zondag 6 december 2015

GIBRALTAR. ROTS, STRAAT,VLAG EN WAPENEMBLEEM.

EEN ROTS EN EEN ZEESTRAAT VAN 

STRATEGISCH BELANG.GIBRALTAR.

Gibraltar is een Britse kroonkolonie met een grote mate van zelfbestuur, gelegen aan de gelijknamige zeestraat, op het rotsmassief Punta de Europa.


De naam is een verbastering van 'Dje-bel--al-Taricq'; Taricq voerde het moslimleger aan, dat in 1711 Gibraltar veroverde. De moslimperiode duurde met enige korte onderbrekingen tot 1462, toen Gibraltar Spaans werd. Gibraltar grenst in het noorden aan Spaans Andalusië, oosten en zuiden aan de Middellandse Zee en in het westen aan de Baai van Algeciras.


GIBRALTAR.

1. de stad.
2. marinebasis en haven.
3. dokken voor scheepsreparaties.
4. vliegveld.
5. paarden renbaan. 
6. radiosein- en radar station.
7. Rosia Baai.
8. gouvernementsgebouw.
9. hoogste punt 425 meter.
10. Europa Point.

Op 25 april 1607 bond de Nederlandse vloot, onder bevel van Jacob van Heemskerck, bij Gibraltar voor de eerste maal in de geschiedenis de strijd aan met de oorlogsvloot van Spaanse galjoenen.
De Spaanse vloot, onder bevel van Don Juan Alvarez d'Avila, werd vrijwel geheel vernietigd, het sneuvelen van Jacob van Heemskerck was de hoofdoorzaak, dat dit succes niet werd uitgebuit. 
Tijdens de Spaanse Successieoorlog veroverde op 3 augustus 1703 Britse en Nederlandse mariniers, afkomstig van een gecombineerde vloot, die onder bevel stond van Sir Georg Rooke en de Nederlander Callenburg, Gibraltar ten behoeve van de Engelse koning Karel III.
Bij de vrede van Utrecht op 11 april 1713 kwam Gibraltar aan de Britse kroon. De rots bleef een Britse enclave.
Drie belegeringen van Spaanse zijde ondernomen, om de oude toestand te herstellen, van 1704-1705; 1726-1727 en 1779-1783 mislukten.


(De rots van Gibraltar met in de verte het vaste land van Marokko in Noord-Afrika.)

Aan het einde van de 19e eeuw werden grote havenwerken en een marinewerf aangelegd, terwijl in 1938 een vliegveld tot stand kwam.
In de rots zelf werden gangen stelsel aangelegd en opslagplaatsen. Openingen werden gemaakt om er geschut in te plaatsen.
Aan de zijde van de Middellandse Zee werd een gedeelte van de rotswand afgevlakt om regenwater op te vangen  dat via kanaaltjes naar ondergrondse opslagruimtes werd gevoerd.
Dit werd gedaan daar men voor de toevoer van drinkwater afhankelijk was van Spanje.
Tijdens de WO-II wisten meer dan 225 Engelandvaarders Gibraltar te bereiken.
Gibraltar was in de WO-II de basis van 'Force H'',  welk vlootverband ook een belangrijke rol speelde in de strijd om Malta en bij de vernietiging van het Duitse slagschip de 'Bismarck', evenals bij de actie tegen de Franse vloot in de haven van Mers-el-Kebir. Dit deel van de Franse vloot verklaarde zich loyaal met de Duitse bezetter.
De rots stond symbool voor Britse moed en vastberadenheid. Vanaf de rots kan men al het scheepvaart verkeer in- en uit de Middellandse Zee controleren.
Het feit dat de rots nog steeds Brits gebied is heeft tot veel spanningen geleid tussen Engeland en Spanje. Door bemiddeling van de Verenigde Naties trachten de Spanjaarden het gebied weer in handen te krijgen. Spanje blijft aanspraken maken op de rots, maar de bewoners hebben in diverse referenda duidelijk gemaakt niet bij Spanje te willen horen.
Gibraltar met een oppervlakte van 6,8 km² huisvest op de landtong ongeveer 30.000 mensen.


STRAAT VAN GIBRALTAR.

De Straat van Gibraltar is een zeeëngte, die Spanje van Noord-Afrika scheidt en die op het smalste deel maar 16 km breed is. De grootste diepte op de drempel van de Straat is 320 meter.
Door de Straat van Gibraltar loopt een bovenstroom met een gemiddelde snelheid van 1 meter per seconde uit de Atlantische Oceaan in Middellandse Zee in, met water van omstreeks 36,25% zoutgehalte en een onderstroom in omgekeerde richting met een zoutgehalte van omstreeks 37,75% (dichtheidsstroom).In de Straat van Gibraltar geldt het Internationale Zeerecht. Een speciale internationale regeling van het rechtsregime van de Straat van Gibraltar is nooit tot stand gekomen. Wel kwamen in een brits- Franse verklaring inzake Egypte en Marokko (Londen 8 april 1904) partijen overeen de vrijheid van de scheepvaart in de Straat te verzekeren door niet toe te staan dat op bepaalde gedeelten van de zuidelijke oever fortificaties werden opgericht. Spanje trad tot deze verklaring toe op 27 november 1912.
Het huidige rechtsregime wordt bepaald door het verdrag in zake de territoriale zee en de aansluitende zone. Dit verdrag werd opgesteld te Genève op 29 april 1958.
Van belang voor dit artikel 16, lid 4, dat bepaald dat her recht van onschuldige doorvaart van vreemde schepen niet mag worden opgeschort in zeestraten, die worden gebruikt voor de internationale scheepvaart tussen een bepaald deel van de volle zee en een ander deel van de volle zee, dan wel de territoriale zee van een vreemde staat. (Dit geld ook voor het Suez- en Panamakanaal.)


VLAG VAN GIBRALTAR.

De vlag van Gibraltar is een banier van het Gibraltarese wapen dat reeds op 10 juli 1502 door koningin Isabella I van Castillië werd verleend. Dit wapen bleef sindsdien in gebruik, ook al ging Gibraltar in 1704, formeel in 1713, over van Spaanse in Britse handen.
Het bovenste twee derde deel van de vlag is wit en het onderste een derde deel is rood. In het witte veld in het midden boven de rode band staat een rood kasteel, waarvan vanuit de middelste poort een gouden sleutel hangt tot in de rode band.
het kasteel symboliseert het fort Gibraltar en de sleutel staat voor het belang ervan. Pas op 8 november 1982 werden de specificaties van de vlag vastgesteld, waar onder meer het gebruik van een kasteel met drie torens werd gereguleerd.


WAPEN VAN GIBRALTAR.

Het wapen van Gibraltar wordt weergegeven in de vlag.
het schild wordt omringt door een gouden rand met erop het kasteel van Gibraltar.
Onder het wapenschild op een lint de tekst; 'Montis Insignia Calpe' ('Embleem van de rots van Gibraltar')
Het wapen vindt zijn oorsprong in het koninkrijk Castillië.


MARINE VLAG VAN GIBRALTAR.

Ondanks dat Gibraltar een overzee's territorium is van groot-Brittannië voert het geen Britse vlag in haar eigen vlag.
Wel in de dienstvlag van de marine, welke donkerblauw is en rechts het wapen van Gibraltar draagt, heeft links in het kanton de Britse vlag afgebeeld.Geen opmerkingen:

Een reactie posten