zondag 16 januari 2011

DE DELTAWERKEN. (6)

                                             DEEL 6.

DE BROUWERSDAM.

De Brouwersdam is het zevende bouwwerk van de deltawerken. De dam sluit het Brouwershavense Gat af en door deze afsluiting ontstond het Grevelingenmeer. Het was geen gemakkelijke dam om te bouwen , daar het te dichten gat tussen Goerree-Overvlakkee en Schouwen-Duivenland 6,5 kilometer lang was en 30 meter diep.
Net als bij de Grevelingendam werden voor de Brouwersdam zowel caissons als een kabelbaan gebruikt. Eerst werden twee zandplaten in het Brouwershavense Gat opgehoogd en vervolgens werd het noordelijke gat met caissons gedicht.Na het sluiten van het noordelijke gat werd met behulp van een kabelbaan, met heen en weer rijden gondels die hun lading betonblokken aan de zeebodem toevertrouwden, het zuidelijke gat gedicht. Eind 1971 was de dam gereed.Tien jaar later werd er een wijziging in de dam aangebracht: er werd een doorlaatsluis gebouwd waarmee zeewater werd doorgelaten.

(Gegevens Rijkswaterstaat en Deltawerken online.)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten