque ad Mere" ( 'Van zee naar zee").

Rond het wapenschild staat het motto van de Orde van Canada; "Desiderantes meliorem patriam" 
("Strevend naar een beter land"). het geheel rust op twee takken gesierd met de nationale bloemen van het land.

SAINT PIERRE EN MIQUELON.

Saint-Pierre en Miquelon zijn twee kleine eilanden gelegen in de noordwestelijke Atlantische Oceaan in de buurt van Canada.
Gelegen aan de ingang van de Fortune Bay.
Het is het laatste overblijfsel van het vroegere Franse imperium van Nieuw-Frankrijk. De beide eilandjes zijn een autonome territoriale overzeese gemeenschap van Frankrijk.
De naam Saint-Pierre komt van de Sint Peter de beschermheilige van de vissers. De naam Miquelon is een verbastering van Michael uit het Baskisch.
D e eilanden werden ontdekt door de Portugees João Álvares in 1520 en in die tijd waren de eilanden onbewoond. In 1536 werden de eilandjes Frans bezit en vestigden hier zich voornamelijk vissers. In 1778 werden ze Brits bezit tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog. Bij het Verdrag van Parijs in 1814 keerden ze terug naar Frans bestuur.
Het eiland speelde gedurende een rol voor de vrije Fransen. In maart 2003 werden de eilanden een overzeese gemeenschap van Frankrijk.

VLAG VAN SAINT-PIERRE EN MIQUELON.

De officiële vlag van de eilanden is de Franse driekleur.
De eilanden kennen ook een officieuze vlag rechts afgebeeld, welke werd ontworpen in 1982.
De vlag toont een lichtblauw veld met een geel zeilschip wat de 'Grande Hermine' voorstelt, wat de Fransman Jacques Cartier op 15 juni 1536 naar St. Pierre bracht. De vierkante velden links in de vlag herinneren aan de oorsprong van de bewoners, Basken, Bretons en Noormannen.

WAPEN VAN SAINT-PIERRE EN MIQUELON.

In het wapen de zelfde afbeeldingen als op de officieuze vlag van de eilanden.
Het wapen wordt gekroond met zeilen van zeilschepen en ligt op twee zwarte ankers.
Onder het wapen de spreuk "a mare labor" ("werk op zee")


GROENLAND.

Groenland is een niet onafhankelijke staat. het is een autonoom gebied binnen het koninkrijk Denemarken.
Het is een eiland gelegen tussen de Noordelijke IJszee, de Canadese Arctische eilanden en de Atlantische Oceaan.
Het land heeft een oppervlakte van 2.166.086 km² en de hoofdstad is Nuuk. De officiële taal is Groenlands. In deze taal heet het land "Kalaallit Numaat"( "Land van de Groenlanders").
Het land werd sinds 2500 v.Chr. bewoond door de Indianen. Tegen het einde van de 10e eeuw vestigden de Noren zich op het onbewoonde zuidelijke deel van het eiland. In de 13e eeuw vestigden zich de Inuit zich in het gebied.
De Noren verlieten hun kolonies in de 15e eeuw en vroeg in de 18e eeuw vestigden zich de Denen op het eiland en werd het in 1814 een Deense kolonie. het land bleef onder de heerschappij van Denemarken en Noorwegen. In 1953 werd groenland een officieel deel van Denemarken.
In 1879 verleende Denemarken zelfbestuur aan Groenland en werd het land een parlementaire democratie.

VLAG VAN GROENLAND.

De vlag van Groenland werd op 21 juni 1985 aangenomen.
De vlag werd met een klein verschil is stemmen aangenomen boven het andere ontwerp dat een lichtgroen veld was met een wit Scandinavisch Kruis er op.
De huidige vlag is een ontwerp van de Groenlander Thue Christiansen.
Het veld is verdeeld in twee gelijke horizontale banen; boven wit onder rood.
Hierop een cirkel iets naar links welke voor de helft rood is in de witte baan en wit is in de rode baan. het rood verwijst naar het rood in de Deense vlag. De Groenlanders noemen de vlag; "Erfalasorput" wat betekend "onze vlag".


WAPEN VAN GROENLAND.

Het huidige wapen is in gebruik sinds 1 mei 1989. Het is een blauw schild met daarop de afbeelding van een ijsbeer.
Het blauw symboliseert de kleur van de Atlantische Oceaan en de beer staat voor de flora en fauna op het eiland.
Opvallend is dat, op wapens waarop een ijsbeer of beer is afgebeeld, deze zijn rechter poot optilt. Op het wapen van groenland tilt de beer zijn linkerpoot omhoog. De rede hiervan ligt in een oud geloof van de Inuit dat ijsberen linkshandig zijn.
De VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA zijn reeds in een eerder artikel beschreven; V.S. VAN AMERIKA VLAGGEN, ZEGELS EN WAPENEMBLEMEN.


      Zie vervolg; AMERIKA. (MIDDEN) LANDEN, VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 2)  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten