zaterdag 24 september 2011

EEN REIS OVER ZES INDONESISCHE EILANDEN. EPILOOG.


EEN REIS OVER ZES 

INDONESISCHE EILANDEN.

EPILOOG.


Zo was er een eind gekomen aan deze reis over zes Indonesische eilanden, ieder met zijn eigen bevolking, cultuur, gewoonten, tradities en handwerk.
Een reis om op terug te kijken en herinneringen aan op te halen.
   ( Het op traditionele drogen van bundeltjes geoogste rijst, wat voorkomt op Sulawesi, Bali en                                                                                  Centraal-Java.)


Mijn zeer hartelijke dank, aan een ieder die op deze reis geholpen heeft met raad en goede daad, onderdak en eten. Maar vooral de enorme gastvrijheid. Mijn speciale dank aan Torang mijn reisgezel die een enorme steun was en vriend is geworden.

Een ding heb ik wel geleerd met het maken van deze reis; neem het tijdschema niet te krap, daar je overal voor verrassingen komt te staan. Hier geld nog steeds het moto; kom ik er vandaag niet, dan wel morgen.

Ruim twee weken na mijn terugkeer in Nederland, vloog ik naar Dubai om in Fujairah aan boord van een schip te stappen, waarmee ik regelmatig langs de Indonesische eilanden zou varen op de reizen van de Arabische Golf naar Nieuw Zeeland en Australië. Terwijl ik dan zo vanaf het scheepsdek naar de in de verte aan mij voorbij glijdende eilanden met hun vulkanen stond te kijken, kreeg ik een gevoel van heimwee en kwamen de nodige herinneringen bij me boven drijven en dacht met weemoed terug aan de afgelopen reis over de 'ZES INDONESISCHE EILANDEN'.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten