maandag 28 december 2015

JAARWISSELING 2015 - 2016.

VAAK IS HET MOEILIJK EEN OUDJAAR AF TE SLUITEN. MAAR BEDENK DAN OOK; BIJ IEDERE AFSLUITING OPENT ZICH EEN NIEUW BEGIN.   DUS VOLG OOK IN HET NIEUWE JAAR HET PAD VAN JE DROMEN, EN NIET DE WEG VAN ANDERMANS VERWACHTINGEN.


HET WAS EEN JAAR VOL NATUUR- EN MENSELIJK GEWELD. HET LAATSTE DOOR EEN GELOOFSSTRIJD, IETS WAAR GEEN EINDE AAN SCHIJNT TE KOMEN.             MEN VERNIETIGDE ACHTELOOS ZIJN MEDEMENS ZONDER ENIG RESPECT VOOR HET LEVEN VAN ELKAAR. HONDERDDUIZENDEN SLOEGEN OP DE VLUCHT EN VERLIETEN HUIS EN HAARD VANWEGE HET OORLOGSGEWELD. ZE LEGDEN EEN LANGE MOEIZAME WEG VOL GEVAAR AF NAAR HET 'LAND VAN MELK EN HONING'. EEN LAND WAAR MEN VREDE HOOPTE TE VINDEN EN EEN NIEUWE TOEKOMST OP TE KUNNEN BOUWEN. EEN WEG ZONDER EINDE VOOR VELEN.

 STORMEN, VLOEDGOLVEN, AARDBEVINGEN, ZWARE REGENVAL DEDEN OOK NOG EENS VEEL MENSEN HET DAK BOVEN HUN HOOFD VERLIEZEN. DROOGTE ZORGDE VOOR MISLUKTE OOGSTEN MET HONGERSNOOD EN DE DOOD TOT GEVOLG.

MEN VERGADERDE DRUK OVER VREDE, CO2 UITSTOOT EN KLIMAATSVERANDERING. BELOFTEN EN NOG EENS BELOFTEN HIEROVER. MAAR RESULTATEN ZIJN NOG STEEDS VER TE ZOEKEN.

POLITIEKE STANDPUNTEN DEED DE HOUDING VAN LANDEN ONDERLING WEER VERHARDEN. DE RIJKEN WERDEN STEEDS RIJKER EN DE ARMEN ARMER.HAD DE NATUUR HAAR TOL AMPER OPGEËIST, DAN DEED DE MENS ER NOG EEN SCHEPJE BOVENOP EN GOOIDE DE WERELD PLAT VANUIT DE LUCHT. HET JAAR 2015 IS VOOR VEEL BEWONERS VAN DEZE AARDE GEEN JAAR OM OP TERUG TE KIJKEN IN VREUGDE EN VREDE.


MISSCHIEN IS DAAROM NIET ZO MOEILIJK OM VAN DIT JAAR AFSCHEID TE NEMEN EN AAN EEN NIEUW JAAR TE BEGINNEN, WAARIN WE ONZE BELOFTEN TEN OPZICHTE VAN MEDEMENS EN NATUUR WAAR ZULLEN MAKEN.

LATEN WE DE HANDEN INEENSLAAN VOOR EEN GROENE LEEFBARE AARDE. EEN AARDE MET MEER BEGRIP, RESPECT EN VRIENDSCHAP MET ELKAAR ONGEACHT HUIDSKLEUR OF GELOOFSOVERTUIGING. EEN AARDE DAAR HET IS  EN MEN KAN LEVEN ZONDER ER ALLEEN OVER TE SPREKEN; "IN VREDE".


    'ZIENENWETEN' WENST U EEN VOORSPOEDIG EN                                  GEZOND 2016 TOE IN VREDE.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten