zaterdag 2 januari 2016

AMERIKA (MIDDEN). LANDEN, VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 2)


LANDEN VAN DE 

"NIEUWE WERELD". (2)

EEN WERELDDEEL WAT WE ONDERSCHEIDEN IN NOORD-, MIDDEN-, EN ZUID-AMERIKA.


MIDDEN-AMERIKA en de CARIBISCHE EILANDEN.


Midden-Amerika omvat de landen Mexico, Belize, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panama en het Caribisch gebied met zijn eilanden.
Midden-Amerika wordt begrenst door Noord-Amerika, de Golf van Mexico, de Caribische Zee. Zuid-Amerika en de Stille Oceaan.


MEXICO.

Officieel de verenigde Mexcicaanse Staten.
Het land grenst aan de verenigde Staten van Amerika, Belize, Guatemala, de Golf van Mexico en de Stille Oceaan.
Mexico heeft een oppervlakte van 1.964.375 km², waarvan 2,3% water. De hoofdstad is Mexico-Stad en is gelegen op 2240 meter boven de zeespiegel. Het is een Federale republiek bestaande uit 31 staten.
Buiten dat de voertaal in het land Spaans is kent het land nog 67 inheemse talen met een beschermde status. Het is het grootste Spaans sprekende land van de wereld.
Mexico heeft de oudste menselijke geschiedenis van het westelijk halfrond. Volgens vondsten zou er reeds tussen 12.000 en 8000 v.Chr en een beschaving hebben bestaan van de Maya. Later de Tolteken en de Azteken waarvan de bouwwerken nu nog te bewonderen zijn.
De komst van de Spaanse conquistador Hermán Cortés in 1519 betekende het einde van de rijke Azteekse cultuur. Werd de bevolking niet afgeslacht vanwege hun geloof en het goud dan werden ze het slachtoffer van ziekten die de invallers met zich mee brachten. Mexico werd het vice-koninkrijk Nieuw-Spanje. Door de Napoleontische oorlogen viel de verbinding tussen Spanje en zijn koloniën weg. Mexico ging een lange tijd te gemoed met een interne machtsstrijd. Uiteindelijk kwam het onder beheer van de Fransen die de Oostenrijkse aartshertog Maximiliaan van Habsburg installeerden als keizer. In 1876 werd hij bij een coup gevangen genomen en doodgeschoten. Het land werd een republiek en maakte de ene revolutie na de andere mee en zo ook dictators. Zelfs tegenwoordig is het land in een interne strijd verwikkeld met de drugs kartels.
De bevolking is voor 75% mesties, een vermenging tussen de indianen en de Europeanen, 14% is indiaan en 10% is blank van Spaanse afkomst. Overige bewoners zijn afkomstig uit Afrika en Azië.


VLAG VAN MEXICO. 

De vlag van Mexico is een driekleur met verticale banen; groen, wit, rood. In de middelste witte baan staat het wapen van Mexico afgebeeld. Sinds de Mexicaanse Onafhankelijkheidsoorlog (1810-1812) zijn de kleuren in gebruik gebleven. De huidige vlag werd na een wijziging in het wapen in 1984 aangenomen.
De kleuren zijn afgeleid van het vaandel van het 'Leger van de Drie Garantiën' dat van 1821 tot 1823 bestond  en wat streed voor de onafhankelijkheid, het Rooms-katholieke geloof en de eenheid en gelijkheid tussen de bevolkingsgroepen. De kleuren hebben verder geen symbolische betekenis, doch beschreef men deze later als: Groen voor hoop, wit voor zuiverheid en rood voor de religie.

WAPEN VAN MEXICO.

 Mexico heeft sinds 2 november 1821 dat het land onafhankelijk werd van Spanje en de in gebruik namen van het huidige wapen acht verschillende wapens gekend.
Het wapen is gebaseerd op een eeuwenoude legende van de Azteken. Volgens de legende gaf de god Huitzilopochtli de Azteken opdracht om hun mythische verblijfplaats Aztlán te verlaten en naar een plaats te vertrekken waar ze een meer moesten vinden, met daarin een stenen eiland, met daarop een nopalcactus en daarop een arend die een slang opeet. Het volk zou verscheidene jaren opzoek zijn geweest tot ze in 1325 de plaats ontdekten en er hun nieuwe hoofdstad stichten, Tenochtitlan, het huidige Mexico-Stad.


BELIZE.

 Belize is het voormalige Brits Honduras. Het land grenst aan Mexico, Guatemala en de Caribische Zee. Het land kent een democratie en heeft een oppervlakte van 22.966 km², waarvan 0,7% water. De hoofdstad is Belmopan en de voertaal is Engels.
De grootste stad is Belize City.
Het land werd voor de komst van de Spanjaarden bewoond door de Maya's. In de 17e eeuw werd het gebied door Britse houthandelaren en zeerovers gekoloniseerd.
In 1840 werd het officieel een Britse kolonie welke in in 1964 intern zelfbestuur kreeg en in juni 1973 de naam veranderde in Belize. Op 21 september 1981 werd het land onafhankelijk van het verenigd Koninkrijk.
In de 18e en 19e eeuw exporteerde het land veel hout van de mahonieboom.
Guatemala dat  reeds twee eeuwen aansprak maakte op het gebied erkende het land pas in 1991.


VLAG VAN BELIZE.

De vlag van Belize is op 21 september 1981 aangenomen.
De vlag heeft een blauw veld met boven en onder een smalle rode baan. In het midden staat het wapen van Belize afgebeeld.
De vlag is het symbool van eenheid.
De vlag is op de twee rode banen het zelfde als de vlag toen het land nog de naam Brits-Honduras had.WAPEN VAN BELIZE.

 Het wapen van Belize werd op de zelfde dag als de vlag aangenomen op 21 september 1981, de dag van de onafhankelijkheid.
Het wapenschild in het midden staat voor een mahonieboom.
Het schild toont boven in twee vakken het gereedschap van houthakkers en onderin een schip symboliserend de handel over zee en de scheepsbouw.
Het schild wordt gedragen door twee mannelijke figuren van een verschillend ras. De een draagt een houthakkersbijl en de andere een peddel. Onder het schild het motto: "Sub umbra floreo" ( "In de schaduw floreer ik")
Rond het geheel een rand met 25 bladeren.


GUATEMALA.

De republiek Guatemala grenst (met de klok mee) aan Mexico, Belize, de Caribische Zee, Honduras, El Salvador en de Stille Oceaan.
Het land heeft een oppervlakte van 108.889 km², waarvan 0,4% water. De hoofdstad is Guatemala-Stad. De landstaal is Spaans.
Het land is rijk aan vulkanen waarvan sommige een hoogte hebben van 4000 meter. In het binnenland bevinden zich de beroemde ruïnes van de Maya's te Tikal.
Guatemala was van de 4e tot de 11e eeuw het gebied van de Mayabeschaving.
In 1523 werd het land veroverd door de Spanjaarden onder leiding van Pedro de Alvarado. Rond 1550 was het land grotendeels in handen van de Spanjaarden, maar het zou tot 1697 duren eer het laatste bolwerk van de Mayastaat, Tayasal, zou vallen. Guatemala werd een deel van het onderkoninkrijk Nieuw-Spanje.
In 1821 werd het als een onderdeel van het Mexicaanse keizerrijk onafhankelijk van Spanje. Slechts enige jaren later scheidde het zich met enkele andere Centraal-Amerikaanse landen af als de Verenigde Staten van Centraal-Amerika. Deze federatie hield op te bestaan in 1840 en werd Guatemala een republiek. Tot deze federatie behoorden de landen Guatemala, El Salvador, Honduras, Nigaragua en Costa Rica.


VLAG VAN GUATEMALA.

De vlag van Guatemala heeft drie verticale banen; licht blauw, wit, licht blauw met in het midden van de witte baan het wapen van het land. De vlag is gebaseerd op de vlag van de V.S. van Centraal-Amerika.
De twee blauwe banen symboliseren de Stille Oceaan en de Atlantische Oceaan/ Caribische Zee. waartussen het land ligt.
De witte baan staat voor het land en symboliseert de zuiverheid van de waarden van het land.

WAPEN VAN GUATEMALA.

Midden in het wapen een perkament rol met de tekst "Libertad 15 de septembre de 1821" ("Vrijheid op 15 september in 1821"), de dag dat het land onafhankelijk werd.
Boven op het perkament de nationale quetzal-vogel.
In het midden twee gekruiste geweren en sabels welke symbool staan tot het recht het land te verdedigen.
het geheel is omringt met twee olijftakken welke symbool staan voor de vrede.HONDURAS.

Honduras wordt begrenst door de Caribische Zee, Nicaragua, de Golf van Fonseca/Stille Oceaan, El Salvador en Guatemala.
Het land is een republiek met een oppervlakte van 112.492 km², waarvan 0,2% water.
De hoofdstad is Tegucigalpa.
In 1502 zette Christoffel Columbus hier voet aan land wat toen nog hoofdzakelijk bewoond werd door de Maya's en de Lenca's.
Tot 1821 stond het gebied onder Spaanse overheersing. In de eerste jaren van de onafhankelijkheid in 1838 maakte het land deel uit van de federatie verenigde Staten van Centraal-Amerika. Na het uiteen vallen van de federatie in 1840 kwam het land onder invloed te staan van Guatemala en later onder de Verenigde Staten. Door de enorme bananenplantages en de export er van kreeg het land de bijnaam "bananenrepubliek".

VLAG VAN HONDURAS.

De vlag van Honduras heeft drie horizontale banen; blauw, wit, blauw met in de witten baan vijf blauwe sterren.
De vlag is gebaseerd op de vlag van de V.S. van Centraal-Amerika.
In de marine-vlag staat in plaats van de vijf sterren het wapen van het land afgebeeld.
De twee blauwe banen staan voor de Stille Oceaan en de Atlantische Oceaan/Caribische Zee. De witte baan voor het land daar tussen gelegen. De vijf blauwe sterren staan voor de landen die lid waren van de federatie  V.S. ven Centraal-Amerika. Op 18 januari 1949 werd de vlag in huidige vorm officieel aangenomen.

WAPEN VAN HONDURAS.

Het wapen heeft veel gelijkenis met het verdwenen wapen van de V.S. van Centraal-Amerika.
De driehoek in het midden staat voor gelijkheid. De vulkaan in de driehoek verwijst naar de vulkanische aard van Centraal-Amerika. De positie van het geheel symboliseert de ligging van Centraal-Amerika tussen de Stille- en Atlantische Oceaan. De regenboog staat voor vrede en de opkomende zon voor een goede toekomst.
Rond het ovale  middendeel de tekst; "Republica Honduras. Libre, Soberana e Independiente" 
(Republiek Honduras. Vrij, Soeverein en Onafhankelijk"). 
Het schild wordt afgedekt met een bundel gekeurde pijlen en aan iedere zijde een hoorn des overvloeds.
Het geheel rust op een afbeelding van een landschap met bomen en schachten voor de mijnbouw en het gereedschap daarvoor.


Zie vervolg: AMERIKA (MIDDEN). LANDEN VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 3) 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten