maandag 20 februari 2017

RUSSISCHE FEDERATIE. VLAGGEN EN WAPENEMBLEMEN. (DEEL 1)


RUSLAND EEN LAND,

DAT BESTAAT UIT

VIJFENTACHTIG

DEELGEBIEDEN. (1)RUSLAND.

Rusland is een federatie die bestaat uit 85 deelgebieden. Deze deel gebieden worden onderscheiden in: 21 republieken; 46 oblasten; 9 krajs; 1 autonome oblast; 4 autonome districten en 3 federale staten. Deze deelgebieden hebben een gelijke vertegenwoordiger in de federatieraad; twee per deelgebied, maar verschillen in autonomie.
Het gehele gebied heeft een oppervlakte van 17.100.000 km², waarvan 0,6% aan water, is het bijna twee keer zo groot als Canada, met meer dan 144 miljoen inwoners. De hoofdstad is Moskou en het hoofd van de regering is een president. De gehele federatie kent één munt eenheid; de Russische roebel.
De Russische federatie is voor een deel gelegen in Europa en verder voor het grootste deel in Azië.
Het land vormde van 1917 tot 1991 (de val van het communistische) de Russische Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek.


REPUBLIEKEN.

De 21 republieken of staten (groen in de kaart) zijn in theorie autonoom met in theorie het recht om zich af te scheiden. Elke republiek heeft een eigen grondwet, president en parlement. De regeringsvertegenwoordigers zijn ook bij de federale Russische overheid bij buitenlandse zaken vertegenwoordigd. Een republiek is een thuisland voor een specifieke etnische minderheid welke onderling zelfs nog strijd voeren. Rusland zelf gebruikt alleen het woord republieken zonder autonoom ervoor.

OBLASTEN.

De 46 oblasten of provincies (groen-bruin in de kaart) zijn de standaard provincies met een door de Russische president benoemde gouverneur en lokaal verkozen wetgevende organen, die weer door de centrale regering in Moskou worden gecontroleerd.

KRAJS.

De negen krajs of territoria (lichtgeel in de kaart) zijn politiek gelijkstaand aan oblasten, maar dunner bevolkt, groter in oppervlakte en ver uit elkaar gelegen.

AUTONOME OBLAST.

Eén autonome oblast (blauw in de kaart). Dit door Stalin aangewezen voormalige thuisland voor de Joden is een overblijfsel van de staatkundige indeling van de voormalige Sovjet-Unie en de enige oblast waar buiten het Russisch een andere taal wordt gesproken het Jiddisch. De Joodse bevolking in dit gebied is zeer sterk afgenomen.

AUTONOME DISTRICTEN.

De vier autonome districten (oranje in de kaart) liggen binnen de oblasten gebieden van de etnische minderheden. Deze volkeren zijn meestal klein in aantal en in macht en hebben minder autonomie dan de republieken, maar wel meer dan de oblasten.

FEDERALE STEDEN.

Men kent drie federale steden (rood in de kaart). het zijn aparte regio's voor de twee grootste steden Moskou en Sint-Petersburg. Daarnaast wordt ook Sebastopol daar de regering als een federale stad aangemerkt en als zodanig bestuurd. Federale steden zijn deelgebieden met een status die men kan vergelijken met die van de oblasten.

Momenteel tracht de Russische regering tot een kleinere aantal bestuurlijke eenheden te komen en men tracht het aantal van 85 terug te brengen op rond de 40.

VLAG VAN RUSLAND.

De vlag van Rusland is een horizontale driekleur bestaande uit van boven naar beneden; wit-blauw-rood. Deze vlag werd op 11 september 1993 aangenomen. De vlag is uitgevoerd in de pan-Slavische kleuren.
Door de huidige regering wordt er geen officiële betekenis aan de kleuren toegekend.Volgens een oude vertelling zouden de kleuren van deze vlag door Tsaar Peter de Grote zijn overgenomen van de Nederlandse vlag die hij leerde kennen bij zijn bezoek aan de Nederlandse scheepswerven. Een feit is dat het Russische woord voor vlag; 'flag' en vlagenstok ; 'flagsjtok' wel uit het Nederlands zijn afgeleid.


Rusland kent verder een Marinevlag; een wit veld met het andreaskruis in het blauw (links)
en een Geus welke ook in gebruik is bij de marine; een rood veld in vieren gedeeld door een smal wit kruis en daarover in het blauw het andreaskruis.


WAPEN VAN RUSLAND.

Het huidige wapen van Rusland is het officiële symbool van de Russische federatie en werd na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 aangenomen.
Het wapen heeft een rood veld, waarop een tweekoppige adelaar is afgebeeld. De adelaar is gekroond met drie kronen welke symbool staan voor Groot-Rusland, Klein-Rusland en Wit-Rusland.
De adelaar heeft in zijn poten een scepter en een rijksappel, die staan voor de soevereine macht van de vorst. Deze symbolen zijn overgebleven uit het Rusland van tsaar Nicolaas II.
Op de borst van de adelaar prijkt het schild met een afbeelding van Sint Joris met de Draak, wat van oudsher het wapen is van de hoofdstad Moskou
        Het zeer fraaie wapen uit de periode dat Rusland nog een keizerrijk was onder de tsaren.


               Zie vervolg; RUSSISCHE FEDERATIE. VLAGEN EN WAPENEMBLEMEN. 
                                                      (DEEL 2 de REPUBLIEKEN) 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten