woensdag 19 januari 2011

DE DELTAWERKEN. (slot)

                                                 SLOT.

NEDERLAND.


In vele landen wordt gesproken oven ons land, als het land achter de dijken. De naam is al duidelijk genoeg als je het vertaald in het Frans, Pays Bas en in het Duits. Niederlande.
We zij gewoon: DE LAGE LANDEN.
Nu de Deltawerken zijn voltooid moeten we niet denken: Zo we zitten veilig en droog. Zeker niet met de klimaatsverandering, waardoor het water niveau van de zeeën zal gaan stijgen. Ook zal er meer water afgevoerd door de rivieren door het smelten van de gletsjers, de sneeuw in de bergen en de langdurige regenval.
We moeten wakker blijven en het water in de gaten blijven houden, dag en nacht, week na week. maand na maand en jaar na jaar. Aan onze strijd tegen het water zal nooit een einde komen. Ons land komt steeds lager te liggen dan de zeespiegel. Stijgt de zeespiegel, dan zullen de rivieren moeilijker hun water kunnen lozen naar de zee. Laat de spreuk in het wapen van provincie Zeeland, niet de spreuk onder ons 's landswapen worden: Luctor et Emergo . Maar gewoon dat wat we kennen: Je Maintiendrai. Ik zal handhaven: de dijken, duinen en waterkeringen voor de toekomst van ons land.
Buiten mijn persoonlijke gegevens over de Deltawerken mijn dank voor informatie aan:
Rijkswaterstaat, Deltawerken online, Wikipedia, Boekwerken van D.Schaap; Het laatste Deltawerk en Het grootste waterwerk en het boek Tussen land en water van A.Boermans/H.Hoeneveld.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten