vrijdag 24 februari 2017

RUSSISCHE FEDERATIE. VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 5)

RUSLAND EEN LAND 

DAT BESTAAT UIT 

VIJFENTACHTIG 

DEELGEBIEDEN. (5)KRAJS.


Kraj ofwel regio, district, territorium, provincie. Bij de vlaggen en de wapenemblemen van de Kraj is geen beschrijving gegeven door de Russische autoriteiten.

ALTAJ. (ALT)

Altaj is een krai van de Russische Federatie en is gelegen in het zuidwesten van Siberië.
het gebied heeft een oppervlakte van 169.100 km² en een inwoners aantal van 2.607.426 mensen, in 110 verschillende bevolkingsgroepen. 
De hoofdstad is Barnaoel.
Altaj behoort tot het federale district Siberië en tot de economische regio West-Siberië.
In het land bevinden zich steppe, bossteppe, taiga en berggebieden. het heeft een netwerk aan ravijnen en gordels met dennenbossen.
Het land is rijk aan onder- en bovengrondse rivieren met een totaal van 17.000, waarvan de Ob, Beija en de Katoen de grootste zijn. Verder heeft het nog 13.000 meren, waarvan het grootste het Koeloenmeer een oppervlakte heeft van 728 km².
Altaj heeft veel mineralen als; zout, soda, bruinkool, nikkel, kobalt, ijzererts en edelmetalen.

VLAG VAN ALTAJ.


De vlag van Altaj heeft een rood veld dat aan de linker hijszijde een brede blauwe band heeft. In de blauwe band staat een afbeelding van een korenaar.
In het midden staat omringt door een krans van korenaren met een blauw lint een wapenschild. In het bovenste deel van het schild op een blauwe achtergrond staan de bergen en de rivieren afgebeeld met daartussen (vermoedelijk) een rokende fabriek. 
In het onderste daal van het schild op een rode achtergrond staat een groene bokaal, waavan de betekenis niet bekend is.

WAPEN VAN ALTAJ.

Het wapen van Altaj staat ook in het rode deel van de vlag afgebeeld.

KRASNODAR. (KDA)


Krasnodar is een kraj in de Russische Federatie en is gelegen aan de Zwarte zee. het heeft een oppervlakte van 76.000 km², waarvan 1,4% aan water, en een inwoners aantal van 5.125.221. Dit komt overeen met de grootte van de Benelux die echter vijf keer zoveel inwoners heeft.
De hoofdstad is Krasnodar. het gebied behoort tot het federaal district Zuid en de economische regio Noord-Kaukasus.
Krasnodar is het thuisland van de Koeban-Kozakken die tegenwoordig als etnische Russen worden beschouwd. Aanzienlijk in de minderheid is de Armeense bevolking, die er sinds de 18e eeuw wonen.
In Krasnador ligt Sotsji wat bekend is van de  Olymoische Winterspelen in 2014.

VLAG VAN KRASNADOR.

De vlag van Krasnador heeft drie horizontale banen in de kleuren; blauw-roze-groen. De middelste baan heeft de zelfde breedte als de twee buitenste banen. In het midden van de vlag staat het wapen van Krasnador afgebeeld.WAPEN VAN KRASNADOR.

Links het huidige wapen van Krasnador en rechts het wapen dat gebruikt is van 1995 tot 2004.
Veel verschil is er niet in beide emblemen.
het wapenschild word vanboven gekroond en daarboven staat een vaandel afgebeeld.
Rond het wapen staan aan ieder zijde twee vlaggen met de verschillende afbeelding als op het vaandel. Stokken van het vaandel en vlaggen steken onder het wapenschild uit en zijn samen gebonden met een rood lint. In het bovenste deel van het schild op een gele achtergrond staat een deel van een tweekoppige adelaar met drie kronen. Op een groene achtergrond onder in het schild staat een burcht afgebeeld met twee torens. Tussen de torens staan links en rechts van een stok met een versiering (?) een speer met onder de punt een maansikkel, naar boven gekeerd, en een pluim.


PRIMORSKI. (PRI)

Primorski is een kraj in de Russische Federatie en ligt aan de Japanse Zee/Oost Zee en grenst aan China.het land een inwoners aantal van 2.071.210 mensen en de hoofdstad is Vladivostok. Het heeft een oppervlakte van 165.900 km²
Het behoort tot het federaal district Verre Oosten en de economische regio Verre-Oosten.
Het grootste deel van het land bergachtig, hoogste punt de berg Anik met 1933 meter, en bijna
80% van die oppervlakte bestaat uit bos. De gemiddelde hoogte is 500 meter boven zeeniveau. het Sichote-Alin gebergte loopt dwars door het land heen. De bergen worden doorsneden door smalle en diepe valleien met rivieren en beken. In het westen sterkt zich de enorme Prichankajskaje-vlakte zich uit met het grootste meer van het Verre Oosten, het Chankameer.
De economie draait op  voedsel productie, houtkap, visserij, machinebouw voor de scheepsbouw voor o.a de marine. het gebied was reeds 50- tot 60 duizend jaar geleden reeds bewoond.


VLAG VAN PRIMORSKI.

De vlag van Primorski heeft een rode driehoek links boven en een blauwe rechts onder, gescheiden door een witten baan.
Boven in het rode deel staat een tijger afgebeeld.
Het rood-wit-blauw is vermoedelijk afkomstig van de vlag van Rusland. De tijger is er veel voorkomend dier.WAPEN VAN PRIMORSKI.

 De kleuren in het wapen van Primorski komen in het geheel niet overeen met de kleuren in de vlag.
Het is een groen wapenschild met diagonaal een paars-blauw kruis.
Onder op het schild staat de tijger afgebeeld.
Verder gegevens niet bekend.
STAVROPOL (STA) 


StavRopol is een kraj in de Russische Federatie en ligt nabij de Kaukasus. De kraj heeft een oppervlakte van 66.500 km², waarvan 0,6% aan water. De hoofdstad is Stavropol. Het heeft een inwoners aantal van 2.735.139 mensen.
Stavropol behoort tot het federaal district Noordelijke Kaukasus en de economische regio Noor-Kaukasus.
In de Middeleeuwen voerden door dit gebied talrijke handels routes. De economie van de regio bestaat hoofdzakelijk uit de landbouw en de machinebouw- en levensmiddelenindustrie en verder toerisme.
De bevolking bestaat overwegend uit Russen en in het noordoosten wonen hoofdzakelijk Turkmenen.

VLAG VAN STAVROPOL.

 De vlag van Stavropol heeft een geel veld met een wit kruis (zoals bij de vlag van Finland). In het midden van het witte kruis staat het wapen van Stavropol afgebeeld.WAPEN VAN STAVROPOL.

Boven in het wapen is de driekoppige adelaar afgebeeld met drie kronen. 
Op de borst van de adelaar het wapen van de stad Moskou, voorstellende Sint Joris en de draak. de adelaar draagt in zijn poten de scepter en de rijksappel. ook dit is een deel van het wapen van Rusland en een overblijfsel van het Russische keizer rijk.
Het schild wordt omringt aan de linkerzijde mat eikenbladeren en rechts korenhalmen omwikkeld met een lint in de kleuren van de Russische vlag.
Op het schild inde bovenhelft op een lichtblauwe achtergrond een fort wat licht uitstraalt over het onderste deel van het schild met daar een silhouet van het land in het geel, op een donkerblauwe achtergrond, met een wit kruis als in de vlag.

CHABAROVSK. (KHA)

Chabarovsk is een kraj in de Russische Federatie en ligt grotendeels in het lagere stroomgebied van de Amoer, maar omvat een groot bergachtig gebied langs de kust van de Zee  van Ochotsk.
het land heeft een oppervlakte van 788.600 km², waarvan 1,1% water. het heeft een inwoners aantal van 1.436.570 mensen en de hoofdstad is Chabarovsk.
Het behoort tot het federaal district Verre Oosten en de economische regio Verre Oosten.
het land bestaat hoofdzakelijk uit een vegetatie van taiga en toendra in het noorden, moerassige wouden in het centrale leger gelegen deel en weelderige bossen in het zuiden.
De belangrijkste economische sectoren zijn; houtbewerking en visserij.
De stad Komsomolsk aan de Amoer is het ijzer- en staalcentrum van het verre Oosten. Een oliepijpleiding vanuit Sachalin bevoorraadt de raffinaderijen in de stad Chabarovsk.


VLAG VAN CHABAROVSK.


De vlag van Chabarovsk bestaat uit twee gelijke horizontale banen wit-blauw welke aan de hijszijde worden ingekort door een groene driehoek. een verklaring voor de kleuren is niet gegeven, maar het blauw staat vermoedelijk voor de zee, het wit voor de reinheid en het groen voor de natuur.
WAPEN VAN CHABAROVSK.

Centraal in het wapen (links) is een wapenschild geplaatst met op een witte achtergrond een zwarte beer, welke op zijn borst een wapenschild vasthoud met zijn voorpoten.
Het wapen geeft weer op een rood verticaal vlak de zwarte beer en op een blauw vlak de tijger. beide houden ze hun poten een wapenschild vast met een kasteelkroon. De omgekeerde Y in het blauw op het gele veld stelt de samenloop voor van de rivieren Amoer en de Ussuri. Een rood visje staat symbool voor de visvangst. Links boven in twee gasvlammen. De kleuren zijn afkomstig van de vlag van Rusland Onder in het wapen op het witte deel het jaartal 1858. Het grote wapen is omringt door graanhalmen en een blauw lint. Onder het wapen op een blauw lint de naam van het gebied.

KRASNOJARSK. (KYA)

Krasnojarsk is een kraj in de Russische Federatie en is het een na grootste deelgebied van Rusland.
Het heeft een oppervlakte van 2.339.700km², waarvan 0,8% aan water. het heeft een inwoners aantal van 2.966.042 mensen en de hoofdstad is Krasnojarsk.
Krasnojarsk  valt onder het federaal district Siberië en de economische regio Oost-Siberië. Het land grenst in het noorden aan de Noordelijke IJszee.
Meer dan 95% van de steden hebben grote industriële ondernemingen. Va de totale Russische productie komt 80% van het nikkel, 75% van het kobalt, 70% van het koper, 16% van de steenkool, en 10% van het goud hiervandaan. Het land levert daarbij 20% van de Russische houtvoorraad.
De landbouwgebieden zijn allemaal in het zuiden geconcentreerd. het land kent zeer veel etnische groepen.

VLAG VAN KRASNOJARSK.

De vlag van Krasnojarsk heeft een rood veld met in het midden het wapen van het land.


WAPEN VAN KRASNOJARSK.

Het centraal geplaatste wapenschild is met een aparte kroon gekroond.
Het schild wordt omgeven door twee soorten loof met een lichtblauw lint.
Het wapenschild heeft een rode achtergrond net als de vlag. Over de linker helft een blauwe band. Centraal staat een leeuw met in zijn poten een sikkel en een schop welke symbool staan voor de landbouw.KAMTSJATKA. (KAM)


Kamtsjatka is sinds 1 juli 2007 een kraj van de Russische Federatie en is genoemd naar het gelijknamige schiereiland gelegen tussen de Zee van Okhotsk en de Bering Zee.
 Het gebied heeft een oppervlakte van 472.300 km² en heeft een inwoners aantal van 358.801 mensen. De hoofdstad is Petropavlovsk-Kamtsjatski.
Het valt onder het federaal district Verre Oosten en de economische regio Verre Oosten. De grootste groep minderheidsinwoners zijn de Korjakken.
Het gebied is rijk aan steenkool, goud, mica, pyriet en aardgas.
Werkgelegenheid wordt vooral verschaft door visserij, houtkap, toerisme en een opkomende industrie. 
Rusland claimde het schiereiland in de 17e eeuw. De grootste rivier is de Khrukinka en meer het Chloridenoe. Het eilanden gebied is tegenwoordig omstreden door diverse omliggende landen daar het gebied rijk is aan aardolie en -gas.


VLAG VAN KAMTSJATKA.

De vlag van Kamtsjatka bestaat uit twee horizontale banen; wit en blauw. De witte baan heeft de dubbele breedte van de blauwe baan.
Links in de witte baan aan de hijszijde staan drie vulkanen afgebeeld in de zee.

WAPEN VAN KAMTSJATKA.

Het wapen van Kamtsjatka ie een blauw schild met daarop drie vulkanen afgebeeld omringt door de zee.
Veel van de omringende eilanden van het schiereiland zijn vulkanisch.

Kamtsjatka kent nog een tweede wapen
links afgebeeld met achter de vulkanen een opkomende zon.

PREM. (PER)

Prem is een kraj van de Russische Federatie en is ontsaat op 1 december 2005 door het samenvoegen van de oblast Perm en het autonome district Permjakïe.
Het gebied heeft een oppervlakte van 160.600 km², waarvan 2% aan water, en telt 2.819.421 inwoners. De hoofdstad is Perm.
Perm behoort tot het federaal district Wolga en tot de economische regio Oeral.

VLAG VAN PERM.

De vlag van Perm wordt door een breed wit kruis in vieren gedeeld.
De overgebleven rechthoeken zijn met de klok mee van de hijszijde boven; rood-blauw-rood-blauw. Deze kleuren zijn afgeleid van de Russische vlag.
In het midden van het witte kruis staat het wapen van Perm afgebeeld.


WAPEN VAN PERM.

Het wapen van Perm is een gekroond rood schild. Boven in het schild staat een wit kruis. Onder in het schild een wandelende ijsbeer met een boek op zijn rug. Op de omslag van het boek staat een kruis met twee dwarsbalken en op de verticale balk een schuine balk, een Orthodox kruis.. De betekenis hiervan is niet bekend.
TRANSBAIKAL. (ZAB)

Transbaikal is sinds 1 maart 2008 een kraj in de Russische Federatie. De naam is ontstaan door "achter de Baikal".
De kraj is een samenvoeging van de oblast Tsjita en het autonome district Aga-Boerjatië.
Het gebied heeft een oppervlakte van 431.500 km², waarvan 0,26% aan water. Het telt 1.155.346 inwoners en de hoofdstad is Tsjita.
Transbaikal behoort tot het federaal district Siberië en de economische regio Oost-Siberië.
De grootste bevolkingsgroepen zijn in volhgorde; Russen, Boerjaten en Oekraïners.

VLAG VAN TRANSBAIKAL.

De vlag van Transbaikal heeft drie kleuren; groen-geel en rood.
De groene baan boven en de rode onder worden aan de hijszijde afgebroken door een gele gelijkbenige driehoek.
Verklaring van de vlag is niet bekend.

WAPEN VAN TRANSBAIKAL.

Het wapen van Transbaikal heeft een geel veld met in het bovenste deel afgebeeld een adelaar met in zijn klauwen een pijl en een boog, beide naar rechts gericht.
Onder de adelaar een wapen schild in het geel met bovenin een kop van een rund en daaronder een afrastering met rode en groene palen. het is de kleuren die in de vlag voorkomen.
Achter en naast het kleine wapen een  rood sierlint.


note; De kronen boven de wapenschilden stammen vermoedelijk uit de periode dat Rusland een keizerrijk was onder de tsaren.


    Zie vervolg; RUSSISCHE FEDERATIE. VLAGEN EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 6                                                                                      de OBLASTEN)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten