donderdag 5 juli 2018

ZUID-AFRIKA RONDREIS. 'THE BIG FIVE'. BASUTOLAND - LESOTHO. (DEEL 23)

WILD ZUID-AFRIKA RONDREIS. 

          'THE BIG FIVE'. (23)BASUTOLAND. 

Basutoland was vroeger een Britse kroonkolonie, van 1884 tot 1966. Na de onafhankelijkheid in 1966 werd het Koninkrijk Lesotho.

Bij het begin van de 19e eeuw vergrootte de Zulu-koning Shaka voortdurend zijn rijk en bedreigde ook het gebied van de Basotho-stammen.
In 1820, onder leiding van de tot koning uitgeroepen Moshoeshoe I, lukte het zich te verweren en het vertrouwen te winnen van de naburige stammen. Daarom geldt hij als de stichter van de Basotho-natie.

Vanaf 1830 trokken de Boeren over de Vaalrivier en kwamen deze Voortrekkers ook in botsing met de Moshoeshoe. Soldaten van de nieuwe Oranje vrijstaat drongen het gebied binnen en Moshoeshoe zocht steun bij de Britten en de Britse Kaapkolonie, die maar tot 1842 stand hield. Met wisselend succes nam de Oranje Vrijstaat tijdens de Basotho-oorlogen steeds meer land in tot de Britten in 1868 het resterende gebied van koning Moshoeshoe onder Britse protectie stelden. Een jaar na de dood van de koning ging de autonomie van Basutoland verloren en werd het bij de Kaapkolonie gevoegd.

BRITSE KROONKOLONIE.

(Vlag van de Britse kroonkolonie Basutoland.)

Onder de nieuwe koning Letsie I kreeg het Basuto-volk geen vertegenwoordiging in het parlement van de Kaapkolonie, hetgeen tot opstanden tegen de Britten leidde.
De Britten namen in de zogenaamde 'Gewerenoorlog' tussen 1880 en 1881 alle vuurwapens in beslag en stelden Basutoland in 1882 rechtstreeks onder brits bestuur, in 1884 als kroonkolonie. De koning en de stamhoofden bleven hun rol spelen zonder dat dat ook maar enige invloed had op het bestuur.
Bij de onafhankelijkheid in 1910 van de Zuid-Afrikaanse Unie wees Basutoland de opname in de unie af evenals Swaziland en Betjuanaland, het huidige Botswana deden.

In 1960, het kroningsjaar van koning Moshoeshoe II, werden voor het eerst vrije verkiezingen gehouden. In 1965 won de BNP partij de verkiezingen en dit leidde het daarop volgende jaar tot de onafhankelijkheid onder naam Lesotho. 

LESOTHO.

Lesotho heeft een oppervlakte van 30.355 km². De voertaal is Zuid-Sotho en Engels. De hoofdstad is Maseru.
Het land wordt geheel omsloten door de Republiek Zuid-Afrika en in het oosten door het Drakensgebergte, en het ligt gemiddeld 1000 meter boven de zeespiegel, waardoor in de hooggelegen gebieden veel sneeuw kan vallen.
het land kent een constitutionele monarchie onder koning Letsie III. De regeringsleider is Pakaliha Mosisili.. Het merendeel van de bevolking is christen. 


VLAG VAN LESOTHO.

De vlag van Lesotho werd aangenomen op 4 oktober 2006 om het veertigjarig jubileum van het land te vieren.
De vlag bestaat uit drie gelijke horizontale banen; blauw-wit-groen met in het midden van de witte baan een zwart embleem.
Het gehele ontwerp moet een vredige oriëntatie op de rest van de wereld alsmede binnenlandse vrede uitdrukken.
De kleur wit staat symbool voor vrede; blauw staat voor regen en groen voor rijkdom en kracht om in het eigen voedsel te voorzien.
Het zwarte embleem in het midden van de witte baan is het traditionele Basotho-hoofddeksel, de zogeheten mokorotlo.

WAPEN VAN LESOTHO.

Het huidige wapen van Lesotho werd aangenomen op 4 oktober 1966, direct na het verkrijgen van de onafhankelijkheid.
In het vorige wapen (1966-2006) was het midden schild geel van kleur en de krokodil bruin.
Het wapen is het symbool van Lesotho's grootste bevolkingsgroep, de Basotho. Achter het schild staan twee gekruiste wapens uit de 19e eeuw.
De schilddragers zijn twee Basutho-paarden. Onder het geheel op een wit lint het nationale moto: Khotso, Pula , Nala. ("Vrede, Regen, Welvaart").

KLIMAAT.

Door de hoge ligging van het land is in de zomer het over het algemeen gematigd warm. In de winter, tussen juni en augustus, wordt het er aardig koud en in de oostelijke delen kan dan ook sneeuw vallen. De temperaturen kunnen in de winter extreem doorschieten naar minus 15 graden C., maar in de zomer tot 30 graden C.

MUNTEENHEID.

De munteenheid van Lesotho is de Loti (LSR) welke een op een staat met de Zuid-Afrikaanse rand (ZAR).

Op de hier afgebeelde biljet staat aan de voorzijde de eerste koning Moshoeshoe afgebeeld en centraal het wapen van Lesotho.

Op de achterzijde staat een Basotho-rondavel afgebeeld en een kudde angora geiten, die in het koude berglandschap worden gehouden.

Op de nieuwe biljetten staan van links naar rechts afgebeeld op de voorzijde: koning Moshoeshoe II, koning Letsie III en koning Moshoeshoe I.


AUTONUMMERBORD.

Het autonummerbord van Lesotho is zo goed als gelijk als dat van Zuid-Afrika, met dit verschil, dat in het midden voor een zon twee rondavels staan afgebeeld op een groen-lichtgroen vruchtbaar veld.


    Zie vervolg: ZUID-AFRIKA RONDREIS. 'THE BIG FIVE'. SANI PASS TOUR. DEEL 24.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten