woensdag 1 februari 2017

NED. KON. MARINE. VLAGGEN.

OM EEN BEPAALDE

BOODSCHAP UIT

TE DRUKKEN.


VLAG.

Een vlag of te wel een dundoek is een stuk textiel om een boodschap uit te drukken.

KONINKLIJKE MARINE.

De Koninklijke Marine onderscheidt de volgende vlaggen: nationale vlag; commando vlag; geus; oorlogswimpel; kerkwimpel en seinvlaggen.

COMMANDO VLAG.


Van links naar rechts de commandovlaggen van de Koninklijke Marine: Admiraal (niet meer in gebruik); Luitenant-admiraal; Vice-admiraal; Schout-bij-nacht; Commandeur en de "standard' (voor een bevelvoerend kapitein-ter-zee).

Een commandovlag wordt gevoerd op een vaartuig als daar de vlagofficier aanwezig is die het bevel over het eskader voert. Dit geldt ook voor het voertuig of gebouw.

GEUS.

In Nederland voert de Koninklijke Marine een "Dubbele Geus" welke is toegekend bij Koninklijk Besluit van 20 april 1931.
Het zijn twaalf segmenten in de kleuren van de nationale vlag.

De koopvaardij, binnenvaart en pleziervaart voert de zogeheten "Enkele Geus".


De "Geus"of te wel "Prinsengeus" vond haat ontstaan gedurende de Tachtigjarige Oorlog tegen Spanje en werd gevoerd aan de boegspriet. Deze geus zou voor het eerst zijn gebruikt bij de inname van Den Briel in 1572.

OORLOGSWIMPEL.

De oorlogswimpel wordt uitsluitend gevoerd door schepen van de Kon. Marine. Hiermee onderscheiden ze zich van andere schepen varend onder de Nederlandse vlag.
De wimpel is een lang rood-wit-blauw doek waarvan het uiteinde uitloopt in twee punten.
Bij commando-overdracht of het uit dienst nemen van het marine vaartuig wordt de oorlogswimpel in het bijbehorende kistje ceremonieel overhandigd aan de commandant door de jongste matroos.
Deze wimpel kan ook worden vervangen door een commandovlag of standaard.

KERKWIMPEL.

De kerkwimpel geeft aan dat er aan boord van het schip een eredienst wordt gehouden.
De wimpel lijkt op een combinatie van de Engelse vlag en de Nederlandse vlag.
Het ontstaan van deze wimpel dateert uit de 17 e- of 18e eeuw. Het gebruik van de vlag wordt vermeld in documenten uit het jaar 1778 en er zijn aanwijzingen dat sinds 1661 bij de Britse en Hollandse marine een kerkvlag werd gehesen.

Rechts de Britse kerkwimpel.

Over de juiste herkomst wordt nog steeds gespeculeerd. Werd deze wimpel gehesen voor een staakt het vuren te bewerkstelligen gedurende een kerkdienst of kreeg de wimpel vorm onder het koningschap van stadhouder Willem II en Maria Stuart?

SEINVLAGGEN.

De seinvlaggen zijn bij de marine als bij al de overige schepen gelijk. Het gebruik, de vorm en de kleuren voorstellende cijfers of letters, is universeel vastgelegd door de International Maritieme Organization. Bij feestelijkheden worden deze vlaggen gebruikt om de schepen te pavoiseren, waarbij men duidelijk moet voorkomen dat er geen namen van landen of beledigende woorden worden gevormd. Bij alle marines wordt overwegend van voor naar achteren meer rood, meer wit, meer blauwe seinvlaggen getoond.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten