donderdag 13 januari 2011

DE DELTAWERKEN. (2)

                                            DEEL 2.


BEWEEGBARE BOUWWERKEN.

Stormvloedkeringen zijn beweegbare waterkeringen in riviermondingen, waterwegen en zeearmen. Ze kunnen bij een stormvloed worden afgesloten om kwetsbare gebieden tegen overstroming te beschermen.

STORMVLOEDKERING IN DE HOLLANDSE IJSSEL.

De stormvloedkering Hollandse IJssel is het eerste kunstwerk van de Deltawerken. De Hollandse IJssel verbindt Rotterdam met de Noordzee. In het geval van een overstroming kan de rivier zijn water moeilijk kwijt, omdat het opkomende zeewater het rivierwater tegenhoudt. Daardoor zou de Hollandse IJssel gemakkelijk buiten haar oevers kunnen treden. Er waren twee belangrijke redenen om een oplossing te vinden voor het overstromingsgevaar: ten eerste is het gebied langs de hollandse IJssel een van de laagst gelegen gebieden van Nederland en ten tweede is het een van de drukst bevolkte gebieden van Nederland.Omdat de Hollandse IJssel een belangrijke scheepvaartroute is werd de optie van een halfdichte dam te bouwen met schutsluizen verworpen. Bovendien zou door de aanleg van een dam de drinkwatervoorziening in een groot deel van Zuid-Holland in gevaar kunnen komen door de instroom van zout water in de polders. Uiteindelijk werd er gekozen voor een stormvloedkering met twee beweegbare schuiven die tussen betonnen torens hangen. Bij een normale situatie varen de schepen onder de schuiven door. Alleen in noodgevallen wanneer de schuiven zijn neergelaten en de rivier is afgesloten kunnen de schepen passeren via de er naast gelegen sluis. In januari 1954, nog geen jaar na de ' Ramp' werd begonnen met de eerste werkzaamheden. Op 22 oktober 1958 werd de stormvloedkering in gebruik genomen en kreeg de naam "Algerakering", naar de Minister van Verkeer en Waterstaat Algera.

De deuren hebben een breedte van 80 meter en zijn 11,5 meter hoog en zijn ieder tussen twee torens met een hoogte van 45 meter aan staalkabels opgehangen. De totale kosten van dit project bedroeg ongeveer veertig miljoen gulden.
Drie jaar later, in 1961, volden de afdamming van het Veerse Gat en de Zandkreek. Hierdoor ontstond het Veerse Meer.( Gegevens Rijkswaterstaat - Deltawerken online.)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten